Punitiewe artikels van die UCMJ (Artikel 120)

Verkragting, seksuele aanranding en ander seksuele wangedrag.

Nota: As deel van die Wet op Militêre Magtiging van die FY 2006, het Kongres artikel 120 van die Uniforme Kode vir Militêre Geregtigheid (UCMJ) gewysig, wat effektief is vir oortredings wat op 1 Oktober 2007 plaasvind. Artikel 120 was voorheen bekend as "Verkragting en vleeslike kennis , "maar is nou geregtig op verkragting, seksuele aanranding en ander seksuele wangedrag.

Die nuwe artikel 120 skep 36 oortredings. Hierdie 36 oortredings vervang daardie misdrywe ingevolge die vorige artikel 120 en ander wat voorheen MCM-oortredings was ingevolge artikel 134 (die "Algemene" artikel).

Die nuwe artikel 120 vervang die volgende artikel 134 oortredings:

Die UCMJ verandering verander ook twee Artikel 134 oortredings:

(1) Onvoltooide taal wat aan 'n ander oorgedra word - anders as wanneer dit in die teenwoordigheid van 'n kind gekommunikeer word - bly kragtens artikel 134 strafbaar. As die taal in die teenwoordigheid van 'n kind gekommunikeer is, is dit 'n artikel 120 oortreding.

(2) Pandering (met iemand wat 'n daad van prostitusie pleeg) is steeds 'n misdryf ingevolge artikel 134, maar as die pandering "verplig" word, word dit 'n artikel 120 oortreding.

Die verandering voeg ook 'n nuwe artikel 120a, "Stalking."

Elemente van die Oortreding

verkragting

Deur geweld te gebruik: Dat die beskuldigde 'n ander persoon wat van enige ouderdom is, veroorsaak het om 'n seksuele daad te betree deur geweld teen daardie ander persoon te gebruik.

Deur ernstig letsel te veroorsaak: Dat die beskuldigde 'n ander persoon, wat van enige ouderdom is, veroorsaak het om 'n seksuele daad te betree deur enige persoon ernstig te beseer.

Deur dreigemente te gebruik of in vrees te stel: Dat die beskuldigde veroorsaak het dat 'n ander persoon wat van enige ouderdom is, 'n seksuele handeling betree deur die ander persoon te dreig of te plaas in die vrees dat iemand aan die dood onderwerp sal word, ernstig beseer of ontvoering.

Deur 'n ander bewusteloos te maak: Dat die beskuldigde 'n ander persoon wat van enige ouderdom is, veroorsaak het om 'n seksuele daad te betree deur die ander persoon bewusteloos te maak.

Deur toediening van dwelm, dwelmmiddels of ander soortgelyke middels:

(i) Dat die beskuldigde 'n ander persoon wat van enige ouderdom is, veroorsaak het om 'n seksuele handeling te betree deur 'n dwelm-, dronklike of ander soortgelyke stof aan daardie ander persoon te administreer;

(ii) Dat die beskuldigde die dwelm, bedwelmende of ander soortgelyke middel met geweld of bedreiging van krag of sonder die kennis of toestemming van daardie ander persoon toegedien het; en

(iii) As gevolg hiervan is daardie ander se vermoë om gedrag te evalueer of te beheer, aansienlik benadeel.

Verergerde seksuele aanranding

Deur dreigemente te gebruik of in vrees te plaas:

(i) Dat die beskuldigde 'n ander persoon wat van enige ouderdom is, veroorsaak het om 'n seksuele daad te betree; en

(ii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur daardie ander persoon te dreig of te plaas in vrees dat enige persoon aan liggaamlike skade of ander skade sou ly (anders as deur die ander persoon te dreig of te plaas in vrees dat iemand aan die dood onderwerp sal word, ernstige liggaamlike skade, of ontvoering).

Deur liggaamlike skade te veroorsaak:

(i) Dat die beskuldigde 'n ander persoon wat van enige ouderdom is, veroorsaak het om 'n seksuele daad te betree; en

(ii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur liggaamlike skade aan 'n ander persoon te veroorsaak.

Op 'n persoon wat wesenlik ongeskik of wesenlik onbevoeg is om die handeling te evalueer, afnemende deelname of onwilligheid te kommunikeer:

(i) Dat die beskuldigde by 'n seksuele handeling betrokke was by 'n ander persoon wat van enige ouderdom is; en (Let wel: voeg een van die volgende elemente by)

(ii) Dat die ander persoon wesenlik ongeskik was;

(iii) Dat die ander persoon wesenlik nie in staat was om die aard van die seksuele daad te beoordeel nie;

(iv) Dat die ander persoon wesenlik onbekwaam was om deelname aan die seksuele daad te verminder; of

(v) Dat die ander persoon wesenlik onbekwaam was om in die seksuele daad betrokke te raak.

