Kinderbeskermingsdienste Caseworker

Elke dag oor die hele wêreld word kinders mishandel en verwaarloos. Elke keer as dit gebeur, is dit tragies, maar gelukkig is daar mans en vroue wat hul loopbane bestee aan kinderbeskerming. Diegene wat op die voorste linie is, is kinderbeskermingsdienste. Hulle ondersoek bewerings van kindermishandeling en verwaarlosing en werk met gesinne om die waarskynlikheid van misbruik en verwaarloosde kinders te verminder, sal weer geviktimiseer word.

Dit is edel werk, maar mense is geneig om vinnig daaraan te verbrand. Die loon is relatief laag, en die werk is moeilik. Diegene wat langer as 'n jaar of twee bly, maak dit dikwels 'n loopbaan omdat hulle gesonde maniere vind om die verergerings en teleurstellings wat inherent is aan beskermende dienste te hanteer.

Die keuringsproses

In die VSA bepaal die staatsreg hoe kinderbeskermingsdienstagentskappe opgerig word. Daar is twee primêre metodes hiervoor. Een manier is vir die staat regering om een ​​staatwye program te bedryf. Die ander is dat die staat die verantwoordelikheid vir kinderbeskerming aan provinsies moet delegeer, terwyl die staatsregering toesig hou. In enige skema is die verhuringsproses soortgelyk. Die grootste verskil is of kinderbeskermingsdienspersoneel werk vir die staat of vir 'n land.

Kinderwelsynsagentskappe volg gewoonlik die normale regeringshuurproses met enkele addisionele stappe.

Baie agentskappe administreer persoonlikheidstoetse aan aansoekers met die doel om 'n werksmag aan te bied wat sal bly. Kinderbeskermingsdienste posisies het 'n baie hoë omset. Agentskappe bedryf ook agtergrondkontrole teen hul eie stelsels om te verseker dat mense wat hulle van voorneme is om te huur, nie 'n kind misbruik of verwaarloos het nie.

Dit is bykomend tot kriminele agtergrondkontrole.

Sakwerkers word gehuur en onder toesig van toesighouers van kinderbeskermingsdienste. In groter jurisdiksies kan toesighouers verminderde rolle in die verhuringsproses hê. Gegewe die hoë omset in beskermende dienste, sal huurbestuurders 'n buitensporige hoeveelheid huurgeld aanbring sodat hulle nie ander bestuurstake effektief kan uitvoer nie, soos konsultasie oor sake, personeelontwikkeling en balansering van werklaste. Toesighouers het dikwels vakante poste in hul eenhede. Baie jurisdiksies het werkopdragte wat alreeds geadverteer word.

Die opvoeding en ervaring wat jy nodig het

Die meeste kinderbeskermingsagentskappe benodig nuut-aangestelde kinderbeskermingsdienste-gevallewerkers om 'n baccalaureusgraad te hou. Voorkeurstudierigtings sluit in maatskaplike werk, sielkunde, sosiologie, berading en kriminele geregtigheid. Aansoekers met ander grade mag gehuur word, maar natuurlik, kandidate met voorkeurgrade het 'n voordeel bo diegene wat dit nie doen nie.

Baie kinderbeskermingsdienste gevallewerkers word direk uit die kollege gehuur. Studente wat 'n loopbaan in kinderwelsyn beplan, voltooi gewoonlik internskappe as deel van 'n baccalaureusgraad van maatskaplikewerk-graadplanne. Mense kom ook later in die lewe na kinderwelsyn loopbane.

Diegene met ondervinding in wetstoepassing soos polisiebeamptes en speurders kom na welsyn van kinders om weg te kom van die hantering van misdadigers terwyl hulle steeds hul ondersoekende vaardighede uitoefen.

Maak nie saak hoeveel jaar van relevante onderwys en ondervinding, werkgewers bied uitgebreide opleiding aan nuwe gevallewerkers. Nuwe huurgeld verkry vakkennis op gebiede soos kinderontwikkeling en gesinsdinamika. Hulle verwerf ook vaardighede in onderhoudvoering, bewyse-insameling, bewyse-analise en diensverskaffing. Opleidingsprogramme sluit dikwels werkskaduwing en mentorskapkomponente in. Nuwe huurgeld leer ook om gevallebestuurstelsels te soek waar gevallewerkers hul gevalverwante aksies dokumenteer.

