Artikel 88 - Minagting teenoor amptenare

Punitiewe Artikels van die UCMJ

teks

'N Opdraggewende beampte wat minagtende woorde gebruik teen die President, die Visepresident, die Kongres, die Sekretaris van Verdediging, die Sekretaris van 'n Militêre Departement, die Sekretaris van Vervoer of die Goewerneur of wetgewer van enige staat, gebied, Statebond of besit waarin hy aan diens of aanwesig is, sal gestraf word as 'n hofmag mag rig. "

elemente

(1) Dat die beskuldigde 'n opdragbeampte van die Verenigde State se gewapende magte was;

(2) Dat die beskuldigde sekere woorde gebruik het teen 'n amptenaar of wetgewer wat in die artikel genoem word;

(3) Met die beskuldigde se handelinge het hierdie woorde kennis geneem van 'n ander persoon as die beskuldigde; en

(4) Dat die woorde wat gebruik is, minagtend was, óf op sigself óf op grond van die omstandighede waaronder dit gebruik is. Nota: As die woorde teen 'n goewerneur of wetgewer was, voeg die volgende element by

(5) Dat die beskuldigde dan in die Staat, Gebied, Statebond of besit van die betrokke Goewerneur of wetgewer was.

verduideliking

Die amptenaar of wetgewer teen wie die woorde gebruik word, moet een van die ampte beklee of een van die wetgewers wees wat op die tydstip van die misdryf in artikel 88 genoem word. Geen "Kongres" of "wetgewer" sluit sy lede individueel in nie. "Goewerneur" sluit nie "luitenant-goewerneur in nie." Dit is nie belangrik of die woorde in amptelike of privaat kapasiteit teen die amptenaar gebruik word nie.

As dit nie persoonlik minagtend is nie, mag die negatiewe kritiek van een van die amptenare of wetgewers wat in die artikel genoem word in die loop van 'n politieke bespreking, alhoewel nadrukkelijk uitgespreek word, nie as 'n oortreding van die artikel gehef word nie.

Net so moet uitdrukkings van opinie in 'n suiwer privaat gesprek nie gewoonlik gehef word nie.

Om breë sirkulasie te gee aan 'n geskrewe publikasie wat minagtende woorde bevat van die soort wat deur hierdie artikel strafbaar gemaak word, of die uitspraak van minagtende woorde van hierdie aard in teenwoordigheid van militêre ondergeskiktes, vererger die oortreding. Die waarheid of valsheid van die stellings is onbelangrik.

Minder Ingesluit Oortreding

Artikel 80- pogings

Maksimum straf

Ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 1 jaar.

Artikel 89 -Die respek teenoor 'n hoër opdragbeampte

Bo Inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 12