Verkragting van 'n kind nog nie 12

(i) Dat die beskuldigde by 'n seksuele handeling met 'n kind betrokke was; en

(ii) Dat die kind op die tydstip van die seksuele optrede nie die ouderdom van twaalf jaar bereik het nie.

Verkragting van 'n kind wat die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie

Deur geweld te gebruik:

(i) Dat die beskuldigde by 'n seksuele handeling met 'n kind betrokke was;

(ii) Dat die kind ten tye van die seksuele daad die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie; en

(iii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur geweld teen daardie kind te gebruik.

Deur ernstige liggaamlike skade te veroorsaak:

(i) Dat die beskuldigde by 'n seksuele handeling met 'n kind betrokke was;

(ii) Dat die kind ten tye van die seksuele daad die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie; en

(iii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur ernstige besering aan enige persoon te veroorsaak.

Deur dreigemente te gebruik of in vrees te plaas:

(i) Dat die beskuldigde by 'n seksuele handeling met 'n kind betrokke was;

(ii) Dat die kind ten tye van die seksuele daad die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie; en

(iii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur die kind te dreig of te plaas in vrees dat enige persoon aan die dood, ernstige liggaamlike skade of ontvoering onderworpe sal wees.

Deur die kind bewusteloos te maak:

(i) Dat die beskuldigde by 'n seksuele handeling met 'n kind betrokke was;

(ii) Dat die kind ten tye van die seksuele daad die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie; en

(iii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur die kind bewusteloos te maak.

Deur toediening van dwelm, dwelmmiddels of ander soortgelyke middels:

(i) Dat die beskuldigde in 'n seksuele handeling met 'n kind betrokke was

(ii) Dat die kind ten tyde van die seksuele daad die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar die bedwelmende baba bereik het of nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie;

(iii) (a) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur 'n dwelm-, bedwelmende of ander soortgelyke stof aan daardie kind te administreer;

(b) Dat die beskuldigde dwelms, dronkstowwe of ander soortgelyke middels met geweld of bedreiging van krag of sonder die kennis of toestemming van daardie kind toegedien het; en

(c) Dat die kind se vermoë om gedrag te evalueer of te beheer, gevolglik aansienlik benadeel is.

Verergerde seksuele aanranding van 'n kind wat die ouderdom van 12 jaar bereik het maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie:

(a) Dat die beskuldigde by 'n seksuele handeling met 'n kind betrokke was; en

(b) Dat die kind op die tydstip van die seksuele daad die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie.

Verergerde seksuele kontak

Deur geweld te gebruik:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n ander persoon; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n ander persoon veroorsaak het; en

(iii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur geweld teen daardie ander persoon te gebruik.

Deur ernstige liggaamlike skade te veroorsaak:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n ander persoon; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n ander persoon veroorsaak het; en

(iii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur ernstige besering aan enige persoon te veroorsaak.

Deur dreigemente te gebruik of in vrees te plaas:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n ander persoon; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n ander persoon veroorsaak het; en

(iii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur die ander te dreig of te plaas in vrees dat enige persoon aan die dood, ernstige liggaamlike besering of ontvoering onderworpe sal wees.

Deur ander bewusteloos te maak:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n ander persoon; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n ander persoon veroorsaak het; en

(iii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur die ander persoon bewusteloos te maak.

Deur toediening van dwelm, dwelmmiddels of ander soortgelyke middels:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n ander persoon; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n ander persoon veroorsaak het; en

(iii) (a) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur 'n dwelm-, bedwelmende of ander soortgelyke stof aan daardie ander persoon te administreer;

(b) Dat die beskuldigde die dwelm, bedwelmende of ander soortgelyke stof met geweld of bedreiging van krag of sonder die kennis of toestemming van daardie ander persoon toegedien het; en

(c) Dat as gevolg hiervan daardie ander se vermoë om gedrag te evalueer of te beheer, aansienlik benadeel is.

