Die Burgemeester se Rol in Munisipale Regering

'N Burgemeester is die verkose leier van 'n munisipale regering. In die sterk burgemeestervorm van die regering is die burgemeester die hoof uitvoerende beampte van die stad. In die raad-bestuurder vorm van regering, die burgemeester is die leier van die stadsraad, maar het geen groter amptelike gesag as enige ander raadslid nie.

'N Burgemeester in die sterk burgemeesterstelsel

Binne die sterk burgermagvorm van die regering tree die burgemeester op soos 'n hoof uitvoerende beampte.

Soos 'n Amerikaanse president op federale vlak, is die uitvoerende gesag binne die stadsregering gevestig in die burgemeester. Hierdie vorm van plaaslike regering word die meeste gebruik in groter stede waar burgemeesters meer verbind moet word met staats- en federale politici en openbare bestuurders.

Die burgemeester is die publieke gesig van die stad, net soos die president die gesig van die Verenigde State het. Tydens natuurlike en mensgemaakte rampe, is die burgemeester aan die voorkant en gee updates vir diegene wat geraak word deur die ramp sowel as die nasionale en internasionale pers. Byvoorbeeld, die burgemeester van New Orleans, Ray Nagin, was voortdurend in die nuus in die nasleep van die orkaan Katrina in 2005. Nog 'n voorval van 'n burgemeester voor die pers tydens 'n ramp was die burgemeester van New York, Rudy Giuliani, ná die terreuraanvalle van 11 September. 2001.

Stadpersoneel rapporteer uiteindelik aan die burgemeester. As hoofadministrateur het die burgemeester die bevoegdheid om personeel te huur en te ontslaan.

In sommige sterk burgemeesterstede het die stadsraad die mag om burgemeestersaanstellings te bevestig of te verwerp.

'N Burgemeester in die Raad-Bestuurder Stelsel

'N Burgemeester in die raadbestuurderstelsel is die simboliese hoof van die stad. In werklikheid is die burgemeester 'n eerste onder gelykes op die stadsraad. Die burgemeester moet meer invloed as amptelike mag gebruik om die stad se beleidsagenda te bestuur.

Die stadsraad onder die burgemeester se leierskap is die wetgewende liggaam vir die stad, terwyl die stadsbestuurder die uitvoerende hoof is. Die stadsraad huur die bestuurder om die wette en beleid wat hy aanneem, te implementeer. Die bestuurder rig die personeel in die uitvoering van die stad se daaglikse bedrywighede. Die bestuurder dien ook as die raad se beste beleidsadviseur.

Wanneer die stadsbestuurder kritiese inligting aan die stadsraad moet kommunikeer, is die burgemeester die eerste persoon wat die bestuurder kontak. Van daar af kan die bestuurder die ander raadslede kontak, of die burgemeester mag die inligting versprei. Dit hang af van die verhoudings tussen die burgemeester, bestuurder en raadslede. Voorbeelde van kritiese inligting kan insluit 'n offisier-betrokke skietery, 'n departementshoof se bedanking, gerugte van 'n dreigende regsgeding teen die stad of 'n veiligheidsongeluk op die werkplek.

Amerikaanse presidente wat een keer as burgemeester gedien het

Bekendes wat een keer as burgemeester gedien het