Verstaan ​​Korporatiewe Kultuur

Wat is korporatiewe kultuur en hoe beïnvloed dit die werkplek? Korporatiewe kultuur is die persoonlikheid van 'n maatskappy. Dit definieer die omgewing waarin werknemers werk. Korporatiewe kultuur sluit 'n verskeidenheid elemente in, insluitende werkomgewing, maatskappymissie, waarde, etiek, verwagtinge en doelwitte.

Byvoorbeeld, sommige maatskappye het 'n spangebaseerde kultuur met werknemersdeelname op alle vlakke, terwyl ander 'n meer tradisionele en formele bestuurstyl het.

Ander maatskappye het 'n toevallige werkplek sonder baie reëls en regulasies.

Google is 'n voorbeeld van 'n organisasie met 'n duidelike korporatiewe kultuur. Volgens die webwerf voel die maatskappy nog steeds soos 'n klein maatskappy met 'n informele atmosfeer, alhoewel dit geweldig gegroei het: "By middagete eet amper almal in die kantoorkafee, sit by watter tafel ook al 'n opening is en gesprekke met Googlers geniet van verskillende spanne ... Elke werknemer is 'n toonaangewende bydraer. Niemand huiwer om vrae direk aan Larry of Sergey in ons weeklikse algehele ("TGIF") vergaderings te plaas nie - of 'n vlugbal oor die net by 'n korporatiewe beampte op te rig.

Hoekom het korporatiewe kultuur?

Korporatiewe kultuur is belangrik vir werknemers, want werkers is meer geneig om hul tyd in die werkplek te geniet wanneer hulle inpas by die korporatiewe kultuur. Werknemers is geneig om werk te geniet wanneer hul behoeftes en waardes in ooreenstemming met dié in die werkplek is.

Hulle is geneig om beter verhoudings met kollegas te ontwikkel, en is selfs meer produktief.

Aan die ander kant, as jy werk vir 'n maatskappy waar jy nie inpas by die korporatiewe kultuur nie, sal jy heelwat minder plesier uit jou werk kry. Byvoorbeeld, as u verkies om onafhanklik te werk, maar werk vir 'n maatskappy wat spanwerk beklemtoon (of gedeelde kantoorruimtes het), is u waarskynlik minder gelukkig en minder doeltreffend.

Wanneer u by 'n maatskappy met 'n tradisionele bestuurstyl werk, sal u werksverantwoordelikhede duidelik omskryf word, en daar mag nie geleenthede wees om vooruit te gaan sonder om 'n formele bevorderings- of oordragproses deur te gaan nie. Op 'n meer gemaklike werkplek het werknemers dikwels die geleentheid om nuwe projekte aan te neem, en addisionele rolle, soos die tyd dit toelaat.

As jy op soek is na 'n maatskappy wat pret is om te werk , sal die korporatiewe kultuur 'n groot deel van jou besluitneming wees wanneer jy toekomstige werkgewers evalueer.

Korporatiewe kultuur is ook belangrik vir werkgewers, want werkers wat by die maatskappy kultuur pas, sal waarskynlik nie net gelukkiger wees nie, maar meer produktief wees. Wanneer 'n werknemer by die kultuur aansluit, sal hulle waarskynlik ook langer vir daardie maatskappy wil werk. So kan werkgewers produktiwiteit en werknemerretensie verbeter deur 'n sterk kantoorkultuur.

Hoe kan ek leer oor 'n maatskappy se kultuur?

Wanneer werk soek, is dit belangrik om werk te soek waar jy inpas by die korporatiewe kultuur. Dit is egter nie altyd maklik om 'n maatskappy se kultuur te verstaan ​​nie. Hier is 'n paar wenke vir die assessering van 'n maatskappy se kultuur tydens u werksoek:

Maak seker daar is 'n goeie pas

Werk is nie net 'n betaalstaat nie, en dit is belangrik vir beide die werknemer en die werkgewer om seker te maak daar is 'n goeie pas. As jy nie gelukkig gaan werk by 'n werk of vir 'n maatskappy nie, kan dit beter wees om die geleentheid te gee en voort te gaan. Voordat jy 'n werk aanvaar waaroor jy nie seker is nie, neem 'n paar om te verseker dat dit 'n goeie pas vir jou vaardigheidsversameling , ervaring, persoonlikheid en doelwitte vir die toekoms is.

Verwante Artikels: Korporatiewe Kultuur Onderhoud Vrae | Werksonderhoud Vrae en Antwoorde Hoe om 'n maatskappy te ondersoek