Hoe en waarom Team Norms te skep

Aanneming van riglyne vir spanlidverwantskappe

Die lede van elke span en werkgroep ontwikkel spesifieke maniere waarop hulle mettertyd met mekaar kan kommunikeer. Effektiewe interpersoonlike kommunikasie tussen lede en suksesvolle kommunikasie met bestuurders en werknemers buite die span is kritiese komponente van spanfunksionering.

Hoe 'n span besluite neem, werk toeken, en hou lede aanspreeklik bepaal of die span suksesvol is of nie.

Met soveel ry op die uitslag, maak dit nie sin om suksesvolle spanlid se interaksie met mekaar te verlaat nie. As jy spanverhoudingsriglyne of spannorme vorm, vroegtydig om sukses te behaal , kan jy die kultuur van die span op positiewe wyse vorm.

Wat is spannorme of verhoudingsriglyne?

Spannorme is 'n stel reëls of riglyne wat 'n span stel om die interaksie van spanlede met mekaar te vorm en met werknemers wat buite die span is. Spannorme kan ontwikkel word tydens 'n vroeë spanbyeenkoms, verkieslik die eerste vergadering, en meer norme kan bygevoeg word soos die span nodig ag.

Eenmaal ontwikkel, word spannorme gebruik om die gedrag van spanlede te lei en word gebruik om te bepaal hoe goed spanlede in wisselwerking is. Hierdie riglyne stel lede van 'n span in staat om mekaar te bel op enige gedrag wat disfunksioneel, ontwrigtend is, of wat die sukses van die span se werk negatief beïnvloed.

Miskien ken Ken Blanchard, van One Minute Manager- bekendheid, die beste toe hy gesê het dat 'n rivier sonder banke 'n dam is. Net so laat 'n span sonder verhoudingsnorme hom oop om uit te brei na moontlike interpersoonlike probleme.

Team Norm Essentials

Voorspelbaar, spanne sukkel met spesifieke komponente van interpersoonlike kommunikasie en interaksie omdat jy baie verskillende persoonlikhede en agtergronde in een spasie plaas.

Dit is die stappe wat jy moet volg wanneer jy jou spannorme maak .

Daarbenewens is daar voorbeeld span norme in verskeie gebiede van die meer belangrike aspekte van interpersoonlike en span interaksie.

Spannorme kan soveel onderwerpe insluit as wat die span nodig ag vir suksesvolle funksionering. Dit is beter om met 'n paar spannorme te begin en meer norme by te voeg. Maak seker dat jou spannorme geskryf en opgelaai word waar spanlede herinner word aan hul toewyding. Kyk na twaalf wenke vir spanbou om ander areas vir potensiële spannorme te identifiseer.