Punitiewe Artikels van die UCMJ

Artikel 91: Onverskillige optrede teenoor lasbriefbeampte, NCO of PO

Teks . "Enige lasbriefbeampte of aangewese lid wie-

(1) 'n lasbriefbeampte, nie-opdraggewende beampte of kleinkind beampel of aanrand, terwyl daardie beampte in die uitvoering van sy amp is;

(2) opsetlik ongehoorsaam is aan die wettige bevel van 'n lasbriefbeampte, nie-beampte beampte of pligsbeampte; of

(3) met minagting behandel word of nie respekvol is in taal of deportasie teenoor 'n lasbriefbeampte, nie-beampte of pligsbeampte terwyl daardie beampte in die uitvoering van sy amp is; sal gestraf word as 'n hofmag mag rig. "

Elemente.

(1) Opvallende of aanrandingsbevel, nie-kommissaris of pligsbeampte .

(a) Dat die beskuldigde 'n lasbriefbeampte of aangewese lid was;

(b) Dat die beskuldigde 'n sekere lasbrief, nie-kommissaris of pligsbeampte aangeval of aangeval het;

(c) Dat die slaan of aanranding gepleeg is terwyl die slagoffer in die uitvoering van die amp was; en

(d) Dat die beskuldigde dan geweet het dat die persoon getref of aangerand is, 'n lasbrief, nie-kommissaris of 'n petty-offisier was. Let wel: As die slagoffer die vernaamste onbevoegde of kleinkind van die beskuldigde was, voeg die volgende elemente by

(e) Dat die slagoffer die superieure nie-kommissaris was, of die beampte van die beskuldigde; en

(f) Dat die beskuldigde dan geweet het dat die persoon getref of aangerand is, was die beskuldigde se superieure nie-opdragte of kleinkind.

(2) ' n Lasbrief, nie-Kommissaris of 'n Kleingroep nie gehoorsaam nie .

(a) Dat die beskuldigde 'n lasbriefbeampte of aangewese lid was;

(b) Dat die beskuldigde 'n sekere wettige bevel van 'n sekere lasbrief, nie-kommissaris of pligsbeampte ontvang het;

(c) Dat die beskuldigde dan geweet het dat die persoon wat die bevel gegee het, 'n lasbrief, nie-kommissaris of pligsbeampte was;

(d) Dat die beskuldigde verplig was om die bevel te gehoorsaam; en

(e) Dat die beskuldigde opsetlik die bevel nie gehoorsaam was nie.

(3) Behandeling met minagting of disrespekvol in taal of deportasie teenoor 'n lasbrief, nie-opdragte of kleinkind .

(a) Dat die beskuldigde 'n lasbriefbeampte of aangewese lid was;

(b) Dat die beskuldigde sekere dade gedoen of weggelaat het of sekere taal gebruik het;

(c) Dat sodanige gedrag of taal gebruik is vir en binne die sig of verhoor van 'n sekere lasbrief, nie-kommissaris of pligsbeampte;

(d) Dat die beskuldigde dan geweet het dat die persoon aan wie die gedrag of taal gerig was, 'n lasbrief was, nie-kommissaris of pligsbeampte;

(e) Dat die slagoffer toe in die uitvoering van sy amp was; en

(f) Dat die beskuldigde onder sulke omstandighede, met sulke gedrag of taal, met minagting behandel is of gebroke was teenoor genoemde lasbrief, nie-kommissaris of petty-offisier. Let wel: As die slagoffer die superieure nie-geselekteerde, of kleinman van die beskuldigde was, voeg die volgende elemente by

(g) Dat die slagoffer die superieure nie-kommissaris was, of die polisiebeampte van die beskuldigde; en

(h) Dat die beskuldigde dan geweet het dat die persoon aan wie die gedrag of taal gerig is, die beskuldigde se superieure onbevoegde of kleinman is.

Verduideliking.

(1) In die algemeen . Artikel 91 het dieselfde algemene voorwerpe ten opsigte van lasbrief, nie-gekommunikeerde en kleinboere soos die artikels 89 en 90 ten opsigte van opdragbeamptes het, naamlik om gehoorsaamheid aan hulle wettige bevele te verseker en om hulle te beskerm teen geweld, belediging of oneerbiedigheid .

