Kan u werkgewer u oortyd laat werk?

Werknemers wonder dikwels of hulle "ja" moet sê wanneer hulle gevra word om oortyd te werk. Wat gebeur as jy ander verpligtinge het of eenvoudig nie die ekstra ure wil werk nie? Daar is enkele uitsonderings, maar u mag nie die opsie uitteken nie.

Kan u werkgewer u oortyd laat werk?

Daar is geen federale wetgewing wat werkgewers van verpligte oortyd verbied nie, behalwe vir werkers onder die ouderdom van 16 jaar en 'n paar veiligheidsgevoelige beroepe.

Oor die algemeen, as u werkgewer u versoek om oortyd te werk, insluitend verlengde verskuiwings of naweke, sal u dit moet doen tensy u gedek word deur 'n kollektiewe bedingingsooreenkoms of 'n ander dienskontrak wat die oortyds wat u benodig om te werk, bepaal.

Betaal vir verpligte oortyd

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde s vereis dat werkgewers tyd en 'n half betaal aan enige nie-vrygestelde werknemers wat meer as 40 uur per week werk. Werkgewers word nie verplig om oortyd te betaal om werknemers vry te stel nie .

Limiete op Oortydwerk

Daar is sommige state wat beperk tot hoeveel ure sommige werknemers kan werk, insluitende Alaska, Kalifornië, Connecticut, Illinois, Maryland, Minnesota, Missouri, New Jersey, New Hampshire, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Texas, Washington en Wes Virginia. Beperkings is gewoonlik slegs van toepassing op sommige gesondheidswerkers met 'n primêre fokus op verpleegpersoneel.

Raadpleeg u staatsdepartement van arbeid om enige wette wat u beroep kan beïnvloed, te ondersoek.

Federale regulasies beperk die aantal ure wat gewerk kan word in veiligheidsgevoelige beroepe soos vlieëniers, vragmotorbestuurders en kernkragsentrales asook sekere spoor- en mariene personeel.

Sommige vakbonde of individue sal onderhandel oor kollektiewe bedingingsooreenkomste of dienskontrakte wat werkgewers verbied om oortyd te eis. Sommige werkgewers het beleide vasgestel wat beperkings plaas op die hoeveelheid oortyd wat toelaatbaar is. In sulke gevalle kan werkers die saak met toesighouers en / of personeellede se verteenwoordigers aangaan en die beleid verduidelijkt.

Onderhandeling Oortyd

Hoogs gewaardeerde werknemers kan met hul werkgewer reëlings tref om oortyd te werk.

U kan dit oorweeg om u situasie met toesighouers in 'n vertroulike omgewing te bespreek en enige regmatige besorgdheid soos ouer- of kinderversorgingsverantwoordelikhede of gesondheidsorg wat u moeilik maak om ekstra ure te werk, te noem. Natuurlik kan medewerkers 'n mate van wrok teenoor jou uitdruk as 'n spesiale uitsondering gemaak word.

Seisoenale en sikliese patrone vir Oortyd

Sommige werkgewers vereis slegs oortyd gedurende piek seisoene wanneer werkersproduktiwiteit gemaksimeer moet word.

In ander gevalle, organisasies verhoog oortyd wanneer daar 'n tekort aan werkers is tydens 'n uitbreiding of onvoorsiene opswaai in die maatskappy se besigheid. As jy nuut by die werkgewer is, vra veteraan-werknemers oor die verwagte siklusse vir oortyd, sodat jy nie 'n probleem van 'n oorgangsverskynsel te groot maak nie.