Amerikaanse Militêre: Brief van Vermaning

Daar is verskeie nonpunitive vorme van militêre dissiplinêre optrede

Benewens die meer ernstige dissiplinêre gereedskap onder die Uniform Code of Military Justice , het bevelvoerders en toesighouers 'n uiteenlopende stel administratiewe hulpmiddels om hulle te help om onvanpaste gedrag reg te stel . Berading, vermanings, berispe en ekstra opleiding is gereedskap wat, terwyl hulle hul status en gesag van die eenheidsbevelvoerder verkry, gewoonlik na die toesighoudende vlak in die ketting gedelegeer word.

Sulke administratiewe optrede word soms "nonpunitive measures" genoem. Die gebruik van nonpunitiewe maatreëls word aangemoedig en tot 'n mate omskryf in die Handleiding vir Hofmoorde, RCM 306 (c) (2), waarin bepaal word,

"Administratiewe optrede. 'N Beampte mag administratiewe optrede neem of inisieer, benewens of in plaas van ander optrede onder hierdie reël [bv. NJP, hofmag], onderhewig aan regulasies van die betrokke Sekretaris. Administratiewe optrede sluit in korrektiewe maatreëls soos berading, vermaning, berisping, vermaning, afkeuring, kritiek, afkeuring, verwyt, bestraf, ekstra militêre instruksie, of die administratiewe weerhouding van voorregte, of enige kombinasie van bogenoemde.

Berading as Militêre Dissipline

In die weermag kan berading formeel of informeel wees en kan dit mondeling of skriftelik wees. Die meeste militêre mense word waarskynlik verskeie kere per dag aan een of ander graad beredder.

Wanneer die meeste militêre mense egter oor berading dink, dink hulle gewoonlik aan die meer formele, geskrewe berading. Sommige van die takke het voorafgedrukte vorms om 'n beradingsessie te dokumenteer, maar baie studieleiers verkies om 'n beradingsessie deur 'n skriftelike brief te dokumenteer.

Alhoewel die uitwerking van 'n enkele beradingsessie nie so belangrik is nie, moet daar bewus wees dat berading watter dokumente onvanpaste gedrag op 'n later tydstip gebruik kan word, byvoorbeeld ter ondersteuning van 'n administratiewe demografiese handeling of administratiewe skeiding, of om 'n verlaging te regverdig prestasie evaluasies.

Vermanings en berispe in die weermag

Die enigste verskil tussen 'n vermaning en 'n berisping is die graad. 'N Berading is erger as 'n vermaning. Soos met berading, kan vermanings en berispe mondelings of skriftelik wees.

In teenstelling met berading, vermanings en berispe is afkeurings, wat beteken dat 'n mens iets verkeerd gedoen het. Rekords van vermanings en berispe kan ingedien word en later gebruik word om meer ernstige maatreëls te regverdig, soos nie- geregtelike strafaksies , administratiewe afleggings en administratiewe skeidings.

'N Mens moet baie versigtig wees wanneer 'n skriftelike reaksie op berading, vermanings en berispe gegee word, aangesien enige reaksie deel van die geskrewe rekord word. Dieselfde geld vir die weiering om die ontvangs van berading, vermanings en berispe te onderteken.

Ekstra Militêre Instruksie in die Militêre

Die term ekstra militêre instruksie (EMI) word gebruik om die praktyk te beskryf om ekstra take aan 'n dienslid toe te ken wat gedrags- of verrigtingstekorte toon ten einde die tekorte te verbeter deur die verrigting van die opdragte.

Gewoonlik word sulke take bykomend tot normale pligte. Omdat hierdie soort leierskapstegniek erger is as nie-puntslike afkeuring, het die wet aansienlike beperkings op die bevelvoerder se diskresie in hierdie gebied geplaas.

Die owerheid om EMI tydens die werksure te verrig, is nie beperk tot enige spesifieke rang of koers nie, maar is 'n inherente deel van die owerheid, beamptes, beamptes en beamptes. Die owerheid om EMI na die werksure te verrig, berus by die beampte of beampte in beheer, maar mag aan offisiere, pousoffers en nie-beamptes gedelegeer word.