Anders as in artikels 89 en 90 , vereis hierdie artikel egter nie 'n superieure-ondergeskikte verhouding as 'n element van enige van die oortredings wat veroordeel word nie. Hierdie artikel beskerm nie 'n waarnemende beampte of waarnemende beampte nie , en beskerm nie militêre polisie of lede van die walpatrollie wat nie waarborg, nie-beamptes of pleegamptenare is nie.

(2) Kennis . Al die misdrywe wat deur artikel 91 verbode is, vereis dat die beskuldigde werklike kennis het dat die slagoffer 'n lasbrief was, nie-genoodsaakde of pligsbeampte. Werklike kennis kan bewys word deur omstandighede.

(3) Raak of aanranding van 'n lasbrief, nie-kommissaris of kleingroep . Vir 'n bespreking van "stakings" en "in die uitvoering van die amp," sien paragraaf 14c . Vir 'n bespreking van "aanranding", sien paragraaf 54c .

'N Aanranding deur 'n gevangene wat uit die diens ontslaan is, of deur enige ander burgerlike militêre reg , op 'n lasbrief, nie-beampte of 'n pleegbeampte, moet ingevolge artikel 128 of 134 aangekla word.

(4) ' n Lasbrief, nie-Kommissaris of 'n Kleingroep nie gehoorsaam nie. Sien paragraaf 14c (2) vir 'n bespreking van wettigheid, persoonlike aard, vorm, oordrag en spesifisiteit van die orde, aard van die ongehoorsaamheid en tyd vir nakoming van die bevel.

(5) Behandeling met minagting of oneerbiedig in taal of deportasie teenoor 'n lasbrief, nie-opdrag of plig . "Op pad na" vereis dat die gedrag en taal binne die oog of gehoor van die lasbrief, nie-kommissaris of betrokke persoon betrokke wees. Vir 'n bespreking van "in die uitvoering van sy kantoor," sien paragraaf 14c . Vir 'n bespreking van disrespek, sien paragraaf 13c .

Minder ingesluit oortredings.

(1) Opvallende of aanrandingsbevel, nie-kommissaris of kleingroep in die uitvoering van die amp .

(a) Artikel 128 -waarskuwing; aanranding voltrek deur 'n battery; aanranding met 'n gevaarlike wapen

(b) Artikel 128 -waarskuwing by lasbrief, nie-opdrag of pleegbeampte nie in die uitvoering van die amp nie

(c) Artikel 80- pogings

(2) ' n Lasbrief, nie-Kommissaris of 'n Kleingroep nie gehoorsaam nie .

(a) Artikel 92- versuim om 'n wettige bevel te gehoorsaam

(b) Artikel 80- pogings

(3) Behandeling met minagting of oneerbiedig in taal of deportasie teenoor lasbrief, nie-kommissaris of kleingroep in die uitvoering van die amp .

(a) Artikel 117 -uitdagende of verwytende toespraak

(b) Artikel 80- pogings

Maksimum straf .

(1) Opvallende of aanrandingswaarborgbeampte . Ontevreden ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 5 jaar.

(2) Opmerkende of aanhitsing van 'n beter nie-kommissaris of kleinkind . Onverskillige ontslag, vergoeding van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 3 jaar.

(3) Opskiet of aanranding van ander nie-beamptes of kleinsakebeamptes . Ontevrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 1 jaar.

(4) Opsetlik ongehoorsaam aan die wettige bevel van 'n lasbriefbeampte . Ontevreden ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 2 jaar.

(5) Opsetlik ongehoorsaam aan die wettige bevel van 'n nie-kommissaris of kleinkind . Slegte optrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 1 jaar.

(6) Minagting of gebrek aan respek om beampte te regverdig . Slegte optrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 9 maande.

(7) Minagting of gebrek aan respek vir 'n beter nie-kommissaris of kleinkind . Slegte optrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 6 maande.

(8) Minagting of gebrek aan respek teenoor ander nie-beampte of kleinkind . Verbeuring van twee-derdes betaal per maand vir 3 maande, en bevalling vir 3 maande.

Volgende artikel > Artikel 92- Versuim om bevel of regulasie te gehoorsaam>

Bo-inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 15