Fraternization in the United States Military

Wanneer word vriendskap 'n misdaad?

Fraternization is 'n oortreding van die Uniform Code of Military Justice (UCMJ). Dit val onder 'n subparagraaf van artikel 134 , en word gedefinieer deur die Handleiding vir Howe-martial (MCM) . Volgens die MCM is die "bewysstukke" vir die oortreding van broederliking:
  1. Dat die beskuldigde 'n opdrag of lasbriefbeampte was;
  2. Dat die beskuldigde op 'n sekere manier op militêre gelykheidsvlakke met een of meer sekere aangewese lidmate op 'n sekere wyse gefrustreer het;
  1. Dat die beskuldigde dan geweet het dat die persoon (persone) 'n aangewese lid is;
  2. Dat sulke broederskap die gewoonte van die beskuldigde se diens oortree het, dat beamptes nie saam met aangewese lede oor militêre gelykheid moet kwytgeskeld word nie; en
  3. Dit was onder die omstandighede die optrede van die beskuldigde tot nadeel van goeie orde en dissipline in die gewapende magte of was van die aard om diskrediet op die gewapende magte te bring.

Die MCM gaan verder verduideliking van die misdryf aan:

In die algemeen . Die kern van hierdie oortreding is 'n skending van die gebruik van die gewapende magte teen broederskap. Nie alle kontak of assosiasie tussen beamptes en aangewese persone is 'n oortreding nie. Of die betrokke kontak of vereniging 'n oortreding is, hang af van die omliggende omstandighede. Faktore wat oorweeg moet word, sluit in of die optrede die opdragsketting in gevaar het, tot die voorkoms van partydigheid gelei het, of andersins goeie orde, dissipline, gesag of moraal ondermyn het.

Die dade en omstandighede moet so wees dat 'n redelike persoon in die probleme van militêre leiers ondervind word om te besluit dat die goeie orde en dissipline van die gewapende magte benadeel is deur hul neiging om die respek van aangewese persone vir die professionaliteit, integriteit , en verpligtinge van 'n beampte.

Regulasies . Regulasies, riglyne en bevele kan ook op 'n dienswye en plaaslike basis gedrag tussen amptenaar en aangewese personeel reguleer. Verhoudings tussen aangewese persone van verskillende geledere, of tussen beamptes van verskillende geledere, mag op dieselfde wyse gedek word. Oortredings van sodanige regulasies, riglyne of bevele kan ingevolge artikel 92 strafbaar wees.

Probleme met die gebruik van die UCMJ

Ongelukkig was daar 'n paar probleme met die gebruik van die UCMJ / MCM as 'n basis van koste. Eerstens, die UCMJ / MCM maak net broederliking 'n misdaad vir opdragte en lasbriefbeamptes. Ingevolge die bepalings van artikel 134, mag lede nie aangekla word van hierdie misdaad nie. Alhoewel hulle onder diensregulasies gehef kon word, het elkeen van die dienste verskillende en wye beleide en definisies gehad oor wat 'n "onvanpaste verhouding" was. Daarbenewens is die verduideliking van wat en word nie toegelaat nie spesifiek uitgespel in die MCM / UCMJ nie.

In Julie 1998 het die minister van verdediging, William Cohen, die dienste aangestel om "uniform, duidelik en verstaanbare" broederbeleid te aanvaar. Cohen het gesê dat die huidige afsonderlike beleid "korrosief is vir moreel, veral as ons na 'n toenemend gesamentlike omgewing beweeg."

Die diensvoorsieningsbeleid verander na Cohen wat hy op 3 Februarie 1999 goedgekeur het. Al die nuwe beleide is in die onderskeie diensregulasies geïmplementeer. Alhoewel elkeen van die dienste steeds individuele beleide het, deel hulle almal gemeenskaplike standaarde ten opsigte van verhoudings tussen beamptes en aangewese personeel, werwers en potensiële rekrute en afrigters en leerlinge.

Die Army broederbeleid het baie veranderinge en die moeilikste gedoen. Navy- en lugmagbeleid het min verandering nodig gehad. Marine Corps-beleid het geen verandering nodig nie.

Al die dienste verbied persoonlike en besigheidsverhoudinge tussen beamptes en aangewese lede en noem hulle vooroordeel vir goeie orde en dissipline. Persoonlike verhoudings sluit in dating, samevatting en enige seksuele verhouding. Besigheidsverhoudinge sluit in die leen en leen van geld- en sakevennootskappe.

Hierna volg 'n uiteensetting van die individuele diensbeleid, insluitende elke diens se definisie van broederwerk en voorbeelde van verbode verhoudings.