Punitiewe Elemente vir Owerspel Definieer deur die UCMJ

Owerspel Definieer deur die UCMJ

As jy wettig geskei is en begin met die dood in die weermag, kan jy in die moeilikheid kom vir owerspel? Dit is 'n algemene vraag vir mense in uniform omdat die regsproses van skeiding maande of selfs jare kan duur, en die antwoord is ingewikkeld. Gegewe die dubbelsinnigheid van die bepalings soos uiteengesit in die Uniform Code of Military Justice (UCMJ), is daar altyd die potensiaal vir strafregtelike aanspreeklikheid en die enigste 100% veilige verloop van aksie is om te wag totdat 'n hof jou 'n egskeiding gegee het voordat jy 'n seksuele verhouding.

Die weermag se verbod op owerspel word in artikel 134 van die Uniforme Kode van Militêre Geregtigheid uiteengesit, wat egbreuk 'n misdaad maak wanneer wetlike kriteria, bekend as "elemente", al b een ontmoet. Daar is drie spesifieke elemente:

Owerspel en Artikel 134 van die UCMJ: Elemente

(1) Dat die beskuldigde verkeerdelik seksuele omgang met 'n sekere persoon gehad het;

(2) Dat die beskuldigde of die ander persoon destyds met iemand anders getroud was; en

(3) Dit was onder die omstandighede die optrede van die beskuldigde tot nadeel van goeie orde en dissipline in die gewapende magte of was van nature diskrediet op die gewapende magte.

Die eerste twee elemente is selfverduidelikend; die derde is meer kompleks. Die gedeelte "verduideliking" van artikel 134 identifiseer verskeie faktore wat militêre bevelvoerders moet oorweeg, insluitend of die soldaat of sy of haar seksmaat "wettig geskei is." 'N Regsafskeiding behels 'n formele skeidingsooreenkoms met 'n eggenoot of 'n hofbevel. van skeiding wat deur die staat uitgereik is.

Alhoewel dit wettig geskei is, weeg in die vraag of 'n seksuele verhouding artikel 134 oortree, is dit nie die enigste oorweging nie. Artikel 134 "verduidelikings" identifiseer ander faktore vir bevelvoerders, insluitend:

Owerspel en artikel 134 van die UCMJ: Verduideliking

(1) Aard van oortreding. Owerspel is duidelik onaanvaarbare gedrag, en dit weerspieël negatief op die diensrekord van die militêre lid .

(2) Afbreuk doen aan goeie orde en dissipline of van aard om diskrediet op die gewapende magte te bring. Om 'n misdryf onder die UCMJ te vorm, moet die owerspelige optrede direk benadeel word vir goeie orde en dissipline of dissipline. Owerspelige optrede wat direk nadelig is, sluit in gedrag wat 'n duidelike en meetbare verdelende uitwerking op eenheids- of organisasie-dissipline, moraal of samehorigheid het, of dit is duidelik nadelig vir die gesag of statuur of respek vir 'n dienspligtige. Owerspel kan ook diensverskil wees, al is die gedrag slegs indirek of op afstand geskik vir goeie orde en dissipline. Diskreditering beteken om die reputasie van die gewapende magte te beseer en sluit owerspelgedrag in wat 'n neiging het om as gevolg van sy oop of berugte aard die diens in ongeskikheid te bring, dit aan publieke bespotting te onderwerp of dit in openbare belang te verlaag. Terwyl owersprekende gedrag wat privaat en strategies van aard is, mag dit nie onder hierdie omstandighede diensverskil wees nie, en dit kan bepaal word dat gedrag ten goede kom vir goeie orde en dissipline.

Opdraggewers moet alle relevante omstandighede oorweeg, insluitende maar nie beperk nie tot die volgende faktore, by die bepaling of owerspel dade nadelig vir goeie orde en dissipline is of as gevolg van diskrediet op die gewapende magte:

(a) Die beskuldigde se huwelikstatus, militêre rang, graad of posisie;

(b) Die mede-akteur se huwelikstatus, militêre rang , graad en posisie, of verhouding met die gewapende magte ;

(c) Die militêre status van die beskuldigde se gade of die gade van mede-akteur, of hul verhouding met die gewapende magte;

(d) Die impak, indien enige, van die owerspelige verhouding op die vermoë van die beskuldigde, die mede-akteur of die gade om óf hul pligte ter ondersteuning van die gewapende magte uit te voer;

(e) Die misbruik, indien enige, van regeringstyd en hulpbronne om die opdrag van die optrede te fasiliteer;

(f) Of die gedrag voortduur ten spyte van berading of bevele om te ontbreek; die afvalligheid van die optrede, soos of enige bekendheid daaruit voortspruit; en of die owerspelige daad gepaard gegaan het met ander oortredings van die UCMJ;

(g) Die negatiewe impak van die optrede op die eenhede of organisasies van die beskuldigde, die mede-akteur of die gade van een van hulle, soos 'n nadelige effek op eenheids- of organisasie-moraal, spanwerk en doeltreffendheid;

(h) Of die beskuldigde of mede-akteur wetlik geskei was; en

(i) Of die owerspelige wangedrag 'n voortdurende of onlangse verhouding behels of betyds afgeskakel is.

(3) Huwelik: 'n Huwelik bestaan ​​totdat dit opgelos is ooreenkomstig die wette van 'n bevoegde staat of buitelandse jurisdiksie.

(4) Feite feit: 'n Foutiewe feit bestaan ​​as die beskuldigde 'n eerlike en redelike oortuiging het dat die beskuldigde en die mede-akteur ongetroud was of dat hulle wettig met mekaar getroud was. As hierdie verdediging deur die getuienis verhef word, is die bewyslas op die Verenigde State om vas te stel dat die beskuldigde se oortuiging onredelik of nie eerlik was nie. "