Wat is terugbetaal?

Hoe om geld te versamel wat 'n werkgewer skuld vir jou

Wat is terug betaal, en hoe versamel jy dit as jou werkgewer nie al jou lone betaal het nie? Terugbetaling is die verskil tussen wat 'n werknemer betaal is en die bedrag wat die persoon betaal moes word. Teruggehou lone kan wees van werklike ure gewerk, betaal verhogings of promosies, of bonusse. As 'n werknemer om een ​​of ander rede verhinder word om 'n werk te voltooi, kan hulle ook in aanmerking kom om terugbetalings in te vorder.

Byvoorbeeld, as 'n werkgewer onwettig 'n werknemer ontplof, kan die werknemer terugbetaal loon vir die tyd wat hy of sy nie toegelaat word om te werk nie.

Soms sal u onverwagte terugbetaling van u werkgewer ontvang. Byvoorbeeld, as jy oorskakel van u0026 # 39; n uur tot salaried werk (of andersom), kan jy dalk 'n bykomende betaling van jou werkgewer ontvang op grond van jou vorige kategorie van indiensneming.

Ander tye mag jy dalk glo dat jy verdien betaal wat jy nog nie ontvang het nie, en jou werkgewer dink jy doen nie. In hierdie gevalle moet jy dalk terugbetaal, betaal deur jouself, soms deur regsaksie.

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA), die Davis-Spekwet, en die Wet op die Dienskontrak (onder andere wette) het voorsiening vir die terugbetaling van terugbetaalde bedrae, insluitende onbetaalde minimum en / of oortyd lone.

Hoe terugbetaal moet word

Die FLSA bied verskeie metodes om onbetaalde minimum en / of oortyd lone te verhaal:

'N Werknemer mag nie 'n pak onder die FLSA bring indien terug lone onder toesig van die afdeling Loon en Uur ontvang is nie, of indien die Sekretaris van Arbeid reeds aansoek gedoen het om die loon te verhaal.

Daar is 'n tweejarige wet van beperkinge op die herstel van terugbetalings. Dus, 'n werknemer wat nie die kwessie van teruggehou loon binne twee jaar na die voorval aangespreek het nie, kan nie die saak aanhangig maak nie.

In die geval van opsetlike oortredings geld egter 'n driejarige wet van beperkings. Opsetlike oortreding beteken dat die werkgewer opsetlik ignoreer of onverskillig was teenoor die vereistes van werkplekbeleide en -wette.

Terugbetaal na verkeerde beëindiging

Terugbetalings kan ook na die onregmatige beëindiging in die spel kom as die bedrag van salaris en voordele wat 'n werknemer beweer te verskuldig is nadat hy onbehoorlik afgedank is. Terugbetaling word gewoonlik bereken vanaf die datum van beëindiging tot die datum waarop 'n eis afgehandel is, of 'n vonnis is bepaal.

Byvoorbeeld, sê 'n maatskappy het op 1 Mei 2014 'n werknemer afgedank. Die werknemer het gedink dat die beëindiging ongegrond was en 'n eis teen die maatskappy ingedien het.

Tydens die saak is daar bevind dat die eiser se bestuurder 'n persoonlike probleem met die werknemer gehad het en hom om ander redes as sy gedrag en prestasie ontslaan het. Die hof het die werkgewer vereis om die werknemer te herstel en die vonnis op 1 November 2017 te lewer. Die werkgewer is verantwoordelik vir terugbetaling vir drie en 'n half jaar.

Hou 'n rekord

Hou indien moontlik dokumentasie van u betalings, insluitend afskrifte van u betaalstubs en tydskrifte of 'n logboek van u ure. As u ooit terugbetaling moet eis, sal hierdie inligting handig wees. Dit sal makliker wees om onbetaalde lone terugwerkend te eis as u kan dokumenteer wanneer u gewerk het en wat u verskuldig was.

Om rekord te hou van wanneer en hoeveel betaal word, is 'n goeie idee, ongeag wat u help om enige foute in u salaris te identifiseer.

Verwante artikels: Salaris en Salarisinligting | Indiensnemingswette | Wat is vakansie betaal?

| Kan u werkgewer u werk oortyd maak?