Hoe om 'n verhoor deur hofmoord te vra

Artikel 15 en die Regte van die Beskuldigde

Behalwe in die geval van 'n persoon wat aan 'n vaartuig verbonde is of aangeval is, kan 'n beskuldigde 'n verhoor deur middel van 'n hofmag pleeg in plaas van nie- geregtelike straf (NJP). Die belangrikste tydsfaktor om te bepaal of 'n persoon die reg het om verhoor te eis, is die tyd van die oplegging van die NJP en nie die tyd van die misdryfproses nie.

voorverhoor

Nie-geregtelike straf ontstaan ​​uit 'n ondersoek na onwettige gedrag en 'n daaropvolgende verhoor om te bepaal of en in watter mate 'n beskuldigde gestraf moet word.

Oor die algemeen, wanneer 'n klag by die bevelvoerder van 'n beskuldigde ingedien word (of as daardie bevelvoerder 'n verslag van ondersoek van 'n militêre wetstoepassingsbron ontvang), is die bevelvoerder verplig om 'n ondersoek te doen om die waarheid van die saak te bepaal. .

Indien die beampte na die voorlopige ondersoek bepaal dat die beskikking deur die NJP geskik is, moet die beampte die beskuldigde in staat stel om sekere raad te gee. Die bevelvoerder hoef nie die advies persoonlik te gee nie, maar kan hierdie verantwoordelikheid aan die regsbeampte of ander toepaslike persoon toewys. Die volgende advies moet egter gegee word.

Gehoorregte

Indien die beskuldigde nie binne 'n redelike tyd 'n verhoor deur middel van 'n hofsaak doen nie nadat hy van sy regte in kennis gestel is (gewoonlik 3 werksdae tensy die bevelvoerder 'n verlenging verleen), of indien die reg om hofmag te eis nie van toepassing is nie, sal die beskuldigde sal geregtig wees om persoonlik voor die bevelvoerder vir die NJP-verhoor te verskyn. By sodanige verhoor is die beskuldigde geregtig op:

  1. Wees ingelig oor sy regte onder Art. 31 , UCMJ (Self-inkriminasie)
  2. Vergesel word deur 'n woordvoerder wat deur die lid voorsien word of gereël word, en die verrigtinge hoef nie onnodig vertraag te word om die teenwoordigheid van die woordvoerder toe te laat nie, en is hy nie geregtig op reis- of soortgelyke uitgawes nie.
  1. Wees ingelig oor die getuienis teen hom wat verband hou met die misdryf
  2. Wees toegelaat om alle bewyse te ondersoek waarop die bevelvoerder sal staatmaak om te besluit of en hoeveel NJP moet oplê
  3. Aanwesige sake in verdediging, uiting en mitigasie, mondeling, skriftelik of albei
  4. Het getuies teenwoordig, insluitend die negatiewe aan die beskuldigde, op versoek, indien hulle stellings relevant sal wees, en indien hulle redelik beskikbaar is. 'N Getuie is redelik beskikbaar indien sy of haar verskyning nie deur die regering vergoed word nie, sal die verrigtinge nie onnodig vertraag nie of, in die geval van 'n militêre getuie, nie van sy of haar ander belangrike pligte moet verskoon word nie, en
  5. Laat die verrigtinge oop wees vir die publiek, tensy die bevelvoerder bepaal dat die verrigtinge vir goeie rede gesluit moet word. Geen spesiale fasiliteitreëlings moet deur die bevelvoerder gemaak word nie. Selfs as die beskuldigde nie wil hê dat die verrigtinge oop is vir die publiek nie, kan die bevelvoerder hulle in elk geval op eie goeddunke oopmaak. In die meeste gevalle sal die kommandeur hulle gedeeltelik oopmaak en huidige relevante lede van die bevel hê (XO, eerste sersant, toesighouer, ens.).

Die Handleiding vir Howe-Martial bepaal dat indien die beskuldigde afstand doen van sy reg om persoonlik voor die bevelvoerder te verskyn, kan hy kies om skriftelike aangeleenthede voor te lê vir oorweging deur die bevelvoerder voor die oplegging van die NJP. Indien die beskuldigde so 'n verkiesing maak, moet hy in kennis gestel word van sy reg om te swyg en dat enige aangeleenthede wat aldus ingedien word, in 'n verhoor deur die krygsraad teen hom gebruik kan word. Nieteenstaande die beskuldigde se uitgespreek begeerte om sy reg om persoonlik by die NJP-verhoor te verskyn, af te sien, kan hy beveel word om die verhoor by te woon indien die beampte wat die NJP oplê, sy teenwoordigheid begeer.

