Regering Werk Profiel: Skoolvoorligting Berader

Skoolberaders help studente om die groot prentjie te sien wanneer dit by hul opvoeding en toekoms kom. Hulle help studente om effektief te kommunikeer met die dag se probleme met die oog op die student se akademiese en sosiale toekoms.

Individue word getrek aan die beradingsberoep deur die begeerte om mense te help. Mense gaan selde finansieel in die veld in; Raadgewers verdien egter dikwels 'n ordentlike salaris wat dikwels meer as die onderwysers wat hulle daagliks met mekaar kommunikeer.

Die keuringsproses

Die verhuringsproses vir beraders is soortgelyk aan die verhuringsproses vir onderwysers . Dié individue wat werk soek, dien hul aansoeke en ander vereiste dokumente in by die skooldistrik se kantoor vir menslike hulpbronne vir keuring. Aansoeke wat aan die minimum vereistes voldoen, word aan die skoolhoof voorgelê vir verdere oorweging.

Sodra finaliste gekies is, ontmoet die skoolhoof of 'n onderhoudspaneel wat deur die skoolhoof gekies is, die finaliste vir onderhoude. Die gekose kandidaat ontvang dan 'n werkaanbod.

Die onderwys wat jy benodig

Die meeste state vereis dat skoolberaders 'n meestersgraad behou. Sommige state vereis ook dat skoolberaders gelisensieer moet word. Lisensiëring vereistes verskil per staat.

Die ervaring wat jy nodig het

Die ervaring wat benodig word om 'n skoolberaderwerk te land, wissel deur die staat, skooldistrik en arbeidsmark. Werkposte mag nie ondervinding verg nie, maar 'n meer ervare kandidaat sal beslis 'n been op minder ervare kandidate hê.

Diegene wat nuut op die veld is, moet dalk minder gewilde opdragte aflê as dié wat hul tyd in die beroep geplaas het. Daar is sterker mededinging vir werk in hoogpresterende en welvarende skole.

Wat jy sal doen

Beraders moet deur hul studente vertrou word. Sonder vertroue sal studente nie raadgewers voorsien van die inligting wat hulle nodig het om hul professionele kennis toepaslik toe te pas nie.

Deel van inspirerende vertroue van studente behou die vertroulikheid van die gesprekke tussen die berader en die student. Beraders moet weet wanneer dit nodig is om hierdie vertroulikheid te skend. Wanneer studente misdade, misbruik of verwaarlosing rapporteer, is beraders verplig om hierdie inligting aan die toepaslike owerhede te rapporteer. Raadgewers moet ook hul vermoedens van misdade, mishandeling en verwaarlosing rapporteer wanneer hulle professionele oordeel hulle lei om te glo dat hierdie gebeurtenisse plaasgevind het of voortduur.

Raadgewers voer baie van hul werk in 'n kantoor. Hulle het 'n privaat ruimte nodig om saam met studente en die volwassenes wat 'n hand in elke student se ontwikkeling het, te ontmoet. Raadgewers waag buite die kantoor om studente in die klaskamer waar te neem. Onderwysers kan sekere gedrag aan die berader rapporteer, en die berader mag sy eie waarnemings maak as deel van die assessering van die student se beradingsbehoeftes.

Beraders in beide basiese en sekondêre skole help studente om struikelblokke wat hul leer inhibeer, te oorkom. Studente kom na 'n skool met 'n wye reeks probleme en uitdagings. Hulle kan leer gestremdhede hê, kom uit 'n lae-inkomste familie, ervare misbruik of verwaarlosing of verslawing.

Skoolberaders werk in samewerking met ouers, onderwysers, prinsipale, mediese personeel en maatskaplike werkers om hierdie probleme te identifiseer en aan te spreek.

Beraders in sekondêre skole help studente om hul loopbaanpaaie uit te beeld. Beraders gebruik 'n verskeidenheid van instrumente soos akademiese assesserings, persoonlikheidsassesserings en loopbaanprofiele om studente te help om te ontdek wat hulle professioneel wil doen en wat dit sal doen om hul loopbaandoelwitte te bereik. Beraders bied realisme wat ander mense in studente se lewens dikwels nie verskaf nie.