Marine Corps Job: MOS 4421 Regsdienste Spesialis

Hierdie Marines is soortgelyk aan burgerlike regsekretarisse

Soos ander takke van die Amerikaanse weermag het die Marine Corps 'n groot regsadministrasie departement, maar nie almal is prokureurs nie. As u belangstel in 'n regsloopbaan nadat u diensverpligting voltooi is, sal die beroep van regsdienste spesialis, wat militêre beroeps spesialiteit (MOS) 4421 is, die opleiding en kundigheid wat u benodig, sal voorsien.

Hul algemene pligte sluit in regsbedryfs-, bestuurs-, administratiewe en administratiewe pligte binne 'n regsdiensteondersteuningsafdeling (LSSS), regsentrum of kantoor van die personeellid-advokaat.

Trouens, die enigste gebied in die regsadministrasie-afdeling waaraan die regsdienste-spesialis nie betrokke is nie, is die hofmagverslaggewing, wat deur MOS 4429, regsverslaggewer hanteer word.

Die burgerlike ekwivalent van die regsdienste spesialis sou 'n regsekretaris of prokureur wees.

Pligte van Marine Corps Regsdienste Spesialiste

Mariniers in hierdie posisie hanteer alle vorme van regswerk, insluitend navorsing, vorms, verslae, testamente, volmag en ander dokumente wat regs- en kwasi-regsake hanteer.

Hul kantoorverantwoordelikhede sluit in die nagaan van enige voltooide werk vir tik, korrespondensie, riglyne en ander lêers in volgorde. As hulle senior in graad is, sal hierdie pos optree as regsdienste hoof en senior aangewese adviseur direk verantwoordelik vir die beampte in beheer of personeel regter advokaat.

Die regsdienstehoof tree op as die aktiewe skakeling tussen die opdrag by die hantering van aangewese beleids- en pligopdragte, en adviseur van die regter pleit ten opsigte van aangewese onderrig en toesig.

Werksvereistes vir MOS 4421

Om vir hierdie posisie gekwalifiseer te word, benodig 'n Marine 'n algemene tegniese (GT) telling van 100 of hoër op die ASVAB-toets (Armed Services Professional Aptitude Battery). Aangesien hulle baie dokumente gaan hanteer, moet spesialiste in regsdienste 35 woorde per minuut tik.

En hulle sal moet die regsdienste spesialis kursus voltooi.

As gevolg van die aard van die werk, wat die moontlikheid van wettig-sensitiewe inligting insluit, vereis dat regsdienste spesialiste geen onregmatige strawwe op rekord het nie. As jy deur 'n hofmag of burgerhof skuldig bevind is aan 'n misdryf met betrekking tot beheerde stowwe, of 'n misdryf wat morele turpitude betref, sal jy nie in aanmerking kom vir hierdie MOS nie.

'N werk soortgelyk aan regsdienste spesialis sou wees MOS 0151, administratiewe klerk. Die verantwoordelikhede van hierdie werk sluit in kantoor- en administratiewe pligte in 'n meer algemene kantooromgewing, terwyl MOS 4421 spesifieke wettige administratiewe pligte het.

Burgerlike ekwivalente aan MOS 4421

Alhoewel jy nie die Marines met 'n regsgraad sal verlaat nie, sal jy goed geplaas wees as jy 'n regsloopbaan wil volg. Om 'n prokureur te word, moet jy na die regskool gaan, maar om as regsekretaris, regsassistent of prokureur te werk, het jy al die vaardighede en opleiding wat jy nodig het.

Baie prokureursfirmas hou veterane aan omdat hulle gedissiplineer is en baie aandag gee aan besonderhede. Dit is belangrike eienskappe vir almal wat in die regsberoep werk, ongeag hul rol.