Wat beteken werkverhouding?

Indiensneming by die wil beteken dat 'n werknemer te eniger tyd kan beëindig word sonder enige rede, verduideliking of waarskuwing. Dit beteken ook dat 'n werknemer te eniger tyd om enige rede kan ophou.

Werkgeleentheid by Will and Termination Notice

Wanneer 'n werknemer 'n werkskontrak aanvaar, kan hulle hul besigheid te enige tyd sonder kennisgewing verlaat. Werkgewers word ook nie verplig om kennisgewing of verduideliking te verstrek wanneer 'n werkgewer se werknemer beëindig word nie en die hof sal enige eis weier om te probeer om voordele vir verliese as gevolg van beëindiging te soek.

Voltydse indiensneming het al hoe meer gewild geword oor tyd. Hierdie tipe werk behels baie buigsaamheid vir beide die werkgewer en die werknemer. Dit stel beide partye in staat om 'n regverdige, gemaklike werksomgewing te betree sonder enige groot verpligtinge van beide kante. Werkgewers kan byvoorbeeld die terme van 'n dienskontrak (soos lone, voordele, of betaalde tyd) sonder kennisgewing of gevolg verander.

Werknemersregte

Ten spyte van die kontrakvoorwaardes, het werknemers regte wanneer hul werk beëindig word, insluitende kontrakregte, maatskappybeleid en statutêre regte wat deur die federale en staatsreg voorsien word.

Beide staats- en federale regerings hou jurisdiksie oor by salarbeiders om hulle van allerhande kwessies en / of moontlike redes vir beëindiging te beskerm. Dit kan ras insluit; godsdiens; burgerskap; vergelding vir die uitvoering van 'n wetlik beskermde aksie; fluit blaas ; gestremdheid; geslag; ouderdom; fisiese gesondheid; seksuele oriëntasie en ander faktore wat deur arbeidswette beskerm word.

Daar is addisionele inligting beskikbaar oor werknemersregte wat u sal help om te verstaan ​​wat u geregtig is en u help om hulp te kry indien u glo dat u gediskrimineer is.

Indiensneming by sal uitsonderings

Indiensnemingskontrakte
Daar is uitsonderings op die diens aan die leerstelling.

Dit sluit in indien die werknemer onder 'n kollektiewe bedingingsooreenkoms gedek word of ' n dienskontrak het indien diskriminasie by die beëindiging betrokke is, indien openbare beleid oortree word, of indien maatskappybeleid riglyne vir beëindiging bevat. Staatsreg kan ook voorsiening maak vir uitsonderings.

Implisiete kontrakte
Nog 'n uitsondering is die geïmpliseerde kontrak uitsondering. Werkgewers word verbied om 'n werknemer te ontslaan wanneer 'n geïmpliseerde kontrak tussen hulle geskep word, ongeag of 'n wettige dokument bestaan ​​of nie. Dit is gewoonlik baie moeilik om die geldigheid van so 'n dokument te bewys, en die las rus by die werknemer. Voorbeelde van geïmpliseerde dienskontrakte word dikwels ontdek wanneer 'n werkgewer se polisboek of nuwe huurhandboeke aandui dat werknemers nie op wil is nie en slegs vir goeie rede ontslaan kan word.

Goeie geloof en eerlike handel
Nog 'n uitsondering staan ​​bekend as 'n geïmpliseerde verbond van goeie trou en regverdige hantering. In hierdie geval kan werkgewers nie 'n persoon ontslaan om hul pligte te vermy nie, soos om te betaal vir gesondheidsorg, aftrede of kommissie-gebaseerde werk.

Openbare beleid
Werkgewers kan nie 'n werknemer ontslaan as die aksie hulle openbare beleids uitsondering oortree nie. In hierdie geval is werkgewers verbied om skadevergoeding van 'n werknemer te skiet of te soek indien die werknemer se rede om die publiek te bevoordeel, bevoordeel.

In die Verenigde State erken slegs sewe state die openbare beleid as 'n uitsondering op hierdie reël. Hierdie state sluit in Alabama; Georgia, Louisiana, Maine; Nebraska; New York; Rhode Island, en Florida.