Verbale kommunikasievaardigheidslys

Lys van verbale kommunikasievaardighede vir CV's en onderhoude

Byna elke werk vereis werkers om mondelinge kommunikasievaardighede te gebruik. Daarom word mondelinge vaardighede hoog op die kandidaat se evaluerings kontrolelyste gebruik wat deur baie werkonderhouders gebruik word.

Hoe sterker jou kommunikasievaardighede, hoe beter is jou kans om gehuur te word, ongeag die werk waarvoor jy aansoek doen. Jy sal beter tydens die onderhoud, sowel as op die werk doen.

Wat is verbale kommunikasievaardighede?

Doeltreffende verbale kommunikasievaardighede sluit meer in as om net te praat.

Verbale kommunikasie behels beide hoe jy boodskappe lewer en hoe jy dit ontvang. Kommunikasie is 'n sagte vaardigheid , en dit is een wat vir elke werkgewer belangrik is.

Werkers wat inligting duidelik en effektief kan oordra, word hoogs gewaardeer deur werkgewers. Werknemers wat boodskappe kan interpreteer en toepaslik kan optree op die inligting wat hulle ontvang, het 'n beter kans om op die werk te presteer.

Verbale kommunikasievaardighede in die werkplek

Wat effektiewe verbale kommunikasie op die werk uitmaak, hang af van die verhoudings tussen kommunikasievennote en die werkkonteks. Verbale kommunikasie in 'n werksituasie vind plaas tussen baie verskillende individue en groepe soos medewerkers, base en ondergeskiktes, werknemers, kliënte, kliënte, onderwysers en studente, en sprekers en hul gehore.

Verbale kommunikasie vind plaas in baie verskillende kontekste, insluitend opleidingsessies, aanbiedings, groepbyeenkomste, prestasiebeoordelings, een-tot-een-besprekings, onderhoude, dissiplinêre sessies, verkooppunte en konsultasie-aangeleenthede.

Voorbeelde van verbale kommunikasievaardighede

Hersien voorbeelde van effektiewe werkplek-verbale kommunikasievaardighede.

A - F

G - R

S - Z

Bykomende inligting

Top 10 kommunikasievaardighede

Vaardighede lyste

Indiensnemingsvaardighede Aangebied deur Job
Lys van vaardighede vir hervat