Verandering van jou militêre rekords

Of u nou aktief is, geskei of afgetree het, kan u aansoek doen by u diensraad vir die regstelling van militêre rekords as u voel dat daar 'n fout of ongeregtigheid in u militêre personeelrekords is.

U reg om aansoek te doen vir regstelling van rekords

Enige persoon met militêre rekords, of sy of haar erfgename of regsverteenwoordiger, kan by die toepaslike diens se raad vir die regstelling van militêre rekords aansoek doen.

Die weermag, lugmag en kuswag het afsonderlike planke. Die Vloot bestuur die direksie vir beide Vlootpersoneel en lede van die Verenigde State Marine Corps.

Titel 10, Verenigde State Kode, Artikel 1552, is die wet wat die regstelling van militêre rekords reguleer. Hierdie wet magtig die Sekretaris van die betrokke diens om enige militêre rekord te herstel wanneer "nodig om 'n fout of ongeregtigheid reg te stel." Die doel van hierdie wet was om die Kongres te verlig van oorweging van private rekeninge om foute of ongeregtighede in militêre rekords reg te stel. Die wet maak voorsiening vir die diens sekretarisse om op te tree deur 'n raad van aangewese burgerlikes in die oorweging van aansoeke vir die regstelling van militêre rekords. AFI 36-2603, Lugmagraad vir Korreksie van Militêre Rekords, implementeer die wet in die Lugmag. Army Regulasie 15-185 implementeer die wet in die weermag. Die kode van die Federale Regulasies; Titel 33, Deel 52; 2.

implementeer die wet binne die Kuswag. Die Marine en Marine Corps implementeer die wet deur The Navy, Code of Federal Regulations; Titel 32, Deel 723.

Wanneer om aansoek te doen vir 'n regstelling van u rekords

U moet ander administratiewe middels uitlaat voordat u 'n beroep doen op u diensraad.

Byvoorbeeld, moet u eers 'n prestasieverslag by die toepaslike appèlagentskap indien voordat u 'n beroep doen op u diens se militêre rekords-registrasieraad. 'N Appèl om opgradering van ontslag te versoek, moet normaalweg by die Diensverslagraad van die Departement van Verdediging (DoDD) 1332.28, Prosedures en Standaarde vir Kwijtingshersienings (DRD) ingedien word. Die direksie sal u aansoek terugbesorg indien u nie eers verligting verkry het deur die toepaslike administratiewe proses nie. U moet u versoek binne 3 jaar nadat u die fout of onreg ontdek het of redelikerwys kon ontdek het. Die direksies hersien die meriete van ontydige aansoeke. As dit bevredigend is, word die tydigheid in die belang van geregtigheid afgewys. U moet egter nie aanvaar dat 'n kwytskelding toegestaan ​​sal word nie.

Hoe om aansoek te doen

Aansoek is 'n eenvoudige proses. U moet 'n DD-vorm 149, Aansoek om Regstelling van Militêre Rekord, gebruik . Afdeling 1552. Jy moet die vorm baie versigtig invul deur die gevraagde inligting te tik of druk. Heg afskrifte van stellings of rekords wat relevant is vir u saak. Maak seker dat jy item 16 van die vorm teken. Pos die voltooide vorm na die toepaslike adres op die agterkant van die vorm.

Ondersteuning van u versoek

Die Raad sal slegs u militêre rekords regstel as u kan bewys dat u die slagoffer van fout of onreg is. U doen dit deur getuienis te verskaf, soos getekende verklarings van u en ander getuies of afskrifte van rekords wat u saak ondersteun. Dit is nie genoeg om die name van getuies te verskaf nie. Die Raad sal nie u getuies kontak om verklarings te verkry nie. U moet u getuies kontak om hul getekende stellings met u versoek te kry.

U eie stelling is belangrik. Begin in item 9 van die DD-vorm 149 en gaan voort indien nodig in item 17. U mag u stelling ook op gewone papier sit en heg dit aan die vorm. Beperk jou stelling tot nie meer as 25 bladsye nie. Verduidelik wat gebeur het en hoekom dit in eenvoudige, direkte terme 'n fout of onreg is.

Gewoonlik is die beste bewyse stellings van persone wat direkte kennis of betrokkenheid het.

Byvoorbeeld, stellings van persone in u graderingsketting as u 'n prestasieverslag betwis. Of 'n verklaring van die persoon wat jou raad gegee het as jy miskenning beweer.

Karakterverwysings van gemeenskapsleiers en ander wat jou ken, is handig as jy genade vra op grond van postdienstaktiwiteite en prestasies. Dit is egter slegs 'n algemene reël. U moet besluit watter getuienis u saak die beste sal ondersteun.

Dit kan jou tyd neem om stellings en rekords in te samel om jou versoek te ondersteun. U kan die indiening van u aansoek uitstel tot die versameling van inligting voltooi is. U moet egter u versoek binne die 3-jaar-tydsbeperking indien.

