Vlak 3 Bestuursvaardighede

Persoonlike Ontwikkelingsvaardighede Vir Bestuurders

F. John Reh

Wanneer 'n bestuurder vlak 3 in sy of haar bestuursvaardigheidsontwikkeling bereik, het hulle die "bemeestering van persoonlike ontwikkeling" bereik. Dit is die volgende vlak in die bestuursvaardigheidspiramide wat die nodige vaardighede toon wat 'n bestuurder moet bemeester om te slaag. Ek wys ook hoe hierdie vaardighede op mekaar bou na groter sukses.

Persoonlike Bestuursvaardighede

Daar is twee areas van persoonlike bestuursvaardighede wat u moet bemeester om suksesvol as 'n uitvoerende gesag te wees.

Dit is selfbestuur en tydsbestuur.

Selfbestuur

Sodra jy op hierdie bestuursvlak aangekom het, het jy vaardig geword om werk aan jou werknemers toe te ken en hulle deur hul besondere probleme en hindernisse te koördineer. Jy weet ook hoe om werknemers te motiveer en dissiplineer en hoe om 'n produktiewe span te bou. Vervolgens moet jy jouself afvra of jy so goed is om jouself te bestuur as wat jy is om ander te bestuur. Sommige van die barometers om dit te beoordeel is of jy gefokus bly op die belangrike take (en nie net die dringende nie) en of jy die beste werk doen wat jy moontlik kan doen. Om beter by selfbestuur te wees, oorweeg die volgende.

Tydbestuur

As jy iets geleer het in jou bestuursloopbaan , het jy geleer dat daar nooit genoeg tyd is om al die dinge te doen wat jy moet doen nie.

Daarom is dit van kritieke belang vir u sukses dat u tydsbestuur bemeester.

Die Volledige Bestuursvaardigheidspiramide

Die bestuursvaardigheidspiramide toon al die vaardighede wat 'n bestuurder moet bemeester om suksesvol te wees.

Dit wys ook hoe hierdie bestuursvaardighede op mekaar bou na sukses.

Vlak 1
Basiese Bestuursvaardighede vir Beginbestuurders

Vlak 2
Bestuursvaardighede vir die ontwikkeling van u span

Vlak 3
Bestuursvaardighede vir die ontwikkeling van jouself

Vlak 4
Leierskapvaardighede