1N4X1 - Netwerk Intelligensie Analyst

Lugmag aangewese werksbeskrywings

Spesiale Opsomming . Voer en bestuur intelligensie analise aktiwiteite / funksies in alle domeine. Ontleed en gebruik intelligensie inligting, ontwikkel teikens, en bied situasionele bewustheid vir operasionele personeel en sleutel leierskap. Doen navorsing en

Ontwikkel assesserings van teenstrydige aksies en bedoelings. Ontwerp en versprei langtermyn- en tydgevoelige intelligensieverslae aan verbruikers wêreldwyd.

Verwante DoD Beroepsubgroep: 123200 en 124300

Pligte en verantwoordelikhede.

Doen gedetailleerde analise om teiken netwerk kommunikasie nodes, strukture, operasionele prosedures, en mediums vir addisionele uitbuiting te openbaar. Herwin, korreleer en versamel tegniese, geografiese en operasionele intelligensie inligting.

Herken en gebruik intelligensie-inligting. Skrywers tydgevoelige intelligensie verslae in ooreenstemming met gevestigde riglyne vir Amerikaanse oorlogvoerders en nasionale besluitnemers. Produseer, ontleed, studeer, ondersoek, versamel en korreleer intelligensie vir strategiese, operasionele en taktiese kliënte. Bied teiken geopolitieke en operasionele intelligensie aan nasionale agentskappe en militêre bevelowerhede. Identifiseer en versprei waarskuwingsinligting in real-time-bedreiging.

Ontwikkel en gebruik tegnieke om teikennetwerkkonfigurasies en bedryfskenmerke te identifiseer en te ontgin.

Rekonstrueer teiken kommunikasie profiele deur 'n grondige analise van die boodskap adres inligting en routing aanwysers. Skep en onderhou tegniese en operasionele databasisse deur gebruik te maak van diverse rekenaar hardeware en sagteware toepassings. Bedryf noodsaaklike kommunikasiemedia.

Produseer en bied aktuele hoë-belang tegniese en operasionele intelligensie inligtingsessies aan alle vlakke van opdrag.

Gebruik alle broninligting inligting. Berei teiken vir kommunikasie-assesserings, teenstandersorde van strydstudies, situasieverslae en ander intelligensieverslae.

Voer inligtingoperasies uit, bied ontleding vir inligtingstrydtog-aktiwiteite en ondersteuning aan lugdienssentrums en ondersteunde bevelvoerders. Verskaf gedetailleerde ondersteuning aan die gebeurlikheid en doelbewuste beplanningsproses.

Spesialis Kwalifikasies:

Kennis . Kennis is verpligtend van: teorie van radiokommunikasieprosedures; analitiese tegnieke; organisasie van die nasionale intelligensie struktuur; Inligting Operations and Information Warfare; organisasie van aangewese militêre magte ; Aardrykskunde; verslaggewende beginsels en prosedures; effektiewe skryfbeginsels; en riglyne vir die hantering, verspreiding en beveiliging van geklassifiseerde verdediginginligting.

Onderwys . Voltooiing van hoërskool met kursusse in wiskunde, Engelse samestelling en rekenaartoepassings is wenslik vir toelating tot hierdie spesialiteit.

Opleiding . Voltooiing van 'n basiese netwerk intelligensie analise kursus is verpligtend vir die toekenning van AFSC 1N431.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).

1N451. Kwalifikasie in en besit van AFSC 1N431. Ook ondervinding in funksies soos die ontleding van netwerkkommunikasieverkeer of die voorbereiding van tegniese en intelligensieverslae.

1N471. Kwalifikasie in en besit van AFSC 1N451. Voer ook ervaring uit wat funksies soos die analisering van netwerkkommunikasieverkeer, die ontwikkeling van seine netwerkdiagramme of die opstel van intelligensieverslae opstel of toesig hou.

1N491. Kwalifikasie in en besit van AFSC 1N471. Ondervind ook toesig oor netwerk intelligensie analise en verslagdoening pogings, en die ontwikkeling van analitiese prosedures vir die uitbuiting van netwerk intelligensie data.

Ander . Die volgende is verpligtend soos aangedui:

Vir die toekenning en behoud van AFSCs 1N431 / 51/71/91, in aanmerking vir 'n Top Geheime sekuriteitsklaring , volgens AFI 31-501 , Personeelveiligheidsprogrambestuur , en vir sensitiewe kompartementele toegang tot inligting.

LET WEL: Toekenning van die 3-vaardigheidsvlak sonder 'n finale Top Secret-klaring is gemagtig mits 'n tussentydse TS toegeken is volgens AFI 31-501.

Vir die toekenning van AFSC 1N431, die vermoë om 'n sleutelbord te gebruik teen 'n tempo van 25 woorde per minuut (WPM).

Nota: Hierdie werk vereis 'n Sensitive Job Code - (SJC) van "F."

Krag Req : G

Fisiese profiel : 333221

Burgerskap : Ja

Benodigde Apparaat telling : G-58 ( Geskuif na G-62, effektief 1 Jul 04).

Tegniese Opleiding:

Kursus #: X3ABR1N431 009

Plek : G

Lengte (Dae): 92

Moontlike Opdrag Locations