AWOL en Desertion

Waarskynlike strawwe

Dit is eintlik onmoontlik om met totale akkuraatheid te sê wat sal gebeur met 'n wanhoop of afwesige lid wanneer hy terugkeer na militêre beheer. In die burgerlike wêreld, in die meeste jurisdiksies, besluit die Distrik Prokureur (DA) wat gebeur wanneer 'n persoon van 'n misdaad beskuldig word. In die weermag word daardie besluit deur die individuele bevelvoerder gemaak. Die bevelvoerder besluit hoe om verval en afwesige sake te verwerk nadat hy al die omstandighede van die saak ondersoek het, met die beskuldigde gepraat het en met sy / haar senior adviseurs en die JAG (Regter Advokaat-generaal) kantoor toegewys het.

Die bevelvoerder het baie opsies om van te kies. Die bevelvoerder kan artikel 15 (nie-geregtelike straf) oplê, moontlik 'n boete of beperking, of korrektiewe bewaring, of verlaging in rang, en laat die lid toe om terug te keer na diens. Die bevelvoerder kan 'n administratiewe ontslag oplê, gewoonlik met óf 'n algemene of ander-as-eerbare toestande (OTHC) ontslag karakterisering. Die bevelvoerder kan artikel 15 straf oplê en dit onmiddellik opgevolg met administratiewe ontslagprosedures (sodoende die persoon sonder strepe op sy / haar skouer ontslaan en / of 'n boete oplê, sodat hulle met min of geen geld in hul sak ontslaan word) . Of die bevelvoerder kan die saak na hofverhoor verwys . Indien wel, kan die bevelvoerder kies om 'n Opsommingshof (hoogs onwaarskynlik), 'n spesiale hof of 'n gerechtshof te pleeg. As die bevelvoerder 'n Opsommingshof kies, is die maksimum straf beperk tot bevalling vir 30 dae, verbeuring van twee derdes betaal vir een maand, en verlaging tot die laagste betaalgraad.

As die bevelvoerder 'n spesiale hof byeenkom, is die maksimum moontlike straf vir 12 maande bevredigend, verbeurdverklaring van twee derdes betaal vir 12 maande, vermindering tot die laagste betaalgraad en 'n slegte gedragsklousule. As die bevelvoerder 'n Gerechtshof-Martial aankom, is die maksimum straf wat vroeër in hierdie artikel getoon word vir die oortredings onder die afdeling "Maksimum moontlike strawwe."

(1) In die oorgrote meerderheid van gevalle, indien 'n lid 'n skoon rekord het, en afwesigheid is vir minder as 30 dae en vrywillig terugkeer, mag hulle in die weermag bly. Sulke ontvang gewoonlik artikel 15 straf.

(2) Indien 'n lid langer as 30 dae afwesig is, maar minder as 180 dae afwesig is en vrywillig na die weermag terugkeer, kan dit óf verby gaan. As daar 'n "redelike" verklaring vir die afwesigheid was (soos ernstige familie-, finansiële of emosionele probleme), en die bevelvoerder meen die lid het toekomstige potensiaal, kan die bevelvoerder kies om die lid in die weermag te laat bly. Andersins is 'n administratiewe ontslag die mees waarskynlike scenario (moontlik gekombineer met artikel 15 straf).

(3) Indien die lid afwesig is vir minder as 180 dae en die AWOL / desertion status met vrees beëindig word, is die waarskynlike gevolg 'n administratiewe ontslag onder ander as eerbare toestande (OTHC), waarskynlik gekombineer met artikel 15 straf. As die lid afwesig was om gevaarlike diens te vermy (soos ontplooiing na Irak of Afghanistan), is 'n hofmag die mees waarskynlike scenario.

(4) As die lid vir meer as 180 dae afwesig is, en vrywillig terugkeer na militêre beheer, kan dit óf verby gaan.

Afhangende van die omstandighede rondom die afwesigheid en die lede se vorige optrede en prestasie, kan die bevelvoerder besluit om administratiewe ontslag op te lê (moontlik gekombineer met artikel 15 straf), of verwys die saak na verhoor deur die krygsraad. As daar na die verhoor verwys word, as daar geen ander ernstige aanklagte is nie, sal die bevelvoerder waarskynlik 'n spesiale hof belê, wat die maksimum straf sou beperk.

(5) Indien 'n lid vir meer as 180 dae afwesig is en die afwesigheid deur vrees beëindig word, is 'n hofmag die mees waarskynlike scenario.

Ek moet hier vermeld dat, as daar geen ander ernstige klagtes is nie, in die meeste gevalle waar verwoesting / AWOL na hofverhoor verwys word, kan die lid 'ontslag in plaas van 'n krygsraad versoek', wat beteken hulle stem in om 'n ander as eerlike toestande (OTHC) se administratiewe ontslag te aanvaar, sonder om dit te beveg (dit wil sê hul reg op 'n raadsverhoor af te keur), in ruil dat hulle nie deur die krygsraad verhoor word nie.

Hou in gedagte dat die bogenoemde nie harde en vinnige reëls is nie. Hulle is bloot my algemene waarnemings oor die afgelope jare. Soos ek vroeër genoem het, is die persoon wat die uiteindelike besluit neem oor hoe militêre oortredings verwerk word, die bevelvoerder van die eenheid waar die lid toegewys word na terugkeer na militêre beheer.

Meer oor AWOL en Desertion