Wenke vir verskillende tipes onderhoude

Onderhoudvoering is dikwels net so stresvol vir die onderhoudvoerder soos vir die werkzoekende. Om die verskillende tipes onderhoude te ken, en waarom en wanneer hulle suksesvol is, kan jou onderhoude vir beide partye gemakliker maak. Organisasies probeer gereeld hul eie styl vir onderhoude op te stel. Hulle het 'n persepsie oor wat onderhoude kan bereik. As gevolg van hierdie praktyk vind mense wat op soek is na werk die inkonsekwentheid in onderhoude, van organisasie tot organisasie, hard en uiters stresvol.

Screening Onderhoude

Onderhoude verdeel in twee kategorieë: die keuringsonderhoud en die huur- of keuringsonderhoud. Siftingsonderhoude word gebruik om 'n kandidaat te kwalifiseer voordat hy of sy ontmoet met 'n huurbestuurder vir moontlike keuring. Die verhurings- of keuringsonderhoud kan baie verskillende vorme aanneem. Screening onderhoude is die normale proses vir maatskappye om kandidate uit te wis vir 'n enkele werksgeleentheid. Hierdie onderhoude is gewoonlik vinnige, doeltreffende en laekoste-strategieë wat lei tot ' n kort lys van gekwalifiseerde kandidate. Hierdie onderhoude spaar tyd en geld deur ongekwalifiseerde kandidate uit te skakel.

As u uitgenooi word na 'n gesigskermonderhoud, sal dit gewoonlik met 'n derdeparty-werf of iemand van die Menslike Hulpbronne-afdeling wees. Dit word beskou as die poortwagters vir 'n maatskappy. Hulle is tipies ervare en professionele onderhoudvoerders wat vaardig is by onderhoudvoering en siftingskandidate.

Hierdie onderhoudvoerders behoort effektief te wees om karakter, intelligensie te beoordeel, en indien die kandidaat goed geskik is vir die korporatiewe kultuur . Hulle behoort ook goed te wees om potensiële rooi vlae of probleemareas in die kandidaat se werk agtergrond en algemene kwalifikasies te identifiseer . Enkele voorbeelde van siftingsonderhoude sluit in die telefoononderhoud , die rekenaaronderhoud, die videokonferensie-onderhoud en die gestruktureerde onderhoud.

Telefoononderhoude

Die telefoononderhoud is die mees algemene manier om 'n aanvanklike siftingsonderhoud uit te voer. Dit help die onderhoudvoerder en die kandidaat kry 'n algemene sin as hulle wedersyds belangstel om 'n bespreking na die eerste onderhoud na te streef. Hierdie tipe onderhoudvoering spaar ook tyd en geld. Hulle kan band wees wat aangeteken is vir die hersiening van ander onderhoudvoerders. Die doelwit vir die kandidaat tydens die telefoongesprek is om van aangesig tot aangesig te ontmoet.

Rekenaaronderhoude

Die rekenaaronderhoud behels die beantwoording van 'n reeks veelkeusevrae vir 'n moontlike werksonderhoud of bloot vir die indiening van 'n CV. Van hierdie onderhoude word deur die telefoon gedoen of deur 'n webwerf te besoek. Een tipe word gedoen deur die gepaste knoppies op die telefoon te druk vir die antwoord wat u indien. Wal-Mart gebruik hierdie metode vir die screening van kassiere, voorraadverskaffers en kliëntediensverteenwoordigers.

'N Ander soort rekenaaronderhoud word verskaf deur 'n webwerf te gebruik terwyl 'n rekenaarbordbord en 'n muis gebruik word. Lowes Home Improvement gebruik hierdie tipe screening. Sommige van die vrae oor albei hierdie tipe onderhoude hou verband met etiek. As 'n voorbeeld, "As jy 'n mede-medewerker sien, neem 'n lekkergebak en eet dit, doen jy 'n.

Konfronteer mede-werker, b. Vertel die studieleier, c. Doen niks."

Video onderhoude

Videotelefoon- en Videokonferensie-onderhoude bied die oordrag van klank en video tussen afgeleë webwerwe. Meer as die helfte van die grootste Amerikaanse maatskappye gebruik reeds videokonferensies. Dit is 'n gerieflike kommunikasie metode en 'n alternatief vir die meer duur aangesig-tot-aangesig vergaderings.

