Paneelonderhoud

'N Paneelonderhoud is 'n werksonderhoud waar 'n aansoeker vrae beantwoord van 'n groep mense wat die huurbesluit neem. Huurbestuurders gebruik paneelonderhoude om perspektief te kry van ander mense in die organisasie en soms ook buite die organisasie.

Waarom Werkgewers Soos Paneelonderhoude

Panele verminder die risiko om 'n slegte huur te maak. Die sterk punte van elke paneellid is geneig om te vergoed vir elke lid se swakhede.

Elke lid bring 'n ander stel ervarings, gedagtes, oortuigings en vooroordele aan die onderhoudsproses. Paneellede behoort goed met mekaar te werk terwyl hulle onverskillig is om mekaar se oordeel en bewerings oor die. Die paneel se doelwit is om die beste huurbesluit moontlik te maak, gegewe die inligting wat hulle oor die posisie en die finaliste het.

Lede van die onderhoudspaneel is dikwels mense wat gereeld met die persoon wat gekies word om die vakature te vul, gereeld sal wissel. Byvoorbeeld, 'n onderhoudspaneel vir 'n assistent-polisiehoofsposisie mag bestaan ​​uit die polisiehoof , brandweerhoof en 'n assistent-stadbestuurder . Hierdie mense het 'n gevestigde belang om goeie huur te maak. Op die langtermyn sal 'n slegte huur onnodige ontwrigting vir die mense wat nou saamwerk met die nuwe huur, beteken.

Die huurbestuurder lei gewoonlik die paneel en vra die voorafbepaalde onderhoudsvrae.

Alle paneellede is vry om vrae of opvolg vrae te vra. Die voorafbepaalde vrae is dieselfde vir elke finalis. Die opvolg- en toetsvrae is verskillend vir elke finalis omdat dit gebaseer is op hoe die finalis die voorafbepaalde vrae beantwoord.

Skedulering van Paneelonderhoude

Huurbestuurders is geneig om paneelonderhoude op een dag te skeduleer.

Dit is makliker om 'n hele werksdag uit te sluit as om binne 'n paar dae vyf uur en 'n half blokke te vind wat pas by elke paneellid se skedule.

Skedulering vir een dag maak ook die onderhoudsproses korter. Die paneellid kan op dieselfde dag tot 'n besluit kom wat finaliste ondervra. Enigiets wat die verhuringsproses kan verkort sonder om deeglikheid te behaal, is goed vir beide die finaliste en die organisasie. Vakatures veroorsaak stres en spanning onder bestaande personeel, aangesien daardie werknemers die werkslading van die vakante pos moet dek.

Hoe panele word dikwels gekies

Organisasies speel dikwels in twee tipes diversiteit wanneer hulle besluit wie op onderhoudspaneel sal dien. Deur 'n paneel te verseker sluit mans en vroue en 'n mengsel van rasse, organisasies versag die risiko dat aansoekers op grond van diskriminasie dagvaar. Net om te verdedig teen 'n regsgeding kos 'n organisasie aansienlike tyd en geld, so enige kostevrye stap wat die organisasie kan maak om te voorkom dat so 'n regsgeding 'n no-brainer is.