Regering Werk Profiel: Onderwysers

Skoolonderwysers voorsien die noodsaaklike onderrig wat kindergartners vir hoërskoolseuns suksesvol in die lewe moet hê. Of onderwysers van 'n 5-jarige een-syfergetalle byvoeg of 'n lesing oor vraag en aanbod lewer aan 'n ekonomiese klas wat met 18-jariges gevul is, speel 'n belangrike rol in onderwysers om kinders in produktiewe volwassenes te transformeer.

As jy die lewens van kinders wil beïnvloed en dit sal geniet om somers te hê, kan 'n loopbaanonderrigskool vir jou wees.

Keuringsproses

Die keuringsproses vir onderwysers wissel volgens skooldistrik. Die verhuringsproses kan telefoononderhoude insluit, een-tot-een-onderhoude met 'n prinsipaal- of assistenthoof, paneelonderhoude en onderrigdemonstrasies. Die uiteindelike verhuringsowerheid vir onderwysers is gewoonlik die skoolhoof van die skool waar die oop posisie woon.

Aansoekers wat werkaanbiedings ontvang, aanvaar deur 'n dienskontrak te onderteken . Die kontrak termyn kan so min as een akademiese jaar of so lank as 'n paar jaar wees.

onderwys

Alle Amerikaanse state vereis dat openbare skool onderwysers 'n baccalaureusgraad en 'n onderriglisensie moet hê. Onderwysers in privaatskole hoef nie aan hierdie vereistes te voldoen nie.

Baie onderwysers het onderwys grade; 'n Spesifieke studierigting word egter nie vereis nie. Dit werk goed vir diegene wat nie geweet het hulle wou onderwysers wees terwyl hulle hul voorgraadse graad voltooi het nie.

Om te verseker dat onderwysers die vakgebied ken wat hulle van plan is om te onderrig, meet lisensietoetse hul vakkennis en klaskamerbestuursvaardighede. Vir mense sonder onderwysgrade berei alternatiewe sertifiseringsprogramme voornemende onderwysers voor vir die lisensietoetse.

ervaring

Diegene wat onderrig met 'n onderwys-graad voltooi studenteonderrig as deel van hul graadprogram.

'N Studente-onderwyser skadu 'n onderwyser en voer onderrig onder leiding van daardie onderwyser verskeie onderrigtaak. Diegene sonder 'n opvoedingsgraad is onwaarskynlik dat hulle studente se onderrigervaring sal hê.

Onderwyspligte

In die mees basiese sin fasiliteer skoolonderwysers leer. Klink eenvoudig, maar dit is nie. Onderwysers moet lesplanne voorberei met spesifieke leerdoelwitte en 'n uiteensetting van hoe die doelwitte bereik sal word. Hulle moet dissiplinêre probleme versag terwyl hulle die plan uitvoer. En selfs as hulle 'n top-notch-plan met die hand doen, is daar geen waarborg dat studente daarin slaag om die leeruitkomste van die plan te bereik nie.

Wanneer onderwysers beplan of onbeplande afwesighede van die skool het, verlaat hulle die uitvoering van die plan om onderwysers te vervang . Alhoewel baie plaasvervangers vaardig is in wat hulle doen, kan die leerdoelwitte wat dikwels plaasvind, dikwels nie bereik word nie, aangesien plaasvervangers onbekend is met die onderwerp en dikwels meer dissiplinêre probleme ervaar as die onderwyser.

Dissipline probleme is 'n groot bron van frustrasie vir onderwysers. As ouers nie hul kinders tuis tuisgaan nie, is onderwysers in 'n rowwe tyd. 'N Onderwyser kan net soveel doen om dissiplinêre probleme te versag indien ouers nie bereid is om met die onderwyser saam te werk om 'n ontwrigtende student se gedragsverandering te beïnvloed nie.

Met die uitsondering van beeldende kunste en liggaamlike opvoeding, leer basiese onderwysers gewoonlik een stel studente al hul kurrikulum vir 'n hele jaar. Namate studente verouder, word hul lesse verdiep in akademiese gebiede en vereis dit dus dat onderwysers op een of 'n paar vakke fokus. Op hoërskool het studente 'n ander onderwyser vir elke vak.

Salaris

Volgens die PayScale was die mediane loon vir skoolonderwysers in 2017 sowat $ 43,000- $ 50,000. Die onderste 10% van onderwysers het salarisse verdien in die lae $ 30's en die top 10% verdien in die boonste $ 70's.

Onderwysers kan hul salarisse verhoog deur addisionele pligte aan te gaan soos onderrig van somerskool, afrigting , buitenshuise aktiwiteite en skoolbusse. Sommige skooldistrikte betaal onderwysers meer as hulle gevorderde akademiese grade het.

Die meeste skooldistrikte ken salarisverhogings toe op grond van die ampstermyn. Skooldistrikte neem salarisskale aan en skryf dikwels die skale in onderwysers se dienskontrakte.