Enigeen, oral in die wêreld, kan videokonferensies uitvoer met behulp van 'n mikrofoon, kamera en versoenbare sagteware. Videokonferensies is op die internet beskikbaar. Sy deurlopende daling in koste maak dit 'n gewilde hulpbron vir besighede sowel as vir tuisgebruik .

In teenstelling met siftingsonderhoude kan jy die meer tradisionele verhurings- of keuringsonderhoude gebruik. Hierdie verhuringsonderhoude is tweerigtingstrate waar die kandidaat ook die werkgewer vir werkgeskiktheid sal ondervra.

Die meeste van hierdie onderhoude vind plaas in 'n kantooromgewing in een van verskeie formate soos: een-tot-een-onderhoude.

Een-tot-een-onderhoude

Dit is die tradisionele onderhoud waarin kandidate ontmoet met werkgewers in persoon, een-tot-een. Elke kandidaat kry 'n ietwat unieke onderhoud. Dit kan losweg gestruktureer wees. Beide die kandidaat en werkgewer loop gewoonlik weg van hierdie onderhoud met die gevoel of die fiksheid reg is.

Serie-onderhoude

Serie-onderhoude vind plaas wanneer kandidate gedurende die loop van 'n dag van een onderhoudvoerder na 'n ander onderhoudvoerder oorgedra word. Geen besluit word geneem totdat die finale onderhoud plaasgevind het nie en al die onderhoudvoerders het die geleentheid gehad om mekaar se onderhoud te bespreek. As kandidaat het jy net een kans om die regte eerste indruk te maak.

'N Kandidaat moet aangemoedig word en gereed wees vir die volgende onderhoud. Die seriële onderhoud is byvoorbeeld gebruik toe John Carter 'n onderhoudshoof se posisie gevoer het. Hy het die hele dag aan verskeie onderhoude deelgeneem, sosiale geleenthede in die aand bygewoon en die proses die volgende dag begin. Soms kan hierdie proses 'n volle naweek of 'n paar dae duur.

Opeenvolgende onderhoude

In opeenvolgende onderhoude ontmoet die kandidaat met een of meer onderhoudvoerders op 'n een-tot-een-basis. Dit word gedoen oor enkele dae, weke of selfs maande. Elke onderhoud is veronderstel om 'n kandidaat progressief te beweeg om meer besonderhede oor die posisie, die maatskappy en hopelik 'n werkaanbod te leer. 'N Voorbeeld van hierdie tipe onderhoudvoering het plaasgevind toe ek ondervra het vir die sakebestuurder se posisie by die Northeastern State University. Ek het oor 'n tydperk van drie maande na agt verskillende onderhoude gegaan.

Paneelonderhoude

In 'n paneelonderhoud verskyn die kandidaat voor 'n komitee of paneel van onderhoudvoerders. Hierdie soort onderhoud word gewoonlik gedoen vir tyd en skedulering doeltreffendheid om die paneel te akkommodeer. Kandidate word geëvalueer op interpersoonlike vaardighede , kwalifikasies en hul vermoë om op hul voete te dink. Hierdie tipe onderhoud kan vir 'n kandidaat intimiderend wees.

Die kandidaat voel soms dat hulle geen beheer oor die paneel het nie. In ' n paneelonderhoud moet die kandidaat op een of twee sleutellede fokus en hul reaksie beheer. Dit is egter baie belangrik om oogkontak te maak en individueel te kommunikeer met elke lid van die groep of paneel. 'N Voorbeeld van 'n situasie waarin 'n paneelonderhoud gebruik is, was Tulsa Community College se werksopening vir 'n Provost; baie universiteite en ander openbare instellings gebruik paneelonderhoude.

Groeponderhoude

In 'n groeponderhoud onderhou ' n maatskappy 'n groep kandidate vir dieselfde posisie almal op dieselfde tyd. Hierdie tipe onderhoud gee die maatskappy 'n gevoel van 'n kandidaat se leierskapspotensiaal en styl. Die onderhoudvoerder wil sien watter gereedskap van oorreding die kandidaat gebruik.

Gebruik die kandidaat beredenering en deeglike redenering of verdeel die kandidaat dit? 'N Ondervraer kan die kandidaat versoek om 'n probleem met die ander kandidate te bespreek, 'n probleem op te los, of die kandidaat se kwalifikasies voor ander kandidate te bespreek.

