Vlak 2 Bestuursvaardighede

Bestuursvaardighede Vir Spanbou

Bestuursvaardighede Piramide Vlak 2 (c) F. John Reh. F. John Reh

Vlak 2 is die spanbouvaardighede wat enige ontwikkelende bestuurder moet bemeester. Dit is die volgende vlak van die bestuursvaardigheids-piramide, wat die vaardighede toon wat 'n bestuurder moet bemeester om suksesvol te wees en wys hoe hierdie bestuursvaardighede op mekaar opbou na sukses.

Spanbestuursvaardighede

Daar is drie kategorieë van spanbestuursvaardighede wat iemand moet bemeester om enige sukses in 'n bestuursplig te behaal . Dit is motivering, opleiding en afrigting, en betrokkenheid by werknemers en word hieronder in detail bespreek.

motivering

Die mees fundamentele spanbestuursvaardigheid wat jy moet bemeester, is motivering van jou span en van die individuele lede van die span. (Ons sal later selfmotivering bespreek in hierdie reeks.) U kan nie u doelwitte as bestuurder bereik nie, tensy u span gemotiveerd is om te presteer, te produseer, om die resultate te lewer wat u benodig. Om elkeen van die individue op jou span te motiveer, vereis 'n erkenning dat elke spanlid se motiveringsbehoeftes anders is. En om die span te motiveer, vereis 'n ander benadering om die spanlede te motiveer.

Motiveer Individue

Opleiding en afrigting

Dit is onwaarskynlik dat jy ooit 'n span sal bestuur waar almal voldoende opgelei word. Dit is selfs onwaarskynlik dat jy 'n span sal hê wat nooit afrigting benodig nie. U moet die opleidingsbehoeftes van u spanlede kan identifiseer en daardie opleiding vir hulle kan kry. En jy moet al die lede van jou span, selfs die goed opgeleide, afrig om hulle te help om hul beste vlakke van prestasie te behaal.

opleiding

afrigting

Werknemersbetrokkenheid

Al die opleiding wat ons as bestuurders doen, al die motivering wat ons probeer, al die positiewe terugvoering en moraalbou is almal gemik op een ding: toenemende betrokkenheid by werknemers .

As u werknemers nie betrokke is nie en hulle net werk om 'n sitplek te verwarm, sal u nie hul beste prestasie kry nie. As jy nie hul bes doen nie, sal alles wat hulle doen jou meer kos as wat dit behoort te hê. Dit kan dalk in 'n hoë fout of rework tempo wees, of dit kan dalk wees in 'n innoverende nuwe idee wat hulle nie met jou gedeel het nie. Wat ook al die probleem is, dit kos jou.

So, hoe kry jy jou werknemers betrokke en toegewyd? Hier is die basiese beginsels.

Die Volledige Bestuursvaardigheidspiramide

Die bestuursvaardigheidspiramide toon al die vaardighede wat 'n bestuurder moet bemeester om suksesvol te wees en wys hoe hierdie bestuursvaardighede op mekaar opbou na sukses.

Vlak 1
Basiese Bestuursvaardighede vir Beginbestuurders

Vlak 2
Bestuursvaardighede vir die ontwikkeling van u span

Vlak 3
Bestuursvaardighede vir die ontwikkeling van jouself

Vlak 4
Leierskapvaardighede