Die minimum ouderdom om te begin babysit

Watter ouderdom is die regte ouderdom om babasit te begin? Is daar 'n minimum ouderdom vir babysit? Vind uit alles wat jy moet weet oor die regte ouderdom om te begin met babasit.

Minimum ouderdom vir babysit

Die minimum ouderdom om te werk wissel volgens die staat ; Baie state het egter nie 'n spesifieke ouderdom vir babysitwette nie. Een skrywer het probeer om hulle saam te stel en het meer as twee derdes van die staat met geen bepaalde ouderdom, 10 state met 'n voorgestelde minimum ouderdom en slegs vyf state met 'n bepaalde minimum ouderdom, wat van agt (Maryland, Noord-Carolina) tot 10 (Oregon, New Mexico en 14 (Illinois) jaar oud.

Wette kan verander, veral as daar 'n tragedie is wat nuwe wetgewing aanskou. U moet seker maak met u staatsdepartement van gesondheid en welsyn of kinders en gesinsdienste. Dit beteken dat in die meeste van die land die bepaling van hoe jong 'n kind babasit begin, waarskynlik by die ouers sal val om te bepaal. Beide die ouers van die babysitter en die ouers van die kinders wat sy gaan babysit, moet oorweeg of sy volwasse genoeg is vir die werk.

Ouderdom vir Babysit

Verskeie ouderdomme van kinders kan babysit. Baie kinders begin om 12-jarige ouderdom aan te hou en gaan deur middel van hul tiener- en kollegejare kinderloos aan. Kinders te jonk om babasit onafhanklik kan werk as 'n moeder se helper (die ouer bly tuis tydens die babysit).

Faktore in Ouderdom vir Babysit