Verstaan ​​kritiese suksesfaktore en aanwysers in besigheid

Die wêreld van besigheid is gevul met woorde, terme, frases en akronieme wat verwarrend kan wees. In die besonder word die terme: Sleutelprestasie-aanwysers (KPI) , Kritieke of Sleutelsukses-aanwysers (KSI) en Kritieke Suksesfaktore (CSF) dikwels gebruik omverkeerbaar en foutief. Die doel van hierdie artikel is om die betekenis van die frases te verduidelik: Kritieke Suksesfaktore en Kritieke / Sleutel Sukses-aanwysers en om hul belangrikheid en gebruik in besigheid te beskryf.

Definisie en Voorbeelde van Kritieke Suksesfaktore (KVF's):

Kritiese Suksesfaktore is daardie veranderlikes of omstandighede wat nodig is om 'n positiewe uitkoms vir 'n sakeprogram of -strategie moontlik te maak. Die CSFs is die verwagte oorsaaklike veranderlikes van 'n bepaalde gewenste uitkoms. Voorbeelde sluit in:

Identifisering van kritiese suksesfaktore:

Bestuurs- en projekspanne werk moeilik om te onderskei tussen veranderlikes wat eenvoudig verband hou met uitkomste en dié wat eintlik 'n oorsaaklike effek het.

In baie gevalle is die identifisering van GSK's 'n uitvloeisel van navorsing en eksplorasie, finansiële of statistiese modellering en ingeligte bespreking en debat. Wanneer 'n situasie nie leen tot streng statistiese analise nie, word die identifisering van die KSV's 'n oefening om identifisering en aannames te maak.

Kwessies wat in ag geneem moet word om CSF's te identifiseer, sluit in:

Kritieke of Sleutel Sukses-aanwysers (KSI's):

Terwyl Kritieke Suksesfaktore die oorsaak is van 'n oorsaak en gevolg verhouding, is KSI's die maatreëls wat die aksies verbind of die uitkomste veroorsaak. 'N Kritieke Sukses-aanwyser is analoog aan die stophorlosie-lesings van 'n marathonloper of die leeswerk van brandstofekonomie in 'n motor. oorweeg:

Die marathon-hardloper verstaan ​​dat sy 'n bepaalde pas moet handhaaf om te eindig met 'n tyd wat haar in die top tien hardlopers in haar kategorie sal plaas.

Die lesings beïnvloed nie haar sukses direk nie. Hulle bied egter leiding oor of sy haar pas kan verhoog om tred te hou met die kompetisie of stadiger te wees om energie te bespaar vir die finale been van die wedloop. Die kritiese suksesfaktore vir haar lopende sukses het haar opleidingskema, dieet en geestelike voorbereiding ingesluit. Die lesings is bloot aanwysers van haar vordering teenoor haar doelwitte. Kritieke sukses aanwysers kan ontwikkel word vir elk van die CSF's.

'N Bestuurder wat daarop gemik is om die brandstofverbruik te maksimeer, is afhanklik van lesings van die motor se rekenaar om te verstaan ​​hoe hy dit doen. Die kritiese suksesfaktore vir die maksimalisering van brandstofdoeltreffendheid sluit in faktore soos gemiddelde spoed en die aanvangsny sowel as die frekwensie van stop. Die ekonomiese lesings is bloot aanwysers wat aandui of sy optrede die gewenste resultaat lewer.

Die tydsberekening of lees self beïnvloed nie die uitkoms of sukses nie. Die CSI bied egter leiding oor of die aksies die uitkomste lewer wat verhoogde verkope moontlik maak.

Ontwikkeling van sleutelsukses-aanwysers (KSI's):

Na versigtige identifisering van CSF's, werk die bestuurder of professionele maatreëls om aksies te omskep in betekenisvolle maatreëls of gevolmagtigdes van die CSFs. As u die CSI-voorbeelde hierbo verwys, kan u die aanwysers wat die marathon-naaswenner moet monitor insluit, insluitend opleidingstyd en effektiwiteit, dieetbestuur en slaap.

Effektiewe bestuurders meet en moniteer en streef daarna om hul maatreëls met hul CSF's mettertyd te korreleer. Die proses van die ontwikkeling van sleutelsukses-aanwysers of KSI's is 'n deurlopende, iteratiewe proses waar gereelde aanpassings en verfynings nodig is op grond van die werklike ervaring.

Die onderste lyn:

Die identifisering van Kritieke Suksesfaktore en hul ondersteunende Kritieke Sukses-aanwysers is 'n belangrike deel van die verbetering van die waarskynlikheid van sukses vir 'n inisiatief of program. Wees egter pasop met die ou uitdrukking van: "wat word gemeet word, word gedoen." Astute bestuurders kyk baie versigtig om aanwysers na CSF's te korreleer en te identifiseer en te staaf dat die CSFs oorsaaklike verhoudings met gewenste uitkomste het. Dit is 'n proses wat beide kuns en wetenskap vereis.

-

Werk deur Art Petty