Hierdie tipe onderhoud kan oorweldigend wees vir 'n kandidaat. Die kandidaat moet die dinamiek verstaan ​​wat die onderhoudvoerder stel en die reëls van die spel bepaal. Hy moet openlike magskonflikte vermy, aangesien hulle die kandidaat nie samewerkend en onvolwasse lyk nie. Die ondervra moet ander kandidate met respek behandel terwyl hulle invloed uitoefen. Terselfdertyd moet hy sy onderhoud op die onderhoudvoerder hou sodat hy nie belangrike leidrade misloop nie.

Situasie of Prestasie Onderhoud

In situasies of prestasieonderhoude kan kandidate gevra word om een ​​van die werksfunksies te rolspeel. Dit word gedoen om spesifieke vaardighede te assesseer. Kandidate kan 'n spesifieke, hipotetiese situasie of probleem gegee word. Hulle word gevra hoe hulle dit sal hanteer of om 'n moontlike oplossing te beskryf. Dit kan moeilik wees as die onderhoudvoerder nie genoeg inligting verskaf sodat die kandidaat 'n oplossing of 'n aksieplan kan aanbeveel nie. Hierdie tipe onderhoud word gebruik om kandidate te kies vir 'n werksopening vir Kliëntediensverteenwoordiger in 'n departement of afslagwinkel.

Oudisieonderhoud

Oudisieonderhoude werk goed vir posisies waarin maatskappye 'n kandidaat in aksie wil sien voordat hulle 'n huurbesluit neem. Onderhoudvoerders kan die kandidaat deur middel van 'n simulasie of kort oefening neem om die kandidaat se vaardighede te evalueer. Dit stel die kandidaat in staat om sy / haar vermoëns op interaktiewe maniere te demonstreer wat aan die kandidaat bekend is. Die simulasies en oefeninge moet 'n kandidaat 'n vereenvoudigde sin gee van wat die aansoeker se posisie vereis. Hierdie tipe onderhoud werk goed vir werksopnames vir rekenaarprogrammeerders , opleiers, sweisers en meganika.

Spanningsonderhoud

'N Stresonderhoud is oor die algemeen bedoel om die kandidaat onder stres te plaas en hul reaksies onder druk of in moeilike situasies te assesseer. 'N Kandidaat kan vir 'n uur in die wagkamer gehou word voordat die onderhoudvoerder haar groet. Die kandidaat kan lang stiltes of koue sterre in die gesig staar. Die onderhoudvoerder kan openlik die ondervraer se oortuigings of oordeel uitdaag.

Hulle mag die kandidaat vra om 'n onmoontlike taak op die vlieg te doen, soos om die onderhoudvoerder te oortuig om skoene met die kandidaat te ruil. Beledigings, rudeness en miscommunication is baie algemeen. Al hierdie is bedoel om ontwerp te word om te sien of die kandidaat het wat nodig is om die maatskappyskultuur, die maatskappy se kliënte of enige ander moontlike stres te weerstaan.

Ek het 'n stresinterview ervaar. Ek het glad nie omgee vir hierdie tipe onderhoud nie. Ek is gewoonlik kalm en selfversekerd in die meeste soorte onderhoude. Ek het probeer om hierdie onderhoud om my voordeel te verander. Maar laastens het ek die onderhoudvoerder gevra of dit verteenwoordigend is van hoe hulle hul besigheid bedryf. Nodeloos om te sê, die onderhoudvoerder het nie daardie vraag gehou nie. Ek kan nie begryp waarom iemand wil werk vir 'n maatskappy wat jou deur die hoepels plaas nie.

Gedragsonderhoud

Baie maatskappye gebruik toenemend die gedragsonderhoud . Hulle gebruik 'n kandidaat se vorige gedrag om hul toekomstige prestasie aan te dui. Afhangende van die verantwoordelikhede van die pos en die werksomstandighede, kan 'n kandidaat gevra word om 'n situasie te beskryf wat probleemoplossingsvaardighede, aanpasbaarheid, leierskap, konflikoplossing , multi-tasking, inisiatief of stresbestuur vereis . Die onderhoudvoerder wil weet hoe die kandidaat hierdie tipe situasies hanteer. Daar is verskeie tipes gedragsonderhoude .

Informatiewe Onderhoud

Die inligtingsonderhoud word onderbenut deur werksoekers. Werksoekers beskerm informatiewe vergaderings om die raad van iemand in hul huidige of gewenste veld te raadpleeg. Hulle wil ook verdere verwysings na ander mense kry wat hulle kan adviseer. Werkgewers wat graag op die lys van beskikbare talent bly, selfs wanneer hulle nie werksgeleenthede het nie, is dikwels oop vir hierdie tipe onderhoude. Die werkzoekende en werkgewer ruil inligting en leer mekaar beter sonder om na 'n werksopening te verwys.

