Leer wat die oefening in die mandjie is en hoe om dit te gebruik

Dit is 'n hond-eet-honde wêreld daar buite, veral wanneer die werkloosheidsyfer hoog is. Besighede wat adverteer vir hulp of wat andersins die woord wat hulle aanstel, kan oorval word met aansoeke . Baie van hulle kom van gekwalifiseerde aansoekers, en besluit om wie besonder moeilik te huur.

Gee die in-mandjie oefening. Dit is 'n aktiwiteit - 'n instrument wat werklik kan help om potensiële werkgewers te bepaal hoe goed aansoekers binne 'n sekere tyd werkverwante take verrig.

Sommige oefeninge toets ook aansoekers se prioriteitsvaardighede.

Hulle word in-mandjie-oefeninge genoem omdat werknemers fisiese in-mandjies op hul lessenaars gehad het waar ander werkstukke moes voltooi. Dit is nie altyd die geval nie, maar die meeste werknemers het wel 'n metode of prosedure om hul werkopdragte op te spoor.

Wanneer hierdie oefeninge plek neem

In-mandjie oefeninge word gewoonlik geadministreer wanneer kandidate vir onderhoude kom . Hulle voltooi die oefeninge onmiddellik voor of na die onderhoud. Die huurbestuurder gebruik inligting uit die aansoekmateriaal, sowel as uit die onderhoud en die oefening om 'n besluit te neem oor watter kandidaat 'n werkaanbod sal ontvang.

Wat betrokke is

Wanneer bestuurders kandidate se prioriteitsvaardighede wil toets, kan hulle meer take in die oefening plaas as wat binne die gegewe tyd voltooi kan word. Bestuurders moet aansoekers vertel wanneer dit die geval is.

Anders kan kandidate lekker wees om die werk te neem omdat hulle sien dat die huurbestuurder onrealistiese verwagtinge het oor hoeveel werk realisties op 'n sekere skedule voltooi kan word.

Die meeste aansoekers glo dat hulle verwag word om die hele oefening binne die toegestane tydperk te voltooi, en dit is 'n redelike aanname, veral as hulle nog nooit in die mandjie oefeninge gekonfronteer het nie.

Maar die bestuurder verwag eintlik dat hulle eers die belangrikste take voltooi, dan enige ander wat aangepak en voltooi kan word binne die toegestane tydsraamwerk. Versuim om die kandidate in te lig dat hulle nie die hele oefening moet voltooi nie, verslaan die doel om te sien hoe kandidate die take in die oefening prioritiseer.

Wenke vir aansoekers

Kandidate moet vinnig werk om in-mandjie oefeninge te voltooi, maar nie so vinnig dat hulle slordig raak nie. Werkgewers soek immers nie net spoed nie, maar ook vir bevoegdheid. As hulle tyd het, moet kandidate oor hul voltooide oefeninge lees voordat hulle dit oorskakel na die huurbestuurder . Daar is geen voordeel om vroeg klaar te maak as die werk slordig is nie, en dit is nie jammer om die hele tyd te neem om die werk goed te voltooi nie.

Enkele voorbeelde van in-mandjie oefeninge

As jy 'n potensiële werknemer is, kan 'n in-mandjie oefening jou kans wees om te skyn en jou wonderlike vaardighede te wys. As jy 'n werkgewer is, neem dit jou 'n stap verder as die geskrewe CV en die onderhoud vrae om te verseker dat jy die beste persoon vir die werk aanstel.