Sleutels tot span sukses

Wil jy jou volgende spanbouaktiwiteit tot sy ware potensiaal lei? Integreer die spanbou met real-time werk doelwitte. Vestig 'n sistematiese integrasie- en opvolgproses vir werkplek - voordat jy op die spanbou-avontuur gaan.

Jy moet die goeie gevoelens en die uitkomste van die spanbou-aktiwiteit maak, verby die finale spanbou-oefening.

Impak van spanbougebeure

Sonder hierdie aandag op integrasie is korporatiewe spanbou- of beplanningsgebeurtenisse op sy beste 'n korttermynhupstoot vir werknemers se entoesiasme en positiewe moreel.

As hulle goed beplan en uitgevoer word, voel mense goed oor hulself en oor mekaar. Werknemers leer mekaar beter leer ken en het 'n algemene ervaring om oor terug by die werk te praat.

'N Gereelde verwagting van spanbouaktiwiteite is dat hulle vertroue bou. Spanbougebeure het min te doen met die bou van vertroue , tensy maatskappybeplanning, wat noukeurig gevolg word en werklike resultate lewer, deel vorm van die spanbou-gebeurtenis of -toeval.

Spanbou-afwykings en -risiko's

In die ergste geval help spanbyeenkomste om werknemers sinies te raak oor hul organisasies. Dit vind plaas wanneer die spanbou-gebeure buite die konteks van die maatskappy se normale besigheidsvlak gehou word . As jy byvoorbeeld mense van buite na 'n gebeurtenis stuur, maar alle belonings in jou onderneming is gebaseer op individuele doelwitte en pogings, sal die spanbou-gebeurtenis geen blywende impak hê nie.

Mense sal produktiewe ure verloor wat kla oor die tyd en energie wat in die spanbou- of beplanningsaktiwiteite belê word.

Ongelukkigheid, bestuurskritiek en werknemers wat aan mekaar klap, sap energie, produktiwiteit en vreugde uit die werksdag.

'N Gebeurtenis wat nie met betekenisvolle aktiwiteite in die werkplek opgevolg word nie , moet nie gehou word nie. Hulle benadeel vertroue, motivering, werknemervorming en produktiwiteit. Hulle los nie die probleme op waarvoor hulle geskeduleer en gehou is nie.

U sal uiteindelik die mense verloor wat u die meeste wil behou - veral as hulle nie sien dat u organisasie beter word as gevolg van afwesigheid van spanbou en beplanningsessies nie.

As die spanbou nul opvolg , word mense oor sulke gebeurtenisse ontsteld as 'n vermorsing van tyd en energie. Trouens, ek lei nie hierdie gebeure wat net vir spanbou is sonder 'n sakedoeleindes, benewens, of om die geleentheid te bou nie.

Met onlangse organisatoriese downsizing en kostebesparing, voel mense asof hulle al meer as een werk doen. In hierdie konteks het die spanbou vir spanbou die gewildheid verloor.

Spanbou-suksesfaktore

Die sukses van 'n spanbou of 'n strategiese beplanningsaktiwiteit begin goed voor die aanvang van die sessies. Gebruik 'n span om die gebeurtenis te beplan aangesien jy die gedrag wat jy soek, wil modelleer van die spanbou-sessies wat jy skeduleer.

Die waarskynlike langtermyn-effektiwiteit van 'n spanbou-gebeurtenis of korporatiewe toevlug word verbeter wanneer jy jaarlikse spanbou-geleenthede in 'n algemene maatskappystruktuur insluit . Hierdie kulturele raamwerk van filosofieë, waardes en praktyke is ontwerp om die konsep van 'n span op 'n gereelde basis te bou. In hierdie omgewing kan spanbou sessies ondersteunende resultate lewer.

As spanbou en ander offsite-geleenthede waarde bied, is hulle insluiting in 'n algemene korporatiewe struktuur van filosofieë, waardes en praktyke krities . Mense moet reeds in 'n spangeoriënteerde omgewing funksioneer wat gekenmerk word deur sulke filosofieë as 'n gedeelde doel, visie , missie en 'n prestasieontwikkelingsisteem wat mense in staat stel om beide persoonlik en professioneel te groei. Of jou organisasie moet proaktief spanwerk as 'n besigheids- en werknemerstrategie volg.

In so 'n stelsel word spangedrag beloon en erken . Spanne los probleme op en verbeter prosesse. Daar is werklike kommer vir werknemers dat die beleid en werk werknemer en werknemer-gesinsvriendelik is. Wanneer 'n probleem of mislukking plaasvind, is die soektog nie skuldig nie, maar in plaas daarvan vra bestuurders: "Wat van die werkstelsel het daardie persoon of span misluk?"

Wanneer so 'n struktuur op 'n deurlopende basis binne 'n organisasie bestaan, kan spanbou-geleenthede verbeter en help die stelsel sterker word . Weereens, bou die spanbou-geleenthede rondom 'n besigheidsdoel waarvoor alle deelnemers kan bydra, en jy het die geleentheid vir 'n energieke, opwindende groeimoontlikheid.

Suksesvolle maatskappye demonstreer gereeld hul verbintenis om span eenheid, vertroue en positiewe moreel tussen hul werknemers in hul daaglikse werkplek te bou. Sonder hierdie toewyding en die teenwoordigheid van suksesfaktore vir spanbou, kan negatiewe gevolge voortspruit uit formele spanbou of beplanningsessies.

Ek het 'n spanbou- en beplanningsgebeurtenis aangepas, waarna 'n bestuurspan vergader het om hul jaarlikse prioriteite saam te stel. Die groep het 'n heilige werk gedoen; hulle is gestig om die kwartaal sowel produktief as gefokus te spandeer. Hulle was opgewonde en het 'n sterk gevoel van rigting gevoel.

Die volgende dag het hul bestuurder, baie na my hartseer en hul verlore moreel, 'n lys van alles wat nie hul prioriteitslys by die spanbou-gebeurtenis gemaak het nie, uitgehaal. Hy het dit die "B" -lys genoem en gesê dat, alhoewel dit nie die prioriteite was nie, hulle almal moes voltooi word. Kan u die impak daarvan voorstel om vir hulle te sê dat al hul werk, denke en prioritering nie saak gemaak het nie? Hulle moes dit in elk geval bereik.

Afsluiting

Spanbou- en beplanningsgeleenthede en -aktiwiteite het die potensiaal om die mense wat jy in diens het 'n sterk gevoel van rigting, werkbare planne en oplossings te bied, 'n kragtige gevoel van omgang met en op die span en duidelike strategiese kliëntgerigte waardes .

Swak beplan en uitgevoer, geskep buite die konteks van die totale organisasie, spanbou en beplanningsessies, bring ontnugtering, lae moraal en negatiewe motivering. Hulle versuim om die verwagte resultate te lewer. Organisasies skommel met min strategiese rigting. Almal werk hard, maar gewoonlik op die verkeerde take en doelwitte. Werknemers neem baba stappe na die uitvoering van belangrike aksie items en niks belangrik is klaar nie.

En wanneer die volgende spanbou of off-site planning gebeurtenis aangekondig word, herhaal die siklus hom gewoonlik. Watter benadering tot spanbou wil jy in jou organisasie instel?