Wat is die stadiums van spanontwikkeling?

Die 5 stadiums van spanontwikkeling: hoe jy spanontwikkeling kan ondersteun

Organisasies het probeer om spanne te gebruik vir baie jare met 'n mate van sukses - of glad nie. General Motors het ten minste vroeg in die 1980's met die samewerking van die UAW werknemersbetrokkenheidspanne (EI) ontwikkel.

In 'n strewe om uit te vind waarom so baie spanne hul doelwitte nie bereik nie en tot die algehele sukses van hul organisasie bydra, het spanontwikkeling 'n warm onderwerp geword.

Tradisioneel gaan 'n span deur vyf stadiums van ontwikkeling.

Elke stadium van spanontwikkeling bied sy eie spesiale uitdagings aan vir 'n groep mense wat suksesvol saamwerk deur 'n samehangende span te vorm.

Die span en die organisasie kan in elke stadium van spanontwikkeling spesifieke aksies neem om die span se sukses te behaal om die spanmissie te bereik . Slegs deur jou spanne te ondersteun deur elke stadium van hul ontwikkeling, sal jy die doel bereik waarvoor jy die span gevorm het.

Hou jou span van aflewering met hierdie stappe

Met 'n deurdagte kyk na elke stadium van spanontwikkeling, kan jy spanprobleme oplos voordat hulle die sukses en vordering van die span ontspoor. Jy kan nie 'n span dieselfde in elke stadium van sy ontwikkeling behandel nie, want die stadiums dikteer verskillende ondersteuningsaksies. Hierdie ondersteuningsaksies, wat op die regte tyd geneem is, sal jou spanne toelaat om hul uitdagings te ontwikkel en suksesvol te hanteer.

Die belangrikste is dat die gedrag van die leier in elke stadium moet aanpas by die veranderende en ontwikkelende behoeftes van die groep.

'N Doeltreffende leier wat ander lede van die span wil volg, is onontbeerlik wanneer die groep probeer om te vorder deur die stadiums van ontwikkeling wat vir die meeste spanne algemeen is.

Die leier rapporteer oor die algemeen ook aan 'n bestuurder . Die bestuurder, as spanbydraer , moet die ondersteuning wat die span benodig in elke stadium van ontwikkeling verstaan.

Hierdie begrip is van kritieke belang vir die sukses van die span.

Stadiums van Spanontwikkelingsmodel

Die model wat gebruik is, is die eerste keer ontwikkel deur dr. Bruce Tuckman, wat in 1965 sy vier stadiums van spanontwikkeling: die vorming, storming, normering en uitvoerende model gepubliseer het. Dr. Tuckman het in die 1970's 'n vyfde stadium, verdaag, bygevoeg. .

Interessant genoeg, in my werk met spanne, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat 'n vyfde stadium van spanontwikkeling Transforming of Ending was. Dus, ek het vir altyd die kliënte in die vyfde stadium opgelei. Dit was voor my bevinding dat dr. Tuckman ook later die verhoog gevoeg het wat hy Adjourning genoem het.

Stadiums van Spanontwikkeling

Die volgende is die vyf stadiums van spanontwikkeling met voorgestelde stappe om die span die beste te ondersteun .

Vorming: ' n Groep mense kom bymekaar om 'n gedeelde doel te bereik . Hul aanvanklike sukses sal afhang van hul bekendheid met mekaar se werkstyl, hul ervaring op vorige spanne en die duidelikheid van hul opdrag.

As ' n borg , is jou rol om die spanlede te help om mekaar te leer ken of jy spanbouaktiwiteite of net ' n luisterende oor aanbied .

Storming: Verskil oor missie, visie en maniere om die probleem of opdrag te benader, is konstant in hierdie stadium van ontwikkeling.

Hierdie stryd word gekombineer met die feit dat spanlede mekaar steeds leer ken, leer om met mekaar te werk en bekend te raak met die interaksie en kommunikasie van die groeplede.

As borg , weereens, is jou rol om die spanlede te help om mekaar te leer ken of jy spanbouaktiwiteite of net 'n luisterende oor aanbied. Help jou spanleier om elkeen van hierdie opdragte duidelik te maak sodat die span daarin slaag.

Normering: Die span het bewustelik of onbewustelik werksverhoudinge gevorm wat vooruitgang op die span se doelwitte moontlik maak. Die lede het bewus of onbewustelik ingestem om sekere groepnorme te gehoorsaam en hulle word funksioneel om saam te werk.

As 'n borg, vra vir gereelde opdaterings van die span. Kyk gereeld na die span se vordering met ooreengekome tussenposes en kritiese stappe op die pad na 'n suksesvolle afhandeling.

Uitvoering: Verhoudings, spanprosesse, en die span se doeltreffendheid om sy doelwitte te bereik, synchroon om 'n suksesvolle funksioneringspan teweeg te bring. Dit is die stadium waarop die werklike werk van die span vorder.

As 'n borg, vra vir gereelde opdaterings van die span. Help om probleme op te los en verskaf insette soos benodig. Maak seker dat die spanlede met al die ander toepaslike partye in u werkplek kommunikeer. Jy wil nie hê die span moet in 'n vakuum werk nie.

Transformasie: Die span presteer so goed dat lede glo dit is die suksesvolste span wat hulle ooit ervaar het; of

Einde: Die span het sy missie of doel bereik en dit is tyd vir spanlede om ander doelwitte of projekte na te streef. (Verdaagfase)

As borg, maak seker dat die span 'n eindplegtigheid skeduleer. Of hulle die projek debrief en bespreek hoe die span suksesvol kon wees of hulle net pizza bestel, jy sal 'n duidelike einde aan die span of projek wil merk.

Spanontwikkeling Finale Gedagtes

Nie elke span beweeg in hierdie stadiums nie, en verskeie aktiwiteite soos die byvoeging van 'n nuwe spanlid kan die span terug stuur na 'n vroeë stadium terwyl die nuwe lid opgeneem word.

Die tydsduur wat nodig is om deur hierdie stadiums te vorder, hang af van die ervaring van die lede, die ondersteuning wat die span ontvang en die kennis en vaardighede van die spanlede. Dit is die twaalf spesifieke faktore wat moet wees vir 'n span om te slaag.

Hierdie stadiums is van toepassing op spanne wat nie verwag word om vir ewig te bly bestaan ​​nie. In die geval van 'n departementspan, 'n sosiale media span, 'n kliëntediensspan, ensovoorts, geld dieselfde stadiums vir hierdie lopende spanne, behalwe dat die einde nie plaasvind nie.

Doel vir die vorming van spanne

Die doel van die skep van spanne is om 'n raamwerk te bied wat die vermoë van werknemers sal verhoog om deel te neem aan beplanning, probleemoplossing en besluitneming om kliënte beter te dien. Verhoogde deelname bevorder:

Ten einde spanne in staat te stel om hul beoogde rol te vervul om organisatoriese effektiwiteit te verbeter, is dit van kritieke belang dat spanne ontwikkel in werkseenhede wat gefokus is op hul doel, missie of rede vir bestaande. Hulle doen dit deur effektief te vorder deur die stadiums van spanontwikkeling wat hier uiteengesit word.

Meer oor spanbou