Samewerking Definisie, Vaardighede en Voorbeelde

Samewerking is noodsaaklik in byna alle aspekte van lewe en werk en byna elke denkbare werk in die besigheid behels vandag ten minste 'n gesamentlike poging deur lede van 'n span om saam te werk. Dit maak samewerking 'n noodsaaklike vaardigheid in die meeste sektore van die werkswêreld.

Wat is Werkplek vennootskappe?

Wat is samewerking en hoe kan jy dit effektief doen? Die definisie van die woord 'samewerking' verwys na die aksie om met iemand anders te werk om iets te skep of iets te produseer.

Samewerkingsvaardighede stel werkers in staat om produktief met ander kollegas te koppel. Suksesvolle samewerking vereis 'n samewerkende gees en wedersydse respek. Werkgewers soek gewoonlik werknemers wat effektief as deel van 'n span funksioneer en bereid is om persoonlike prestasie met groepdoelwitte te balanseer.

Partye wat saamwerk

In sommige gevalle is spanne wat saamwerk, lede van dieselfde departement wat op 'n deurlopende aktiwiteit werk wat koördinasie vereis. In ander gevalle word interdepartementele spanne saamgestel om dwarsfunksionele spanne te vorm wat in die voorgeskrewe tydperk besig is om spesiale projekte te voltooi.

Samewerking kan ook voorkom tussen baie verskillende soorte vennote, insluitend tussen base en ondergeskiktes. Selfs verskillende maatskappye kan by tye saamwerk. In daardie geval vind samewerking nie altyd plaas tussen lede van dieselfde maatskappy nie.

Diensverskaffers kan met kliënte saamwerk om doelwitte te bereik, en verkopers kan saam met kliënte produkte of dienste produseer.

Samewerking kan ook plaasvind tussen individue buite die werkplek van sy werk, insluitend sakevennote, kliënte, kliënte, kontrakteurs, vrywilligers en verskaffers.

Elemente van Suksesvolle Samewerking

Die idee van samewerking lyk maklik genoeg - werk net saam. Maar daar is meer as dit.

As jy met ander op 'n projek moet werk, maak seker dat jy al hierdie elemente van 'n suksesvolle samewerking insluit:

1. Duidelike definisies en ooreenkomste oor die rolle van vennote in die samewerkingsproses.
2. Open kommunikasie binne spanne om die nodige inligting te deel om take uit te voer.
3. Konsensus oor doelwitte en metodes om projekte of take te voltooi. Moenie vorentoe beweeg nie totdat alle lede instem.
4. Erkenning van en respek vir die bydrae van alle medewerkers. Dit is belangrik om krediet te gee waar krediet verskuldig is.
5. Identifisering van struikelblokke en probleemoplossende probleme soos hulle voorkom. Spanwerk is te alle tye noodsaaklik.
6. Groepsdoelwitte word bo persoonlike bevrediging en / of erkenning geplaas. Dit is noodsaaklik om die gewenste projekresultate aan die voorpunt te gee - dit gaan nie oor die individuele doelwitte nie.
7. Bereidwilligheid om verskoning te vra vir missteps en die vermoë om ander te vergewe vir foute. Om 'n wrok te hou of die pogings van ander spanlede te saboteer, kan net nie gebeur nie.

Voorbeelde van vennootskappevaardighede

A - L

M - Z

Alhoewel samewerking dikwels in die werkplek van 'n sagte vaardigheid beskryf word , is dit net so belangrik as harde vaardighede soos die opvoedkundige agtergrond en / of tegniese kennis van die mens. En hoewel produktiewe samewerkingsvaardighede dalk nie vir sommige individue ingewikkeld is nie, kan hulle maklik tot perfeksie geleer en beoefen word.