Wat is onderhandelingsvaardighede, en waarom werkgewers dit waardeer

Wat is onderhandelingsvaardighede, en hoekom is dit belangrik vir werkgewers? Onderhandeling binne 'n werkkonteks word gedefinieer as die proses om 'n ooreenkoms tussen twee of meer partye wat onderling aanvaarbaar is, te smee.

Onderhandelings behels gewoonlik 'n wenk van die partye. Onderhandelde ooreenkomste behels egter nie noodwendig albei partye wat in die middel vergader nie, aangesien een van die partye meer hefboom as die ander kan hê.

Onderhandelinge kan lei tot formele ooreenkomste of kontrakte of kan minder formele begrippe oplewer oor hoe om 'n probleem op te los, 'n probleem aan te spreek of 'n kursus van aksie te bepaal.

Werk wat Vereistes vir Onderhandeling vereis

Daar is baie verskillende poste waar onderhandelingvaardighede gewaardeer word, insluitende verkope, bestuur, bemarking, kliëntediens, eiendomsreg en wetgewing. Oor die algemeen kan die oplossing van 'n oplossing 'n voorspeller van sukses in die werkplek wees.

Watter werkgewers soek

Wanneer u 'n onderhoud met 'n potensiële werkgewer onderhou, wees bereid om voorbeelde van u onderhandelingsvaardighede te deel as dit 'n vereiste bate is vir die werk waarvoor u oorweeg word. Dit is veral belangrik as "sterk onderhandelings- / bemiddelingsvaardighede" 'n item is wat spesifiek onder die "Vereistes" -afdeling van die werksadvertensie waarvoor u aansoek doen, gelys word.

Aangesien u voorbeelde beskryf van hoe u die onderhandelingsvaardighede effektief in die verlede gebruik het, probeer om te verduidelik hoe u die vier algemene stappe in enige werkplekonderhandeling gevolg het:

  1. Beplanning en voorbereiding (Hoe het jy data versamel om jou saak te bou vir 'n suksesvolle onderhandeling? Definieer jou doelwitte en dié van ander betrokke partye?);
  2. Openingsbespreking (Hoe het jy 'n verslag opgestel en 'n positiewe toon vir onderhandelinge vasgestel?);
  3. Bedingingsfase (Hoe het jy jou argument voorgestel en op besware of versoeke om toegewings gereageer?); en
  1. Sluitingsfase (Hoe het u en die ander partye u ooreenkoms gesluit? Watter van u doelwitte het u bereik? Watter toegewings het u gemaak?).

Die volgende is voorbeelde van werkplekonderhandelinge en vaardighede om op CV's, dekbriewe en tydens werksonderhoude te noem.

Werknemers-tot-werkgeweronderhandelings : In u loopbaan moet u af en toe met u werkgewer of toesighouer onderhandel. Selfs as jy tevrede is met jou werk, sal jy op 'n stadium besef dat jy 'n verhoging verdien, 'n werkverandering nodig het, of 'n ekstra vakansie tyd of siekteverlof wil neem. Tipiese onderhandelings tussen werkgewers en werkgewers sluit in:

Verwante Onderhandelingsvaardighede : Kompromie, Kreatiwiteit, Delineering van die Voordele van die Aanneming van 'n Posisie of Aksieplan, Buigsaamheid, Gesmee Vertroue, Eerlikheid, Interpersoonlike , Vergoeding vir Konsessies, Oorredende , Aanbieding , Takt, Mondelinge Kommunikasie .

Werknemers-tot-werknemeronderhandelings: Veral as jou werk spanwerk vereis, moet jy met jou maats, jou toesighouer of, indien jy bestuur word, met jou personeel kan kommunikeer om te verseker dat projekte binne gestandaardiseerde gehalte- en sperdatum-parameters voltooi word.

Hier is 'n paar gevalle van werknemer-tot-werknemer onderhandelings:

Verwante Onderhandelingsvaardighede : Aktiewe Luister , Misverstande aanspreek, Ander vra om oplossings voor te stel, Ultimatums en Provokatiewe Taal te vermy, Brainstorming Opsies, Bou Rapport, Besluitneming , Tekens Konsensus, Empatie, Fasilitering van Groepbespreking, Identifisering van Gebreke van Ooreenstemming, Probleemoplossing , Weerstandende Teenstrydigheid Uitsig met beskawing, strategisering, opsomming van gebiede van ooreenkoms.

Onderhandelinge tussen werknemers en derde partye : Afhangende van u werk, word u versoek om konstruktief te onderhandel met mense buite u maatskappy of firma. As u 'n verkoopspersoon is, kan dit behels die onderhandeling van gunstige B2B- of B2C-kontrakte met kliënte.

As u aankoopverpligtinge het, moet u die bron en onderhandel met verkopers vir kostebesparende aanbodkontrakte. En natuurlik, as jy 'n prokureur of prokureur is, is onderhandeling met die opposerende raad en met hofpersoneel 'n gegewe.

Selfs werk soos onderrig vereis egter 'n graad, indien nie van onderhandeling nie, dan van sy nabye familielid, bemiddeling. Onderwysers struktureer dikwels "leerkontrakte" met hul studente, en ouerkommunikasie het ook dikwels oorredende bemiddelingsvaardighede nodig (byvoorbeeld by die skep van IEP-planne). Voorbeelde van onderhandelings tussen werkers en derde partye sluit in:

Verwante Onderhandelingsvaardighede : Analitiese , Anticiperende Onderhandelingsstrategie van jou Kontrasterende, Vraende Vrae, Assertiwiteit, Demonstreer Verstaan ​​van die Ander Party se Posisie, Versamel Al die Relevante Feite, Beplanning, Openbare Praat , Oorblywende Kalm, Strategiese Beplanning, Skryfkontrakte, Skryf Voorstelle.