Leer oor die stadsraad

'N Stadsraad is 'n groep burgers wat individueel verkies word om as die wetgewende liggaam van die stad te dien.

Verkiesing van Raadslede

Stadsraadslede kan verkies word in enkel-lid distrikte, by-groot of in 'n kombinasie van die twee. Wanneer raadslede uit enkelliddistrikte verkies word, word die stad geografies verdeel sodat burgers in slegs een distrik kan stem.

Hierdie stelsel help om te verseker dat die kwessies en probleme wat spesifiek vir een deel van die dorp is, onder die aandag van die hele raad gebring word.

Etniese minderheidskandidate word meer dikwels in enkelliddistrikte verkies as in grootskaalse wedrenne.

Alle burgers kan stem in elke stadsraadslid, wanneer die raadslede grootliks verkies word. Hierdie stelsel kan daartoe lei dat dele van die dorp deur die stadsraad geïgnoreer word. Wanneer die opkoms van die kiesers laag is, is dit maklik vir goedverbonde, welvarende burgers om verkies te word by groot wedrenne.

Wanneer stede albei metodes gebruik, word sommige lede uit 'n distrik verkies en ander word algemeen verkies. Onder hierdie metode is daar gewoonlik meer enkel-lid distrik setels as by-groot sitplekke. Sommige stede plaas termynbeperkings op stadsraadslede. Wanneer 'n raadslid die maksimum aantal jare of termyne gedien het, is die raadslid verbied om vir die volgende verkiesingsiklus vir 'n stadsraadstoel te hardloop.

Interaksie met die burgemeester

Hoe 'n stadsraad met 'n burgemeester in wisselwerking is , hang af van die stad se regeringstelsel.

Die pligte van die burgemeester en die raad bepaal hoe hulle met mekaar sal kommunikeer.

In die raadbestuurderstelsel is die burgemeester 'n "eerste onder gelyke" lid van die stadsraad. Afhangende van die stadshandves, kan die burgemeester verkies word deur die burgers of uit lede van die raadslede verkies word.

In die sterk burgemeesterstelsel is die burgemeester die hoof uitvoerende beampte van die stadsregering.

Rade verorden wette en beleid wat die burgemeester verrig. Sommige burgemeesters het veto-mag oor raad besluit. Die burgemeester se invloed oorskry dikwels die burgemeester se amptelike magte.

Vergoeding vir Diens op die Raad

Baie min stede betaal hul stadsraadslede lewende lone in ruil vir hul diens. Betalings vir diens aan die raad is oor die algemeen klein tekens van waardering wat gewoonlik nie meer as 'n paar honderd of paar duisend dollar per jaar beloop nie.

Ook bekend as