AFSC 3N0X1 - Openbare sake

Lugmag aangewys Job Description & Qualification Factors

Beplan, organiseer, koördineer en voer interne, gemeenskapsverhoudinge en mediaberigte-kommunikasie-aktiwiteite. Neem deel aan druk- en uitsendingjoernalistiek, insluitende die skryf, redigering en publikasie van koerante, tydskrifte, gidse, pamflette, feiteblaaie en radio- en televisieskrifte. Gebruik oudiovisuele bronne om openbare sake te ondersteun. Berei voor en stel nuus vir interne en burgerlike media voor, reël, voer toere en doen gemeenskapsverhoudingsaktiwiteite.

Ondersoek en skryf toesprake. Verwante DoD Beroepsubgroep: 570.

Pligte en verantwoordelikhede

Berei voor, wysig en versprei programmateriaal van openbare sake. Bepaal die beste medium- en boodskapinhoud om teikengehore te bereik. Ontwerp gekoördineerde multimediaprogramme oor onderwerpe van tydige besorgdheid teenoor bestuur. Adviseer bevelvoerders op alle vlakke en hul personeel op die interne, mediaverhoudinge en gemeenskapsverhoudinge implikasies van planne, beleid en programme. Pas kommunikasieteorie en -tegnieke toe op openbare sake-aktiwiteite vir meer doeltreffende hulpbrongebruik. Voorsien beteken vir tweerigting-kommunikasie vloei binne die totale kommunikasie omgewing. Installeer, bevorder en handhaaf die eenheidsprogram vir openbare sake om die wydste dekking van beleidsrigtings, programme en missies op eenheidsvlak te verskaf.

Berei voor en stel nuus vir interne en burgerlike media bekend. Vestig prosedures vir die versameling, evaluering en verspreiding van nuus en funksie-items.

Planne uitleg en make-up, en reël vir die druk van basis koerante, tydskrifte en gidse. Skryf en redigeer nuus, funksies, redaksionele artikels en ander tipes artikels, en skryf kopie. Resensies materiaal vir die nakoming van plaaslike en Air Force beleid en operasionele sekuriteit.

Handhaaf skakeling met burgerlike media.

Ontvang navrae vir nuusmedia, verkry inligting, koördineer antwoorde en gee antwoorde op nuusmedia. Vestig persoonlike kontak met plaaslike en plaaslike nuus media. Ontvang nuusmedia, maak reëlings vir onderhoude, verskaf inligtingsessies en begeleiders. Help met nuuskonferensies, en stel en bedryf media sentrum vir gebeurlikheidsbedrywighede. Skryf en hou ongeluk en ander gebeurlikheidsplanne. Reageer op ongelukke en voorvalle in 'n openbare sake-hoedanigheid. Ondersteun die Weermag- en Lugmag-tuisdorp nuus sentrum program.

Voer gemeenskapsverhoudingsaktiwiteite uit. Onderhou skakeling met plaaslike en plaaslike burgerlike leiers, plaaslike en streeksregeringsagentskappe, veterane en burgerlike organisasies, afgetredenes, reserwe-komponente, lugmag-werwers, en lugmagreserwe-opleidingskorpsse en burgerlike lugpatrolleneenhede. Ontwikkel promosiemateriaal oor militêre gebeure van belang vir omliggende burgerlike gemeenskappe. Berei materiaal vir aanbieding voor burgerlike groepe voor, en reël en help militêre sprekers. Beplan basiese toere, oriëntasies en oop huise vir plaaslike gemeenskapslede.

Spesialis Kwalifikasies

Kennis . Kennis is verpligtend vir Engelse samestelling, grammatika en spelling; navorsingsmetodes; onderhoudstegnieke; regulasies en riglyne betreffende die vrystelling van inligting; nuusskrywing; nuusbewerking; koerant produksie; basiese kommunikasieteorie; en tegnieke en praktyke van militêre gemeenskapsverhoudinge.

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit, is die voltooiing van hoërskool of algemene opvoedkundige ontwikkeling ewewigtigheid verpligtend.

Opleiding . Vir die toekenning van AFSC 3N031, is die voltooiing van die basiese openbare sake-kursus verpligtend.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).

3N051. Kwalifikasie in en besit van AFSC 3N031. Ook ondervinding in koerant- of radio- en televisie-nuusskryf, redigering en produksie; verslagdoening; en navorsing.

3N071. Kwalifikasie in en besit van AFSC 3N051. Ook ondervinding in die uitvoer van of toesig oor funksies soos die skryf en redigering van tydskrifte, die skryf van nuus en verskynselsverhale vir vrylating aan burgerlike media of militêre gemeenskapsverhoudinge.

Ander . Die volgende is verpligtend soos aangedui:

Vir toegang tot hierdie spesialiteit, kan jy 20 woorde per minuut tik.Vir toegang, toekenning en behoud van hierdie AFSC's, afwesigheid van enige spraakbeperking, en die vermoë om hardop te lees en duidelik te praat.

Krag Req : G

Fisiese profiel 333333

Burgerskap : Nee

Vereiste Apparaat telling: G-69 (Geskuif na G-72, effektief 1 Jul 04).

Tegniese Opleiding

Kursus #: E5ABD3N031 001

Lengte (Dae): 60

Plek : FGM