Staatsdiensprofiel: Skoolhoof

'N Skoolhoof moet 'n veelsydige leier wees. Op enige gegewe dag kan die skoolhoof 'n kurrikulumkonsultant, begrotingsanalis, verteenwoordiger van openbare betrekkinge, bemiddelaar, dissiplinêre en bestuurder wees. As jy van 'n gevarieerde werksdag hou, kan dit vir jou 'n werk wees.

Die skoolhoof word aanspreeklik gehou vir alle aspekte van 'n skool. Terwyl die skoolhoof formeel aan die skoolsuperintendent of 'n assistent-superintendent rapporteer, antwoord die skoolhoof op baie verskillende mense.

Die skoolpersoneel verwag leierskap; ouers verwag 'n gehalte-onderwys en 'n veilige omgewing vir hul kinders, en die gemeenskap verwag dat belastinggeld verstandig bestee word en dat die student se prestasie op 'n gestandaardiseerde toets op die hoogte is van die res van die staat se skole.

Die keuringsproses

Prinsipale word gekies deur die superintendent, assistent-superintendent of 'n huurpaneel. Die huurpaneellede is afhanklik van die spesifieke werk en die politieke kragte in die spel. Hoe meer politiek die omgewing opgelaai word, hoe meer onkonvensioneel sal die lidmaatskap van lidmaatskap wees. As daar 'n skoolraadslid is wat veral belangstel in die skool, kan die raadslid hul pad op die paneel werk. Andersins is die verhuringsproses soortgelyk aan dié van ander senior bestuursposte op ander terreine.

Die onderwys wat jy benodig

Die meeste prinsipale hou meestersgrade in onderwysadministrasie of opvoedkundige leierskap.

Baccalaureusgrade is dikwels aanvaarbaar, maar kandidate met gevorderde grade is verkieslik. Werksboodskappe kan so geskryf word dat kandidate met slegs 'n baccalaureusgraad meer werkservaring as kandidate met gevorderde grade moet hê.

Die ervaring wat jy nodig het

Hoofsposte is werksgeleenthede wat individue in die middel-loopbaan aanvaar.

Prinsipale het dikwels ondervinding as onderwysers en as assistenthoofde. Sommige state vereis dat prinsipale direkte onderrigervaring het voordat hulle prinsipale kan word.

Wat jy sal doen

'N Skoolhoof bestuur alle fakulteit en personeel by 'n skool. Die skoolhoof word verantwoordelik gehou vir die skool se akademiese prestasie en vir die veiligheid van studente terwyl hulle op skoolgronde is.

'N Skool se prestasie word hoofsaaklik gemeet aan hoe studente op gestandaardiseerde toetse presteer. Prinsipale in hoogpresterende skole sal na verwagting hul skool se toetstellings hoog hou. Prinsipale in lae presterende skole sal na verwagting die jaarlikse verbetering verbeter tot die skool hoog presteer.

Die skoolhoof besluit hoe die skool se fondse bestee word. Met algemene leiding van die distrik se skoolraad en meer spesifieke opdragte van die superintendent en ander distrikskantoorpersoneel, besluit die skoolhoof hoe om die geld wat die skool toegeken het, die beste uit te voer.

Huurbesluite word onder toesig van die skoolhoof met min inmenging van die distrikskantoor. Menslike hulpbronne personeel in die sentrale kantoor kan die administratiewe take van verhuring help, maar die keuses van assistenthoofde, onderwysers, beraders , bibliotekarisse en ander personeel word aan die prinsipaal se professionele oordeel oorgelaat.

Sterk bestuursvaardighede is noodsaaklik om 'n effektiewe skool te bestuur. Onderwysers moet vertrou dat die bedrywighede van die skool goed versorg word, sodat hulle op hul studente kan fokus. Onderwysers moet ook voel dat hul skoolhoof hulle sal opbou wanneer hulle studente vir dissiplinêre optrede verwys. Die ondersteuningspersoneel kyk na die hoof vir leierskap. Of dit goed of sleg is, sal die ondersteuningspersoneel dikwels die gedrag volg wat deur die skoolhoof gemodelleer word.

Die skoolhoof is die openbare gesig van die skool. Wanneer ouers hul besorgdheid reguit na bo wil neem, is die skoolhoof die persoon wat hulle kontak. Prinsipale leer vinnig hoe om te doen met irate ouers wat dink hulle kind is op een of ander manier verkort. Die skoolhoof skei feite uit leuens en oordrywing om die kern van 'n saak te kry, sodat hy of sy dit kan aanspreek en kan beweeg op die magdom ander kwessies wat die skoolhoof se aandag eis.

Wat jy sal verdien

Hoërskoolhoofde is geneig om meer as middelskoolhoofde te maak, wat geneig is om meer as basisschoolhoofde te maak.