Werkplekmisbruikregulasies

Daar is federale wette wat riglyne verskaf oor die beleid wat werkgewers kan stel ten opsigte van dwelm- en alkoholmisbruik in die werkplek. Werkgewers kan die gebruik van dwelms en alkohol verbied, toets vir dwelmgebruik , en brandweermanne wat besig is om onwettige dwelmmiddels te gebruik.

Die regulasies word tipies gelys in die organisasie se dwelm- en alkoholmisbruik- en voorkomingsbeleid. Die riglyne kan inligting bevat oor wanneer die maatskappy toetse vir dwelms en alkohol, sowel as die gevolge van 'n toets nie.

Die wet bied ook beskerming aan werknemers met dwelmmisbruikprobleme en beskryf die woonplekke wat die werkgewer vir werkers moet voorsien.

Benewens die federale wet, kan daar staatswette wees wat die dwelm- en alkoholtoetse reguleer en hoe werkgewers dwelmmisbruikprobleme kan hanteer.

Werkplekmisbruikregulasies

Die Amerikaners met Gestremdhede Wet (ADA) en die Rehabilitasie Wet van 1973 het beide dwelmmiddels en alkoholbeleid . Die volgende beskryf aspekte van die ADA en die Rehabilitasiewet van 1973 en sommige staatsbestellings wat verband hou met werknemers met dwelm- en alkoholkwessies:

Diskriminasieprobleme

Die Wet op Amerikaners met Gestremdhede (ADA) verbied werkdiskriminasie teen werknemers en aansoekers met gestremdhede in organisasies wat 15 of meer werknemers in diens het.

Net so maak artikel 503 van die Rehabilitasiewet van 1973 dit onwettig vir kontrakteurs en subkontrakteurs met die federale regering om teen gekwalifiseerde persone met gestremdhede te diskrimineer.

Werkgewer Gesondheidsorg Vereistes

Alle state het sekere statute in plek met betrekking tot die vereiste dat geestesgesondheidsdienste ingesluit moet word by gesondheidsorgplanne. Sommige lande vereis pariteit tussen geestesgesondheidsdienste en voordele wat planne vir fisiese kwale bied.

Substansmisbruik word dikwels onder die sambreel van geestesgesondheid in hierdie state gedek. In daardie pariteitsstate moet gesondheidsorgplanne dekking bied vir dwelmmisbruik wat vergelykbaar is met dekking vir fisiese mediese probleme.

Volgens die Nasionale Konferensie van Staatswetgewers (NCSL) "Baie staatswette vereis dat sekere dekkingsvlakke voorsien word vir geestesongesteldheid, ernstige geestesongesteldheid, dwelmmisbruik of 'n kombinasie daarvan.

Hierdie state word nie beskou as volpariteitstoestande nie, omdat dit verskille in die vlak van voordele tussen geestesiektes en fisiese siektes toelaat. Hierdie verskille kan in die vorm van verskillende besoek perke, bybetalings, aftrekbare en jaarlikse en leeftyd perke wees. "

Ander state mandaat dat 'n opsie voorsien moet word vir geestesgesondheid dekking, maar dikteer nie dat daar minimum dekking of pariteit is nie. Werkgewers in hierdie lande kan planne aanbied wat aansoekers 'n ekstra premie vir geestesgesondheid dekking hef indien werknemers besluit om daardie opsionele dekking te kies.

Die NCSL dui daarop dat "Wette in ten minste 38 state insluit dekking vir dwelmmisbruik, alkohol- of dwelmmisbruik."

Verwante artikels: Indiensnemingstoetstoetse | Maatskappy Dwelm Toetsbeleid