Punitiewe Artikels van die UCMJ

Artikel 117 - Toesprake of gebare

Teks van Artikel 117

"Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk wat aanstootlike of verwytende woorde of gebare aanwend aan enige ander persoon onderhewig aan hierdie hoofstuk, word gestraf as 'n hofmag mag gelas."

elemente

(1) Dat die beskuldigde verkeerdelik woorde of gebare teenoor 'n sekere persoon gebruik het;

(2) Dat die woorde of gebare wat gebruik word provokerend of verwytend was; en

(3) Dat die persoon na wie die woorde of gebare gebruik is, 'n persoon was wat onderhewig was aan die kode.

verduideliking

(1) In die algemeen . Soos in hierdie artikel gebruik, word "uitdagend" en "verwytend" beskryf die woorde of gebare wat gebruik word in die teenwoordigheid van die persoon aan wie hulle gerig is en wat 'n redelike persoon sou verwag om onder die omstandighede 'n verbreking van die vrede te veroorsaak. Hierdie woorde en gebare sluit nie berispe, censures, re-proofs en dies meer in wat behoorlik geadministreer word in die belang van opleiding, doeltreffendheid of dissipline in die gewapende magte nie.

(2) Kennis . Dit is nie nodig dat die beskuldigde weet dat die persoon aan wie die woorde of gebare gerig is, 'n persoon is wat onderhewig is aan die kode nie.

Minder ingesluit oortredings. Artikel 80- pogings

Maksimum straf. Bevalling vir 6 maande en verbeuring van twee-derdes betaal per maand vir 6 maande.

Volgende artikel > Artikel 118 -Moord>

Bo-inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 42