5 Sosiale vaardighede vir werkpleksukses

Wat is sosiale vaardighede? Sosiale vaardighede is dié wat ons gebruik om met ander mense te kommunikeer. Sosiale vaardighede sluit beide verbale vaardighede (die manier waarop jy met ander mense praat) en nie-verbale vaardighede (jou lyftaal, gebare en oogkontak).

Waarom Werkgewerswaarde Sosiale Vaardighede

Sosiale vaardighede is belangrike sagte vaardighede - dit is persoonlike eienskappe wat verband hou met interaksie met ander. Byna elke werk vereis sosiale vaardighede.

As jy op 'n span werk, moet jy met ander kan saamwerk. As jy met kliënte werk, moet jy na hul vrae en bekommernisse kan luister. As u 'n bestuurder is, moet u werknemers kan motiveer.

Selfs as jou werk nie baie interaksie met ander mense behels nie, het jy steeds die sosiale vaardighede nodig om met jou werkgewer en kollegas te werk.

Omdat sosiale vaardighede so belangrik is, lyk byna elke werkgewer vir werks kandidate met hierdie vaardighede. Dit is dus belangrik dat jy sterk sosiale vaardighede het, en dat jy dit in jou CV, dekbrief en onderhoud toon.

Lees hieronder vir 'n lys van die top vyf sosiale vaardighede wat werkgewers in kandidate vir werk soek. ook
lees hieronder vir wenke oor hoe om te demonstreer dat jy sosiale vaardighede het gedurende jou werksoek.

Top 5 Sosiale Vaardighede

1. Empatie

Empatie is 'n baie belangrike vaardigheid. Om goed met ander te kommunikeer, moet jy verstaan ​​hoe hulle voel.

Empatie is veral belangrik wanneer jy met kliënte handel wat met jou vrae of probleme na jou toe kom. U moet regtig bekommerd wees oor hul probleme en help om dit op te los.

2. Samewerking

Samewerking is veral belangrik wanneer jy op 'n span werk . Jy moet met ander kan werk om 'n gemeenskaplike doel te bereik.

Alhoewel jy nie op 'n span werk nie, is samewerking steeds belangrik. Jy moet saam met kollegas kan werk om die doelwitte van jou organisasie te bereik.

3. Mondelinge kommunikasie

Verbale kommunikasie is 'n uiters belangrike sosiale vaardigheid in elke werk. Jy moet jouself uitdruk met duidelike taal wat ander kan verstaan. U moet persoonlik, telefonies en per e-pos met ander kan praat.

4. Luister

Nog 'n belangrike kommunikasie vaardigheid wat jou help om goed met ander te kommunikeer, is om te luister . Jy moet noukeurig kan luister na wat jou werkgewer jou vertel, wat jou kollegas in 'n vergadering sê en wat jou werknemers van jou vra. Jy moet luister na die bekommernisse van die kliënt, en gee uit dat jy noukeurig geluister het. Mense reageer goed op ander wanneer hulle voel hulle word gehoor.

5. Nie-verbale kommunikasie

Terwyl verbale kommunikasie 'n belangrike vaardigheid is, is dit ook nie- verbale kommunikasie . Deur jou lyftaal, oogkontak en gesigsuitdrukkings kan jy uitdruk dat jy 'n empatiese persoon is wat noukeurig na ander luister.

Hoe om jou sosiale vaardighede te wys tydens 'n werksoek

U kan demonstreer dat u al hierdie sosiale vaardighede dwarsdeur u werksoek proses het.

Eerstens kan jy eenvoudig hierdie sosiale vaardigheidswoorde in jou CV gebruik . In die beskrywing van jou werkgeskiedenis, of in jou CV-opsomming (as jy een het), kan jy van hierdie sleutelwoorde gebruik maak.

Tweedens kan jy hierdie woorde in jou dekbrief gebruik . In die brief van jou brief kan jy een of twee van hierdie vaardighede noem, en gee 'n spesifieke voorbeeld van 'n tyd wanneer jy daardie vaardighede by die werk gedemonstreer het.

Derdens kan jy hierdie vaardigheidswoorde in 'n onderhoud gebruik . Maak seker jy het ten minste een voorbeeld vir 'n tyd wat jy elkeen van die top vyf vaardighede wat hier gelys is, getoon het. Natuurlik sal elke werk verskillende vaardighede en ervarings benodig, dus maak seker dat jy die posbeskrywing noukeurig lees en fokus op die vaardighede wat deur die werkgewer gelys word.

Uiteindelik kan u hierdie sosiale vaardighede gedurende u onderhoud ook vertoon.

Maak seker dat u nie- verbale kommunikasie gebruik wat u belangstelling in die onderhoud en die werk dra. Verduidelik duidelik, en maak seker dat jy die vrae wat gevra word noukeurig luister. Om bloot te wys dat jy sosiale vaardighede het, kan die werkgewer wys dat jy die interpersoonlike vaardighede benodig vir die werk.

Lees meer : Werkvaardighede wat deur Job | Lys van vaardighede vir hervatings Sagte vs Harde Vaardighede | Hoe om sleutelwoorde in u CV in te sluit