Wat is 'n dienskontrak?

'N Werkskontrak is 'n getekende ooreenkoms tussen 'n werknemer en werkgewer. Dit bepaal beide die regte en verantwoordelikhede van die twee partye: die werker en die maatskappy.

Lees hieronder vir meer inligting oor wat ingesluit is in 'n dienskontrak en die voor- en nadele van 'n kontrak. Leer ook meer oor geïmpliseerde kontrakte.

Wat is ingesluit in 'n dienskontrak

Ook bekend as 'n dienskontrak of diensooreenkoms, stel 'n dienskontrak die regte en verantwoordelikhede van beide werkgewer en werknemer in.

Meer spesifiek kan 'n dienskontrak insluit:

Salaris of lone : Kontrakte sal die salaris, loon of kommissie wat ooreengekom is, spesifiseer.

Bylae: In sommige gevalle sal 'n dienskontrak die dae en ure insluit wat 'n werknemer verwag om te werk.

Duur van diens: ' n Werkskontrak sal spesifiseer hoe lank die werknemer instem om vir die maatskappy te werk. In sommige gevalle kan dit 'n deurlopende tydperk wees. In ander gevalle kan dit vir 'n spesifieke duur 'n ooreenkoms wees. Ander tye is 'n minimum duur uitgereik, met die moontlikheid om daardie tydperk te verleng.

Algemene verantwoordelikhede: Kontrakte kan die verskillende pligte en take wat 'n werker sal verwag om te vervul terwyl hy in diens is, lys.

Vertroulikheid : Alhoewel jy dalk 'n aparte nie-openbaarmakingsooreenkoms moet teken, kan 'n kontrak soms 'n verklaring oor vertroulikheid insluit.

Kommunikasie : As 'n werknemer se rol behels die hantering van sosiale media, webwerwe of e-pos, kan 'n kontrak 'n punt insluit wat die maatskappy eienaarskap en beheer oor alle kommunikasie behou.

Voordele : 'n Kontrak moet alle beloofde voordele insluit, insluitende, maar nie beperk nie tot, gesondheidsversekering, 401k, vakansietyd en enige ander voordele wat deel uitmaak van die diens.

Toekomstige kompetisie : Soms sal 'n kontrak 'n nie-mededingingsooreenkoms insluit (ook bekend as 'n NCC). Dit is 'n ooreenkoms wat verklaar dat die werknemer by die verlaat van die maatskappy nie werk sal betree wat hom of haar in mededinging met die maatskappy sal plaas nie.

Dikwels moet 'n werknemer 'n aparte NKV teken, maar dit kan ook in die dienskontrak ingesluit word.

Ander: Ander moontlike bepalings sluit in: 'n eienaarskapsooreenkoms (waarin verklaar word dat die werkgewer enige werkverwante materiaal wat deur die werknemer geproduseer word), inligting oor die oplossing van geskille by die werk of kwalifikasies oor waar die werknemer kan werk nadat hy die maatskappy verlaat het (dit is 'n manier om mededinging tussen verwante maatskappye te beperk).

Voordele en nadeel van 'n geskrewe werkskontrak

'N Skriftelike kontrak is 'n goeie manier om die werk, jou verantwoordelikhede en jou voordele duidelik te definieer. Dit voorkom enige verwarring oor die werk.

Sorg egter dat u al die elemente van 'n dienskontrak deeglik lees voordat u dit onderteken. Maak seker dat jy gemaklik is met elke deel van die kontrak. As jy die kontrak breek, is daar dalk regsgevolge. Maak dus seker dat u elke deel van die skriftelike ooreenkoms kan handhaaf. Byvoorbeeld, as die kontrak vereis dat u vir 'n minimum tydperk by die werk bly, maak seker dat u dit kan doen. Ook, as die kontrak plekke beperk waar jy kan werk om die maatskappy te verlaat, oorweeg of jy gemaklik daarmee is.

Implisiete Indiensnemingskontrakte

'N geïmpliseerde dienskontrak is een wat afgelei word uit kommentaar wat tydens 'n onderhoud of werkbevordering gemaak is, of uit iets wat in 'n opleidingshandleiding of handboek gesê word.

Byvoorbeeld:

Handhawing van 'n geïmpliseerde kontrak

Terwyl geïmpliseerde kontrakte moeilik is om te bewys, is hulle bindend. Werknemers kan bewys dat 'n geïmpliseerde kontrak ingestel is deur aksies, stellings, beleid en praktyke van die maatskappy aan te dui wat hulle daartoe gelei het om redelikerwys te glo dat die belofte tot stand kom.

Bykomende inligting
Nie-mededingende ooreenkoms
Vertroulikheidsooreenkoms
Wat om te soek in 'n vertroulikheidsooreenkoms
Werk by Will