Mishandeling seksuele kontak

Deur dreigemente te gebruik of in vrees te plaas:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n ander persoon; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n ander persoon veroorsaak het; en

(iii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur die ander persoon te dreig of te plaas in vrees dat enige persoon aan liggaamlike skade of ander skade sou ly (anders as deur die ander persoon te dreig of te plaas in vrees dat iemand aan die dood onderwerp sal word, ernstige liggaamlike skade, of ontvoering).

Deur liggaamlike skade te veroorsaak:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n ander persoon; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n ander persoon veroorsaak het; en

(iii) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur liggaamlike skade aan 'n ander persoon te veroorsaak.

Deur ander bewusteloos te maak:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n ander persoon; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n ander persoon veroorsaak het; en (Let wel: voeg een van die volgende elemente by)

(iii) Dat die ander persoon wesenlik ongeskik was;

(iv) Dat die ander persoon wesenlik nie in staat was om die aard van die seksuele kontak te beoordeel nie;

(v) Dat die ander persoon wesenlik onbekwaam was om deelname aan die seksuele kontak te verminder; of

(vi) Dat die ander persoon wesenlik onbekwaam was om die seksuele kontak te betrek.

Verkeerde seksuele kontak

(a) Dat die beskuldigde seksuele kontak gehad het met 'n ander persoon;

(b) Dat die beskuldigde dit sonder die ander persoon se toestemming gedoen het; en

(c) Dat die beskuldigde geen regverdiging of wettige magtiging vir daardie seksuele kontak gehad het nie.

Op 'n persoon wat wesenlik ongeskik of wesenlik onbevoeg is om die handeling te evalueer, afnemende deelname of onwilligheid te kommunikeer:

Vererger seksuele kontak met 'n kind wat nie die ouderdom van 12 jaar bereik het nie

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n kind; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n kind of deur 'n ander persoon met 'n kind veroorsaak het; en

(iii) Dat die kind op die tydstip van die seksuele kontak nie die ouderdom van twaalf jaar bereik het nie.

Vererger seksuele kontak met 'n kind wat die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie

Deur geweld te gebruik:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n kind; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n kind of deur 'n ander persoon met 'n kind veroorsaak het; en

(iii) Dat die kind op die tydstip van die seksuele kontak die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie; en (iv) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur geweld teen daardie kind te gebruik.

Deur ernstige liggaamlike skade te veroorsaak:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n kind; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n kind of deur 'n ander persoon met 'n kind veroorsaak het; en

(iii) Dat die kind op die tydstip van die seksuele kontak die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie; en

(iv) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur ernstige besering aan enige persoon te veroorsaak.

Deur dreigemente te gebruik of in vrees te plaas:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n kind; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n kind of deur 'n ander persoon met 'n kind veroorsaak het; en

(iii) Dat die kind op die tydstip van die seksuele kontak die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie; en

(iv) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur daardie kind of daardie ander persoon te dreig of te vrees in die vrees dat iemand aan die dood, ernstige liggaamlike besering of ontvoering onderworpe sal wees.

Deur 'n ander of daardie kind bewusteloos te maak:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n kind; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n kind of deur 'n ander persoon met 'n kind veroorsaak het; en

(iii) Dat die kind op die tydstip van die seksuele kontak die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie; en

(iv) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur daardie kind of daardie ander persoon onbewus te maak.

Deur toediening van dwelm, dwelmmiddels of ander soortgelyke middels:

(i) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n kind; of

(ii) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n kind of deur 'n ander persoon met 'n kind veroorsaak het; en

(iii) Dat die kind op die tydstip van die seksuele kontak die ouderdom van 12 jaar bereik het, maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie; en

(iv) (a) Dat die beskuldigde dit gedoen het deur 'n dwelm-, bedwelmende of ander soortgelyke stof aan daardie kind of daardie ander persoon te administreer;

(b) Dat die beskuldigde dwelms, dronkstowwe of ander soortgelyke middels met geweld of bedreiging geadministreer het of sonder die kennis of toestemming van daardie kind of daardie ander persoon; en

(c) Dat as gevolg hiervan daardie kind se of daardie ander persoon se vermoë om gedrag te beoordeel of beheer het, aansienlik benadeel is.

Mishandeling seksuele kontak met 'n kind

(a) Dat die beskuldigde betrokke is by seksuele kontak met 'n kind; of

(b) Dat die beskuldigde seksuele kontak met of deur 'n kind of deur 'n ander persoon met 'n kind veroorsaak het; en

(c) Dat die kind by die seksuele kontak die ouderdom van 12 jaar bereik het maar nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie.

