Nie-geregtelike straf (artikel 15)

Hoe Militêre Commanders Dissipline Soldate

Nie-geregtelike straf (NJP) verwys na sekere beperkte strawwe wat vir minderjarige dissiplinêre oortredings toegeken kan word deur 'n bevelvoerder of beampte in beheer van lede van sy of haar bevel. In die vloot en kuswag word nie-geregtelike strafverrigtinge na verwys as "kapteinmast" of bloot "mast". In die Marine Corps word die proses "kantoorure" genoem, en in die weermag en lugmag word dit verwys as "artikel 15." Artikel 15 van die Uniform Code of Military Justice (UCMJ) en Deel V van die Handleiding vir Howe-Martialis vorm die basiese wet met betrekking tot nie-geregtelike strafprosedures.

Die wettige beskerming wat 'n individuele onderhewig aan NJP-verrigtinge bied, is baie vollediger as wat die geval is met nonpunitiewe maatreëls, maar deur ontwerp is minder omvangryk as vir howe.

In die weermag en lugmag kan nie-geregtelike straf slegs deur 'n bevelvoerder opgelê word. Dit beteken 'n beampte wat op werklike bestellings is, wat hulle as 'n "bevelvoerder" aanwys. In die Vloot- en Mariene Korps kan 'n "Beampte in beheer" nie-geregtelike straf oplê. " Die termyn "Beampte in beheer" beteken nie 'n "OIC" nie, maar as 'n " werkstitel ", maar eerder 'n spesifieke beampte waar die vlagbeampte wat 'n algemene hofmag het, die kantoor as die "beampte in beheer" aanwys.

"Mast", "Artikel 15" en "kantoorure" is prosedures waarvolgens die bevelvoerder of beampte in beheer mag:

Watter "mas", " artikel 15 " en "kantoorure" is nie:

Misdrywe strafbaar ingevolge artikel 15

Om artikel 15-aksie te inisieer, moet 'n bevelvoerder rede hê om te glo dat 'n lid van sy bevel 'n misdryf onder die UCMJ gepleeg het. Artikel 15 gee 'n bevelvoerder die mag om individue vir minderjarige oortredings te straf . Die term "geringe oortreding" was die oorsaak van besorgdheid in die administrasie van NJP. Artikel 15, UCMJ en Deel V, paragraaf 1e, MCM (1998 ed.), Dui aan dat die term "geringe oortreding" wangedrag gewoonlik nie ernstiger as wat gewoonlik by 'n opsommingskongres gehandel word (waar die maksimum straf dertig dae se bevalling is). Hierdie bronne dui ook aan dat die aard van die oortreding en die omstandighede rondom sy kommissie ook faktore is wat oorweeg moet word om vas te stel of 'n Misdrywe is minderjarig. Die term "geringe oortreding" sluit gewoonlik nie wangedrag in wat, as dit deur 'n algemene hofmag probeer word, deur 'n oneerlike ontslag of bevalling vir meer as een jaar gestraf kan word nie. Die militêre dienste het egter geneem die posisie dat die finale vasstelling of 'n misdryf "minderjarig" is, is binne die gesag van die bevelvoerder.

Aard van oortreding . Die Handleiding vir Howe-Martial, 1998-uitgawe, dui ook aan in Deel V, paragraaf.

1e, dit is by die bepaling of 'n misdryf gering is, die oorweging van die aard van die oortreding. Dit is 'n belangrike stelling en word dikwels verkeerd verstaan ​​as verwysing na die erns of swaartekrag van die oortreding. Swaartekrag verwys na die maksimum moontlike straf, en is die onderwerp van afsonderlike bespreking in daardie paragraaf. In konteks verwys die aard van die oortreding na sy karakter, nie die swaartekrag nie. In die militêre strafreg is daar twee basiese tipes wangedrag-dissiplinêre oortredings en misdade. Dissiplinêre oortredings is oortredings van standaarde wat die roetine-funksionering van die samelewing beheer. Dus, verkeerswette, lisensievereistes, ongehoorsaamheid van militêre bevele, gebrek aan respek vir militêre owerhede, ens., Is dissiplinêre oortredings. Misdade, aan die ander kant, betrek oortredings algemeen en histories erken as besonder kwaad (soos roof, verkragting, moord, verergerde aanranding, struikelblok, ens.).

