Staatsdiensprofiel: Assistent Stadsbestuurder

Assistent-stadsbestuurders hou kritieke leierskapsposisies in die stadsregering. Hulle ondersteun die stadsbestuurder om die stad te bestuur. Hulle is die kritieke skakel tussen die stadsbestuurder en departementshoofde. 'N Assistent-stadsbestuurder fokus hoofsaaklik op organisatoriese probleme, sodat die stadsbestuurder meer kan fokus op eksterne kwessies. Beide posisies moet die interne en eksterne in gedagte hou wanneer hulle besluite neem.

In die raad-bestuurder vorm van regering rapporteer assistent-stadsbestuurders aan die stadsbestuurder. Aangesien daar geen stadsbestuurder in die sterk burgemeestervorm van die regering is nie, is daar geen assistent-stadbestuurder nie. 'N Vergelykbare posisie in 'n sterk burgemeesterstad is die adjunk-burgemeester. Die burgemeester is die hoof uitvoerende beampte in 'n sterk burgemeesterstad.

In klein stede is die assistent-stadbestuurder die tweede hoogste werknemer in die organisasie. In groter stede kan die organisasie verskeie assistent-stadbestuurderposisies hê. Daar mag selfs deur 'n adjunk-stadbestuurder wees wat die ander assistent-stadsbestuurders oorskry. Die adjunk-stadsbestuurder kan onder die leiding van die assistent-stadsbestuurders 'n eerste wees. Dit hang alles af van hoe die stadsbestuurder die stadspersoneel wil organiseer.

Assistent Stadsbestuurder Keuringsproses

Kandidate vir assistent stad bestuurders posisies gaan deur die normale regering huur proses .

Headhunting maatskappye word gewoonlik nie gebruik nie. Stede kontrakteer met headhunting-firmas vir die stadsbestuurder en hoogs gespesialiseerde departementshoofposisies soos die polisiehoof en brandweerhoof .

Waar die proses verskil vir assistent-stadbestuurders, is kandidate teenoor ander stadsaansoekers die samestelling van die onderhoudspaneel.

Die stadsbestuurder kan enige aantal persone vra om in 'n paneelonderhoud te dien - burgemeester, stadsraadslid , skoolsuperintendent , landkommissaris, stadsdepartement of stadsbestuurder van 'n naburige dorp. Dit hang alles af van die plaaslike politiek en die vaardighede van die mense wat die posisies beklee wat aansienlike kontak met die nuut gehuurde assistent-stadsbestuurder sou hê.

Onderwys en ervaring

Assistent-stadsbestuurders moet 'n baccalaureusgraad en beduidende ondervinding in stadsbestuur hê. Hierdie ervaring behoort geleidelik verantwoordelik te wees, wat beteken dat 'n kandidaat verskeie bestuursposte gehad het wat sy of haar manier op die organisatoriese kaart werk. Hierdie ervaring dui daarop dat 'n kandidaat uitgebreide kennis van die stadsregering en werkkennis van die staat en federale regering het.

Stede verkies vir 'n kandidaat om 'n magister in die openbare administrasie te hê, maar dit is nie nodig nie. 'N MPA-graad toon stede dat die kandidaat bereid is om buite werk uit te oefen om addisionele geloofsbriewe te verkry.

Kandidate wat in die latere stadiums van hul beroepe is, kan kies om 'n gesertifiseerde openbare bestuurder se geloofwaardigheid te verkry. Die CPM neem minder tyd en moeite as 'n MPA, maar dit word steeds deur stede waardeer.

Wat jy sal doen

'N Assistent-stadsbestuurder hou toesig oor 'n groep departementshoofde. Gewoonlik is die departemente onder die hulp van 'n assistent stad bestuurder soortgelyk. Byvoorbeeld, 'n assistent stad bestuurder kan toesig hou oor die openbare veiligheid departemente soos brand , polisie en kode handhawing of openbare werke departemente soos vervoer, utilities en parke.

Soos ander organisatoriese leiers, kommunikeer 'n assistent-stadbestuurder altyd. Of die stadbestuurder op hoogte gehou word van huidige of ontluikende probleme, leiding gee aan departementshoofde of werk met ander regeringsagentskappe, 'n assistent-stadbestuurder kommunikeer die nodige inligting aan ondergeskiktes, meerderes en eweknieë. Ook, 'n assistent stad bestuurder kan gevra word om voorleggings voor die stadsraad en ander stadsrade te maak.

Tydens begrotings en strategiese beplanningsprosesse word daar verwag dat assistent-stadsbestuurders bydra. Hulle gee nie net aanbevelings oor departemente onder hul toesig nie, maar help ook om die stadsbestuurder en stadsraad besluite oor breër kwessies te maak.

Aangesien die stadsbestuurder nie tyd het om enige projek te beheer nie, delegeer die stadsbestuurder sulke verantwoordelikhede dikwels aan 'n assistent-stadbestuurder vir hoëprofielprojekte. Wanneer 'n assistent stad bestuurder 'n projek lei, is dit 'n belangrike een. Andersins sou iemand verder in die organisatoriese kaart dit lei.

Assistent-stadsbestuurders is dikwels die kontakpunte vir personeel by ander regeringsagentskappe. Wanneer skooldistrikte, provinsies en staats- en federale agentskappe iets van stede benodig, kan hulle hul navrae met die stadsbestuurder of openbare inligtingsbeampte begin. As 'n saak egter deurlopend aandag benodig, sal 'n assistent-stadbestuurder of departementshoof gewoonlik die punt dien van kontak.

verdienste

Soos die salarisse van stadsbestuurders, word salarisse vir assistent-stadsbestuurders grootliks afhanklik van die grootte van die stad. Kandidate kan verwag om iewers te verdien tussen wat die stadsbestuurder maak en wat departementshoofde maak. As daar ander assistent-stadbestuurderposisies in die stad is, sal hulle waarskynlik baie soortgelyke salarisse betaal word indien nie presies dieselfde bedrag nie.