Gewoonlik is die beampte wat eintlik die NJP-verhoor besit, die bevelvoerder van die beskuldigde. Deel V, par. 4c, MCM (1998 ed.), Laat die bevelvoerder of beampte in beheer toe om sy gesag te delegeer om onder 'n buitengewone omstandighede die verhoor aan 'n ander beampte te hou.

Hierdie omstandighede is nie gedetailleerd nie, maar hulle moet ongewoon en beduidend wees, eerder as gemakskwessies aan die bevelvoerder. Hierdie delegering van outoriteit moet skriftelik wees en die redes daarvoor uiteengesit. Dit moet beklemtoon word dat hierdie afvaardiging nie die gesag insluit om straf op te lê nie.

By so 'n verhoor sal die beampte wat gedelegeer is om die verhoor te hou, alle bewyse ontvang, 'n opsommende rekord van aangeleenthede oorweeg en 'n rekord aan die beampte wat die NJP-owerheid het, aanstuur. Die bevelvoerder se besluit sal dan so gou as moontlik aan die beskuldigde persoonlik of skriftelik gekommunikeer word.

Persoonlike Verteenwoordiger

Die konsep van 'n persoonlike verteenwoordiger om namens die beskuldigde te praat in 'n artikel 15, UCMJ, het gehoor verwarring veroorsaak. Die las van die verkryging van so 'n verteenwoordiger is op die beskuldigde. As 'n praktiese saak is hy vry om enigeen te kies wat hy wil hê - 'n prokureur of 'n nonlawyer , 'n beampte of 'n aangewese persoon .

Hierdie vryheid van die beskuldigde om 'n verteenwoordiger te kies, verplig nie die bevel om 'n prokureur te gee nie, en die huidige regulasies skep nie 'n reg tot advokaat se raad in die mate dat so 'n reg by die krygsraad bestaan ​​nie. Die beskuldigde kan verteenwoordig word deur enige prokureur wat bereid is om te verskyn tydens die verhoor.

Terwyl 'n prokureur se werkslading die prokureur mag voorkom, sal 'n kombersreël dat geen prokureurs beskikbaar sal wees om by artikel 15 te verskyn nie, verhore voorkom asof dit die stryd van die wet oortree. Dit is ook te betwyfel dat 'n mens wettiglik beveel word om die beskuldigde te verteenwoordig. Dit is regverdig om te sê dat die beskuldigde enigiemand kan hê wat in staat is om namens hom sonder koste aan die regering te verskyn.

Terwyl 'n opdrag nie 'n persoonlike verteenwoordiger moet verskaf nie, moet dit die beskuldigde help om die verteenwoordiger wat hy wil hê, te bekom. In hierdie verband, as die beskuldigde 'n persoonlike verteenwoordiger verlang, moet hy 'n redelike tyd kry om iemand te bekom.

Nonadversarial Proceeding

Die teenwoordigheid van 'n persoonlike verteenwoordiger is nie bedoel om 'n teenstrydige proses te skep nie. Inteendeel, die beampte is steeds verplig om die waarheid na te streef. In hierdie verband beheer hy / sy die verloop van die verhoor en moet dit nie toelaat dat die verrigtinge in 'n partydige teenstrydige atmosfeer versleg word nie.

getuies

Wanneer die verhoor betwyfelde feitevrae aangaande die beweerde oortredings behels, word getuies geroep om te getuig of hulle op dieselfde skip of basis teenwoordig is of andersins gratis aan die regering beskikbaar is. As die beskuldigde ontken dat hy die geld geneem het, moet die getuies wat getuig dat hy die geld geneem het, 'n beroep doen om persoonlik te getuig of hulle gratis aan die regering beskikbaar is. Daar moet egter kennis geneem word dat daar geen gesag bestaan ​​om burgerlike getuies te dagvaar vir 'n NJP-proses nie.

Bewyslas

Die beampte of beampte wat in beheer is, moet besluit dat die beskuldigde die oortredings (e) deur 'n oorwig van die getuienis gepleeg het.

bevindings

Na oorweging van al die faktore, maak die bevelvoerder sy bevindinge:

> Inligting verkry uit Handboek van Militêre Geregtigheid en Burgerreg