Onfatsoenlike vryhede met 'n kind

(a) Dat die beskuldigde 'n sekere handeling of kommunikasie gepleeg het;

(b) Dat die handeling of kommunikasie onsedeloos was;

(c) Dat die beskuldigde die handeling of kommunikasie in die fisiese teenwoordigheid van 'n sekere kind gepleeg het;

(d) Dat die kind jonger as 16 was; en

(e) Dat die beskuldigde die handeling of kommunikasie gepleeg het met die bedoeling om:

(i) die seksuele begeertes van enige persoon aanhits, appelleer of bevredig; of

(ii) enige persoon misbruik, verneder of afbreek.

Onfatsoenlike daad

(a) Dat die beskuldigde in sekere optrede betrokke was; en

(b) Dat die optrede onsedelike gedrag was.

Onvolwasse blootstelling

(a) Dat die beskuldigde sy of haar geslagsorgane, anus, boude of vroulike areola of tepels blootgestel het;

(b) Dat die beskuldigde se blootstelling onbetaamlik was;

(c) Dat die blootstelling plaasgevind het op 'n plek waar die betrokke gedrag redelikerwys verwag kan word deur ander persone as die beskuldigde se familie of huishouding beskou word; en

(d) Dat die blootstelling opsetlik was.

Vererger seksuele misbruik van 'n kind

(a) Dat die beskuldigde betrokke was by 'n onheilspellende daad; en

(b) Dat die daad gepleeg is met 'n kind wat nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie.

Dwingende pandering

(a) Dat die beskuldigde 'n sekere persoon verplig het om 'n daad van prostitusie aan te gaan; en

(b) Dat die beskuldigde 'n ander persoon aan die genoemde persoon gerig het, wat dan in 'n daad van prostitusie betrokke was.

Let wel: As die prostitusie nie gedwing word nie, maar "die beskuldigde het 'n sekere persoon aangeleer, verleen of verkry om 'n daad van seksuele omgang te betree vir huur en beloning met 'n persoon wat deur die beskuldigde aan die vermelde persoon gerig moet word, sien artikel 134 .

Definisies met betrekking tot seksuele gedrag

Seksuele daad. Die term 'seksuele handeling' beteken:

(a) kontak tussen die penis en die vulva, en vir die doeleindes van hierdie subparagraaf kom kontak met die penis voor by penetrasie, maar effens; of

(a) die penetrasie van die genitale opening van 'n ander deur 'n hand of vinger of deur 'n voorwerp, met die doel om iemand te misbruik, verneder, teister of te degradeer of om die seksuele begeerte van enige persoon te verwek of te bevredig .

Seksuele kontak. Die term 'seksuele kontak' beteken die opsetlike aanraking, direk of deur die klere, van die genitalieë, anus, leuning, bors, binneboud of boude van 'n ander persoon, of met opset om 'n ander persoon aan te raak, hetsy direk of deur die klere, die genitalieë, anus, lies, bors, binne-dy of boud van enige persoon, met die doel om enige persoon te misbruik, verneder of af te breek of om die seksuele begeerte van enige persoon te verwek of te bevredig.

Erge liggaamlike skade. Die term 'ernstige liggaamlike skade' beteken ernstige liggaamlike besering. Dit sluit in gebreekte of ontwrigte bene, diep snye, geskeurde lede van die liggaam, ernstige skade aan interne organe en ander ernstige liggaamlike beserings. Dit sluit nie geringe beserings soos 'n swart oog of 'n bloedige neus in nie. Dit is dieselfde vlak van besering soos in Artikel 128 , en 'n minder mate van besering as in artikel 2246 (4) van Titel 18.

Gevaarlike wapen of voorwerp. Die term 'gevaarlike wapen of voorwerp' beteken:

(a) enige vuurwapen, gelaai of nie, en of dit werkbaar is of nie;

(b) enige ander wapen, toestel, instrument, materiaal of stof, hetsy lewend of onbillik, dat dit op die wyse waarop dit gebruik word of bedoel is om gebruik te word, die dood of ernstige liggaamlike skade kan veroorsaak; of

(c) enige voorwerp wat op so 'n wyse gevorm of aangewend word om die slagoffer onder die omstandighede te lei om redelikerwys te glo dat hy in staat is om dood of ernstige liggaamlike skade te veroorsaak.

