Vaardigheidsgebaseerde Onderhoudsvrae

Vaardigheidsgebaseerde onderhoudsvrae vereis dat onderhoudvoerders spesifieke voorbeelde van tye gee waarin hulle bepaalde vaardighede of houdings getoon het. Oor die algemeen vereis hierdie vrae onderhoude om 'n probleem of situasie te beskryf, die aksies wat hulle gedoen het om die probleem te hanteer en die resultate van die situasie. Sulke vrae stel die werkgewer in staat om vinnig 'n onderhoudvoerder se ingesteldheid te evalueer, en om te bepaal hoe die onderhoudvoerder sekere situasies hanteer.

Vaardigheidsgebaseerde Onderhoudsvrae

Onderhoudvoerders kan vrae vra oor 'n verskeidenheid bevoegdhede afhangende van die vaardighede wat vir die spesifieke werk benodig word . Byvoorbeeld, terwyl 'n onderhoudvoerder vir 'n kleinhandelbaan dalk bevoegdheidsgebaseerde vrae oor kommunikasie en spanwerk kan vra, kan 'n onderhoudvoerder vir 'n hoërbestuurswerk vrae stel oor leierskap, onafhanklikheid en kreatiwiteit.

Hoe om voor te berei vir bevoegdheidsgebaseerde onderhoudsvrae

Om voor te berei vir bevoegdheidsgebaseerde onderhoudvrae, maak 'n lys van bevoegdhede wat volgens jou belangrik is vir die werk waarvoor jy onderhoud voer. Kyk terug na die poslys vir voorbeelde van vereiste vaardighede en houdings. Lys vervolgens situasies waarin u elkeen van hierdie vaardighede getoon het.

Skryf vir elke situasie die situasie of probleem neer, die aksies wat jy geneem het om die probleem te hanteer, en die uiteindelike resultate. Hersien hierdie lys voor u onderhoud.

Deur voorbeelde voor die onderhoud te dink, sal jy vinnig en bondig vrae tydens die onderhoud kan beantwoord. Hier is wenke oor hoe om 'n onderhoudsvraag te beantwoord.

Wees bondig

Dit is maklik om te dwaal wanneer jy 'n onderhoudsvraag beantwoord, veral as jy nie 'n spesifieke situasie of probleem in gedagte het nie.

Voordat u die vraag beantwoord, dink aan 'n spesifieke voorbeeld van 'n vorige situasie wat die vraag beantwoord. Gee 'n duidelike, maar bondige omskrywing van die situasie, verduidelik hoe u die situasie hanteer het en beskryf die resultate. Deur op een spesifieke voorbeeld te fokus, sal u antwoord bondig en oor die onderwerp wees.

Moenie blameer nie

As jy 'n bepaalde probleem of moeilike situasie beskryf (byvoorbeeld wanneer jy met 'n moeilike baas moes werk), kan dit natuurlik voel om aan iemand anders aan te val of te plaas. Hierdie vrae gaan egter oor jou , nie oor iemand anders nie. Fokus op wat jy gedoen het om die situasie te bestuur; moenie op ander mense se probleme of mislukkings sit nie. Hier volg 'n paar voorbeelde van vrae oor verskillende vaardighede.

aanpasbaarheid

kommunikasie

kreatiwiteit

beslistheid

buigsaamheid

integriteit

leierskap

Beskryf 'n tyd waarin jy 'n span se prestasie moes verbeter. Watter uitdagings het jy ontmoet en hoe het jy dit aangespreek?

veerkragtigheid

Hoe hanteer jy stres?

spanwerk

Ander bevoegdhede

Onderhoudvoerders kan vrae vra oor 'n verskeidenheid ander bevoegdhede, insluitende: