Regsbibliotekaris Job Verantwoordelikhede

Van navorsingsondersteuning en aanlyn regsnavorsingsinstruksie vir operasionele bestuur en strategiese beplanning streef regsbibliotekarisse daarna om die inligtingsuitdagings van regsfirmas , korporasies, universiteite en regeringsbiblioteke te ontmoet.

Regsbibliotekaris rolle wissel, afhangende van die biblioteek se praktyk omgewing. Hieronder is 'n steekproef van die pligte van regsbibliotekarisse in 'n verskeidenheid werksomgewings. Vir meer inligting oor die onderwys, werkomgewings, vaardighede , werkvooruitsigte en salarisse van regsbibliotekarisse, hersien hierdie regsbibliotekaris loopbaanoorsig .

Algemene pligte

Alhoewel die tradisionele biblioteek van regsfirmas en korporatiewe regsdienste verdwyn, het die bibliotekaris dit nie verdwyn nie. Inteendeel, die biblioteek se rol het getransformeer en uitgebrei. 'N Paar take wat die regsbibliotekarisse gewoonlik onderneem, is:

Regsfirma

In hierdie tye van ekonomiese herstrukturering verhoog die regsbibliotekarisse hul verantwoordelikheid binne die regsfirma, met inagneming van die addisionele verantwoordelikhede van rekordbestuur, konflikkontrole en besigheidsontwikkeling. Regsbibliotekarisse kan ook:

Regskool

Regsbibliotekarisse wat in 'n regskool werksaam is, is tipies lede van die regskoolfakulteit. Hulle verskaf dikwels navorsingsondersteuning aan studente, fakulteits- en biblioteekmakers, en neem deel aan studente-navorsingsopvoeding. Regsbibliotekarisse kan ook:

Korporasie / Regering