Krag. Die term 'krag' beteken aksie om die voorlegging van 'n ander te dwing of om 'n ander se weerstand te oorkom of te voorkom deur:

(a) die gebruik of vertoon van 'n gevaarlike wapen of voorwerp;

(b) die voorstel van die besit van 'n gevaarlike wapen of voorwerp wat gebruik word om ander te laat glo dat dit 'n gevaarlike wapen of voorwerp is; of

(c) fisiese geweld, krag, mag of selfbeheersing wat op 'n ander persoon toegepas word, voldoende dat die ander persoon nie die seksuele gedrag kan vermy of ontsnap nie.

Bedreig of plaas daardie ander persoon in vrees. Die term 'dreigende of plasing van daardie ander persoon in vrees' vir die aanklag van 'verkragting' of die aanklag van 'verergerde seksuele kontak' beteken 'n kommunikasie of handeling wat voldoende is om 'n redelike vrees te veroorsaak dat nie-nakoming sal lei tot die slagoffer of 'n ander persoon word aan die dood onderwerp, ernstig beseer of ontvoering.

Bedreig of plaas daardie ander persoon in vrees. Oor die algemeen. Die term 'dreigende of plasing van die ander persoon in vrees' vir die aanklag van 'verergerde seksuele aanranding' of die aanklag van 'beledigende seksuele kontak' beteken 'n kommunikasie of handeling wat voldoende is om 'n redelike vrees te veroorsaak dat nie-nakoming sal lei tot die slagoffer of 'n ander is onderworpe aan 'n mindere mate van skade as die dood, ernstige liggaamlike besering of ontvoering.

Insluitings. So 'n laer graad van skade sluit in:

(i) liggaamlike besering aan 'n ander persoon of aan 'n ander persoon se eiendom; of

(ii) 'n bedreiging -

(I) om iemand van 'n misdaad te beskuldig;

(II) 'n geheim ontbloot of 'n beweerde feit bekend maak, of dit waar of onwaar is, wat neig om iemand te onderwerp aan haat, minagting of bespotting; of

(III) deur die gebruik of misbruik van militêre posisie, rang of gesag, om die militêre loopbaan van 'n persoon te beïnvloed of dreig om 'n positiewe of negatiewe invloed te hê op die militêre loopbaan.

Liggaamlike skade. Die term 'liggaamlike skade' beteken enige aanstootlike aanraking van 'n ander, maar effens.

Kind. Die term 'kind' beteken enige persoon wat nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie.

Lewd optrede. Die term 'lewende daad' beteken:

(A) die opsetlike aanraking, nie deur die klere, van die genitalieë van 'n ander persoon, met die doel om enige persoon te misbruik, verneder of af te breek of om die seksuele begeerte van enige persoon op te wek of te bevredig nie; of

(B) opsetlik veroorsaak dat 'n ander persoon, sonder die klere, die genitalieë van enige persoon aanraak, met die doel om enige persoon te misbruik, verneder of af te breek of om die seksuele begeerte van enige persoon op te wek of te bevredig.

Onfatsoenlike vryheid. Die term 'onsedelike vryheid' beteken onsedelike gedrag, maar fisiese kontak is nie nodig nie. Dit sluit in een wat die nodige genitale, anus, boude of vroulike areola of tepel aan 'n kind blootstel. 'N Onwelvoeglike vryheid kan bestaan ​​uit kommunikasie van onsedelike taal solank die kommunikasie gemaak word in die fisiese teenwoordigheid van die kind. As woorde wat ontwerp is om seksuele begeerte opgewonde te maak, gepraat word met 'n kind of 'n kind blootgestel word aan of betrokke is by seksuele optrede, is dit 'n onwelvoeglike vryheid; die kind se toestemming is nie relevant nie.

Onfatsoenlike gedrag. Die term 'onsedelike optrede' beteken die vorm van onsedelikheid wat verband hou met seksuele onreinheid wat grof vulgêr, obsceen en teenstrydig is met die algemeenheid, en is geneig om seksuele begeertes op te wek of moraal te veroordeel ten opsigte van seksuele verhoudings. Onwelvoeglike gedrag sluit in die waarneming of vervaardiging van 'n videoband-, foto-, rolprent-, druk-, negatiewe-, skyfie- of ander meganiese, elektroniese of chemies gereproduseerde visuele materiaal sonder die toestemming van iemand anders en in teenstelling met die ander se redelike verwagting van privaatheid, van -

(a) daardie ander persoon se genitalieë, anus of boude, of (indien daardie ander persoon vroulik is) daardie persoon se areola of tepel; of

(b) daardie ander persoon terwyl daardie ander persoon betrokke is by 'n seksuele daad, sodomie (ingevolge artikel 125 ) of seksuele kontak.

