'N Gids tot oortuigende vaardighede, insluitend voorbeelde

Oorreding in die werkplek (of ander omgewings) behels die oortuiging van ander om 'n gang van aksie te volg, om 'n verbintenis te aanvaar of om 'n produk of diens te koop. Werkgewers waardeer veral oortuigende vaardighede omdat hulle soveel aspekte van die werkplek raak, wat verhoogde produktiwiteit tot gevolg het. Oorredingstegnieke word egter ook gebruik in politieke en fondsinsamelingsveldtogte, regsprosedures en ander gebiede.

Oorredende vaardighede word gebruik om baie verskillende belanghebbendes te beïnvloed. Hierdie belanghebbendes sluit in kliënte; medewerkers; base; sakevennote; ondergeskiktes; skenkers; befondsingsbronne; regters; juries; verbruikers; kiesers en voornemende werknemers.

Die oorreding proses

Die proses van oorreding behels tipies die volgende fases:

1. Assessering van die voorkeure, behoeftes en vooroordele van 'n geteikende individu of groep.

2. Vestiging van 'n verslag met geteikende belanghebbendes.

3. Duidelike uiteensetting van die voordele van die aanvaarding van 'n voorgestelde agenda of aksieplan.

4. Aktief luister na die kommer van belanghebbendes en ontbloot enige besware teen 'n voorstel.

5. Aanbieding van teenpunte om enige besware te oorkom.

6. Erkenning van enige wettige beperkings op 'n voorstel.

7. Die wysiging van 'n voorstel soos benodig om 'n gemeenskaplike grondslag met belanghebbendes te vind.

8. Verduidelik die bepalings van enige finale ooreenkoms.

9. Voortgesette optrede ten einde vas te stel of enige belanghebbendes twyfel oor 'n voorstel.

Voorbeelde van oortuigende vaardighede

A - M

N - Z

Vaardighede Lyste: Werksvaardighede Aangebied deur Lys van vaardighede vir hervat

Verwante artikels: Sagte vs. Hardvaardighede | Hoe om sleutelwoorde in u CV in te sluit | Lys van sleutelwoorde vir CV's en Dekbriewe | Vaardighede en vermoëns