Beide tipes oortredings behels 'n gebrek aan selfdissipline, maar misdade behels 'n besonder groot afwesigheid van selfdissipline wat 'n morele tekort uitmaak. Hulle is die produk van 'n gedagte, veral nie respek vir goeie morele standaarde nie. In die meeste gevalle is kriminele dade nie geringe oortredings nie, en gewoonlik is die maksimum strafbare straf strafbaar. Dissiplinêre oortredings is egter ernstig of minder afhangende van omstandighede en dus, terwyl sekere dissiplinêre oortredings ernstige strawwe dra, erken die wet dat die impak van sommige van hierdie oortredings op dissipline lig sal wees. Daarom word die term "dissiplinêre straf" wat gebruik word in die Handleiding vir Howe-Martial, 1998-uitgawe, noukeurig gekies.

Omstandighede . Die omstandighede rondom die opdrag van 'n dissiplinêre oortreding is belangrik om vas te stel of so 'n oortreding minder is. Byvoorbeeld, doelbewuste ongehoorsaamheid van 'n bevel om ammunisie te neem aan 'n eenheid wat in die geveg betrokke is, kan fatale gevolge hê vir diegene wat betrokke is by die geveg en is dus 'n ernstige saak. Doodsaam ongehoorsaamheid van 'n bevel om aan die kapperswinkel te rapporteer, kan baie minder van impak op dissipline hê. Die oortreding moet voorsiening maak vir beide uiterstes, en dit doen as gevolg van 'n hoë maksimum strafgrens. By die hantering van dissiplinêre oortredings moet die bevelvoerder vry wees om die impak van omstandighede te oorweeg, aangesien hy as die beste regter beskou word; terwyl die samelewing in die algemeen, met die beskikking van misdade, 'n samehangende belang het as dié van die bevelvoerder, en strafsregters word meer omvattende veiligheidsmaatreëls gegee. Dus, die bevelvoerder se diskresie om dissiplinêre oortredings te verkoop, is veel groter as sy breedtegraad in die hantering van misdade.

Die oplegging van die NJP sluit nie in alle gevalle 'n daaropvolgende hofmag vir dieselfde oortreding nie. Sien Deel V, paragraaf. 1e, MCM (1998 ed.) En bladsy 4-34. Daarbenewens verbied artikel 43 van die UCMJ die oplegging van NJP meer as twee jaar na die opdrag van die misdryf.

Gevalle wat voorheen in siviele howe verhoor is . Militêre regulasies laat die gebruik van NJP toe om 'n beskuldigde te straf vir 'n misdryf waarvoor hy deur 'n binnelandse of buitelandse burgerlike hof verhoor is, of wie se saak vir 'n proeftydperk uit die gereelde kriminele proses afgelei is, of wie se saak is aangevra deur die jeugdige owerhede, indien magtiging verkry word van die beampte wat besig is met algemene regspraak jurisdiksie (In die Lugmag mag sodanige toestemming slegs deur die Sekretaris van die Lugmag toegestaan ​​word).

NJP mag nie opgelê word vir 'n daad wat deur 'n hof verhoor word wat sy owerheid van die Verenigde State verkry, soos 'n federale distrikshof nie.

Dit is duidelik dat gevalle waar 'n skuldbevinding of onskuld bevind is in 'n verhoor deur die krygsraad, nie na die NJP geneem kan word nie. Die laaste punt waarvolgens sake uit die hofmag teruggetrek kan word voor bevindings met die oog op NJP, is egter onduidelik .

Off-base oortredings . Opdragbeamptes en beamptes in beheer mag van minderjarige dissiplinêre oortredings beskik (wat op of buite-basis voorkom) by NJP. Tensy die off-basis oortreding een is wat vroeër deur die burgerlike owerhede beoordeel is, is daar geen beperking op die gesag van militêre owerhede om sulke misdrywe by die NJP op te los nie.

Meer oor Artikel 15

Inligting verkry uit Handboek van Militêre Geregtigheid en Burgerlike Reg