Wet van prostitusie. Die term 'prostitusie' beteken 'n seksuele daad, seksuele kontak of onwelvoeglike daad met die doel om geld of ander vergoeding te ontvang.

Toestemming. Die term 'toestemming' beteken woorde of openlike dade wat 'n vrywillige ooreenkoms aan die betrokke seksuele gedrag aandui deur 'n bevoegde persoon. 'N Uitdrukking van gebrek aan toestemming deur woorde of gedrag beteken dat daar geen toestemming is nie. Gebrek aan verbale of fisiese weerstand of voorlegging wat voortspruit uit die beskuldigde se gebruik van geweld, bedreiging van geweld, of 'n ander persoon in vrees plaasvind, vorm nie toestemming nie. 'N Huidige of vorige dating verhouding op sigself of die wyse van rok van die persoon wat betrokke is by die beskuldigde in die betrokke seksuele gedrag, sal nie toestemming tot gevolg hê nie. 'N Persoon kan nie seksuele aktiwiteit toestaan ​​as hulle:

(A) onder 16 jaar oud; of

(B) wesenlik onbekwaam om -

(i) die aard van die betrokke seksuele gedrag as gevolg van -

(I) verstandelike gestremdheid of bewusteloosheid as gevolg van verbruik van alkohol, dwelms, 'n soortgelyke stof of andersins; of

(II) geestesongesteldheid of gebrek wat die persoon nie in staat stel om die aard van die betrokke seksuele gedrag te verstaan ​​nie;

(ii) fisieke afname in deelname aan die betrokke seksuele gedrag; of

(iii) fisieke kommunikasie van onwilligheid om betrokke te raak by die betrokke seksuele gedrag.

Fout van feit as toestemming. Die term 'feitekennis as toestemming' beteken dat die beskuldigde as gevolg van onkunde of fout 'n verkeerde oortuiging het dat die ander persoon wat betrokke is by die seksuele gedrag ingestem het. Die onkunde of fout moet in die gedagte van die beskuldigde bestaan ​​het en moes onder al die omstandighede redelik wees. Om redelik te wees, moet die onkunde of die fout gegrond wees op inligting of gebrek daaraan wat aan 'n redelike persoon dui wat die ander persoon ingestem het. Daarbenewens kan die onkunde of fout nie gegrond wees op die nalatige versuim om die ware feite te ontdek nie. Nalatigheid is die afwesigheid van behoorlike sorg. Wees versigtig wat 'n redelike versigtige persoon onder dieselfde of soortgelyke omstandighede sal doen. Die beskuldigde se bedrogstoestand, indien enige, ten tyde van die misdryf, is nie relevant vir die feitekennis nie. 'N Verkeerde oortuiging dat die ander persoon ingestem het, moet dit wees wat 'n redelike versigtige, gewone, verstandige, nugter volwassene onder die omstandighede gehad het ten tyde van die misdryf.

Maksimum straf

Verkragting en verkragting van 'n kind: Onverskillige ontslag, dood of bevalling vir die lewe, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Verergerde seksuele aanranding: Ontevrede ontslag, bevalling vir 30 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Verergerde seksuele aanranding van 'n kind: Ontevrede ontslag, bevalling vir 20 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Verergerde seksuele misbruik van 'n kind: Ontevrede ontslag, bevalling vir 20 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Verergerde seksuele kontak: Ontevrede ontslag, bevalling vir 20 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Verergerde seksuele kontak met 'n kind: Ontevrede ontslag, bevalling vir 20 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Misbruikende seksuele kontak met 'n kind: Ontevrede ontslag, bevalling vir 15 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Onvolwasse Vryheid Met 'n Kind: Ontevrede Kwijting, Bevalling vir 15 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Misbruikende seksuele kontak: Ontevrede ontslag, bevalling vir 7 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Onwettige Wet: Onverskillige Kwijting, Insluiting vir 5 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Dwingende pandering: Ontevrede ontslag, bevalling vir 5 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Verkeerde Seksuele Kontak: Ontevrede Kwijting, Insluiting vir 1 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Onvolwasse Blootstelling: Ontevrede Kwijting, Insluiting vir 1 jaar, en verbeuring van alle betaal en toelaes.

Bogenoemde inligting verkry uit die Handleiding vir Howe-Martial