Weermagveranderinge Verpligte Aftree- / skeidingsouderdom

Die aktiewe pligleër het die verpligte aftrede- / skeidsouderdom vir aktiewe diens soldate van 55 tot 62 jaar verander, volgens MILPER Boodskap 06/104. In Januarie het die weermag hul maksimum diensleeftyd van 34 tot 39 verander. Die verandering in die maksimum skeids- / aftree-ouderdom sal toelaat dat soldate wat ouer as 34 jaar oud is, 20 jaar diens ontvang, wat vir aktiewe dienspensioen betaal word.

Soldate met vrae wat voldoen aan die vereistes vir nuwe behoudsvereistes, moet hul diensverskaffers raadpleeg.