Hulp kry

Met min uitsonderings kan alle personeelrekords wat deur die weermag gegenereer word, deur die Raad reggestel word. Die Raad kan egter nie die uitspraak van 'n hofmag wat na 4 Mei 1950 opgelê is, verander nie. In hierdie gevalle is die Raad se gesag beperk tot die verandering van die vonnis wat op grond van genade ontvang is. Die Raad sal op u versoek 'n afskrif van die toepaslike diensregulasie aan u stuur.

Die meeste aansoekers verteenwoordig hulself. As jou versoek kompleks is, kan jy dalk hê dat iemand jou moet verteenwoordig:

Advies en leiding is van baie bronne beskikbaar. Militêre personeel spesialiste kan u adviseer oor personeelkwessies. Veterane diens organisasies sal jou adviseer, alhoewel jy besluit om jouself te verteenwoordig. U kan u saak met 'n personeellid van die Raad bespreek, of u kan aan die Raad skryf, en 'n personeellid sal op u vrae reageer.

Persoonlike Voorkoms Voor die Raad

U kan 'n persoonlike voorkoms vir die Raad versoek deur die toepaslike blokkie op DD-vorm 149, item 6, te keur. Die Raad sal besluit of 'n persoonlike voorkoms nodig is om u saak te besluit. Reisuitgawes is jou verantwoordelikheid. Die direksie verleen baie min persoonlike voorkoms, dus moet u probeer om u saak skriftelik volledig voor te lê. As u versoek om 'n persoonlike voorkoms toegestaan ​​word, sal die Raad u die nodige besonderhede verskaf.

Advies advies

Nadat u aansoek ontvang is, sal een of meer kantore in u militêre diens (JAG, hospitaal, personeel, ens.) 'N advies oor u saak opstel. Die advies sal aan die Raad gestuur word met u saaklêer. As die raadgewende advies die ontkenning van u versoek beveel, sal die Raad dit aan u stuur vir kommentaar:

Onthou dat die adviesgewing slegs 'n aanbeveling is. Die Raad sal die besluit neem oor u saak

Die Raad sal binne 30 dae u kommentaar op die advies gee. U kan 'n addisionele 30 dae aanvra indien u dit benodig. Redelike versoeke word gewoonlik toegestaan

Dit kan nie nodig wees om kommentaar te lewer op die advies nie. As jy niks verder te sê het nie, pla nie om te reageer nie. Versuim om kommentaar te lewer op 'n adviesgewing beteken nie dat jy saamstem nie. Dit sal ook nie die volledige en regverdige oorweging van u aansoek voorkom nie.

Raadslede

Elke Diens Sekretaris stel hoogs burgerlike werknemers aan wat vir die betrokke militêre diens werk om in die Raad te dien. Diens is gewoonlik 'n bykomende plig vir die aangewese persone. Gewoonlik dien ongeveer 47 mense op die Raad.

Lede word lukraak toegewys aan drie-lid panele vir oorweging van gevalle. Gevalle word ewekansig aan panele toegeken.

Direksiepersoneel ondersoek kwessies en verskaf tegniese advies aan die paneellede. Hulle neem nie partye of beveel 'n besluit aan die paneel aan nie.

Paneellede ontvang 'n afskrif van die saak vir studie voordat hulle ontmoet. Hulle bespreek normaalweg u saak in geslote sessie voordat u stem. Hulle besluit is gebaseer op die getuienis in die gevallelêer.

Die meerderheidsreëls, maar 'n afwykende lid, kan 'n minderheidsverslag indien vir oorweging deur die Dienssekretaris of sy / haar ontvanger.

Die besluit oor u saak

Na die stemming oor u saak teken die paneelvoorsitter 'n rekord van verrigtinge. Die rekord van verrigtinge sal die redes vir die besluit oor u saak verduidelik.

Die betrokke Dienssekretaris het die finale gesag om 'n aanbeveling van die Raad te aanvaar of te verwerp. In die meeste gevalle word dit aanvaar.

Wanneer die Raad u saak voltooi, word die besluit aan u gestuur. As verligting toegestaan ​​word, sal u rekords reggestel word en finansieringspersoneel sal u saak hersien om te sien of u enige geldelike voordele het.

Die Raad is die hoogste vlak van administratiewe appèl en bied die finale militêre besluit. As die Raad u saak ontken, is u volgende stap om heroorweging te versoek of 'n pak in die hofstelsel in te dien.

Heroorweging van u saak

U mag die heroorweging van die besluit oor u saak versoek. Die Raad sal slegs u saak heroorweeg as u nuwe ontdek relevante bewyse verskaf wat nie redelik beskikbaar was toe u u oorspronklike aansoek ingedien het nie. Die getuienis mag betrekking hê op die tydigheid van u aansoek of op sy meriete.

U moet u versoek om heroorweging binne 'n redelike tyd indien nadat u die nuwe bewyse ontdek het.

Re-argumentasie van dieselfde getuienis sal nie jou saak heroorweeg word nie.