Wat jy sal doen

Kinderbeskermingsdienste caseworkers ondersoek bewerings van mishandeling en verwaarlosing gepleeg teen kinders deur diegene wat wettiglik verantwoordelik is om vir hulle te sorg.

Sodra 'n saakwerker weet wat gebeur het met betrekking tot die beweerde mishandeling of verwaarlosing in 'n besondere geval, kan die gevallewerker dan dienste aan die familie bied om die huidige situasie te verhelp en verdere mishandeling te voorkom. Kinderbeskermingsdienste caseworkers het ondersoekende vaardighede en maatskaplike werkvaardighede nodig om suksesvol te wees in hul werk.

Alhoewel elke geval anders is, doen sakwerkers byna elke ondersoek opdragte. Die eerste ding wat gevallewerkers doen, is om die inligting wat gerapporteer word oor 'n bewering van mishandeling en verwaarlosing te hersien. Hierdie inligting is net een kant van 'n storie wat 'n verskeidenheid fasette kan hê. Sakwerkers gebruik hierdie inligting om 'n aanvanklike plan te ontwikkel om die bewerings te ondersoek. Die plan kan in die loop van die ondersoek verander, maar 'n saakwerker moet êrens begin.

Sakwerkers praat in die loop van 'n ondersoek met baie mense. Een geval kan onderhoude insluit met enige of al die volgende: kinders, ouers, grootouers, tantes, ooms, opvoeders, geestelikes, mediese personeel en sielkundiges. Dit is beslis nie 'n volledige lys nie, maar dit dek wel die mees algemene mense wat kennis kan hê van 'n beweerde voorval van mishandeling of verwaarlosing. Behalwe om getuienisbewyse in te samel, versamel sakwerkers ook dokumentêre bewyse soos mediese verslae, arrestasierekords, hofstukke en bankrekords.

Na die bepaling van mishandeling of verwaarlosing het gevallewerkers beplan en koördineer dienste om 'n gesin se situasie te help. Terwyl sakebeamptes soms kinders uit hul huise moet verwyder, verkies hulle om dit nie te doen nie. In plaas daarvan streef hulle na alle ander opsies om gesinne bymekaar te hou en op pad na 'n einde aan kinderbeskermingsdienste se betrokkenheid in hul lewens.

Een ding wat werkers vinnig leer, is om hul omgewing te monitor. Terwyl kindermishandeling en verwaarlosing in gesinne van alle inkomstebelastinghakies plaasvind, reis sakwerkers gereeld deur rowwe buurte en gaan in huise wat onveilige vuurwapens, dwelmaktiwiteite, bendeaktiwiteite en aggressiewe diere kan hê. Caseworkers se beste wapen teen persoonlike skade is intuïsie. Hulle weet wanneer die hare op hul nekke opstaan, dit is tyd om 'n rustige en vinnige uitgang te maak.

Sakwerkers word gevra om in hofverrigtinge te getuig. Wanneer kinderbeskermingsdienste gevalle in strafregtelike of familiehofsake tot gevolg het, word sakelui geroep om te getuig van hul betrokkenheid by die gesinne. Hulle word gevra oor die feite van die sake en word gevra om hul kundige menings te gee oor hoe 'n regter in 'n bepaalde geval moet besluit.

Mense word dikwels verbrand op kinderbeskermingsdienste, want hulle gaan daaraan dink dat hulle die wêreld gaan verander. Na 'n paar jaar van dieselfde gesinne kom terug in die kinderwelsynstelsel en sien nuwe gesinne dieselfde probleme, kan gevallewerkers voel dat hulle nie 'n verskil maak nie. Wat behartig gevallewerkers wanneer hulle mislei word, is terwyl hulle die wêreld nie verander nie, hulle verander die wêreld van die families wat hulle bedien. Sakwerkers moet in die klein oorwinnings in die hart wees, want die grootes kan min en ver tussen mekaar wees.

Wat jy sal verdien

Mense gaan nie in hierdie lyn van werk vir die geld nie. 'N Paar jurisdiksies betaal hoë begin salarisse, maar die meeste begin nuwe sakwerkers teen salarisse tussen $ 30,000 en $ 35,000. Kinderbeskermingsdienste-agentskappe het dikwels loopbaan-leerprogramme wat periodieke salarisverhogings bied. Om meer as $ 45,000 te maak, moet gevalleerders in toesighoudende of hoogs gespesialiseerde rolle bevorder.