Ek het hierdie tipe onderhoud nagestudeer toe ek die moontlikheid ondersoek om my eie eiendomsbestuursmaatskappy te open. Dit het my 'n idee gegee van wat my mededinging van 'n werknemer verwag het. Dit het my insig gegee oor wat voornemende werknemers van my as werkgewer sou verwag.

Direksie of Gestruktureerde Stylonderhoud

In 'n richtlijn of gestruktureerde onderhoud het die onderhoudvoerder 'n duidelike agenda en volg dit onbevredigend. Maatskappye gebruik hierdie rigiede formaat om pariteit tussen onderhoude te verseker. Onderhoudvoerders vra elke kandidaat dieselfde reeks vrae sodat hulle die resultate kan vergelyk. Kandidate voel soms dat hulle gestoomde word.

Tag-Team Onderhoud

Die span-span onderhoud is dikwels aantreklik vir maatskappye wat sterk op span samewerking staatmaak. 'N Kandidaat kan verwag om een-tot-een met 'n onderhoudvoerder te ontmoet, maar bevind hom in 'n kamer met verskeie ander persone. Werkgewers wil die insigte van verskillende mense kry wanneer hulle kandidate ondervra.

Hulle wil weet of 'n kandidaat se vaardighede die behoeftes van die maatskappy balanseer en of die kandidaat saam met ander werkers kan of nie. Kandidate moet hierdie geleentheid gebruik om soveel inligting oor die maatskappy te kry as hulle kan. Elke onderhoudvoerder het 'n ander funksie in die maatskappy en het sy eie perspektief oor die maatskappy.

Meandering Style Onderhoud

Die meanderingstylonderhoud word ongelukkig dikwels deur onervare onderhoudvoerders gebruik. Die onderhoudvoerder vertrou op die kandidaat om die bespreking te lei. Die onderhoudvoerder kan dalk begin met 'n stelling soos, "Vertel my van jouself." Kandidate kan dit tot hul voordeel gebruik.

Hierdie tipe onderhoudstyl laat 'n kandidaat toe om die onderhoud te lei op die manier wat die kandidaat die beste dien. Maar 'n kandidaat moet onthou om respek van die onderhoudvoerder te bly en nie die onderhoud oorheers nie. Verskeie addisionele onderhoudstyle help werkgewers en werkkandidate om vas te stel of hulle 'n goeie wedstryd is .

Maaltydonderhoude

Die maaltyd-onderhoud word gebruik om te bepaal wat 'n kandidaat in 'n sosiale omgewing is. Maar met 'n onderhoud oor 'n ete kan 'n kandidaat se slegste nagmerrie of uitdaging wees. Die onderhoudvoerders wil nie net weet hoe jy 'n vurk hanteer nie, maar hoe jy jou gasheer, gaste en bedienpersoneel behandel. 'N Kandidaat moet leidrade van die onderhoudvoerder neem en onthou altyd sy is die gas. Hierdie wenke sal u help met maaltydonderhoude.

was op 'n aantal van hierdie tipe onderhoude. Ek vind dit nie meer moeilik nie. Jy moet jou tyd neem terwyl jy eet en praat. Moet nooit morsige kos bestel en alkoholiese drank beperk nie. Eiendomsmaatskappye en firmas wat huurverkopers hanteer, sal hierdie soort onderhoude voer. Hulle wil verseker dat die kandidaat die maatskappy in 'n sosiale omgewing kan verteenwoordig sonder om die maatskappy te verleentheid.

Opvolgonderhoude

Maatskappye bring kandidate terug vir tweede en soms derde of vierde opvolgonderhoude . Daar is 'n aantal redes hiervoor. Soms wil hulle net bevestig dat jy hul ideale kandidaat is. Soms het hulle 'n moeilike tyd om tussen 'n kortlys kandidate te besluit. Ander kere wil ander besluitnemers in die maatskappy 'n gevoel kry van wie die kandidaat is voordat 'n huurbesluit geneem word.

Bykomende onderhoude kan in verskillende rigtings gaan. Wanneer u met dieselfde onderhoudvoerder vergader, kan 'n kandidaat fokus op sementende verslag, verstaan ​​waar die maatskappy gaan en hoe sy / haar vaardighede pas by die maatskappy se visie en hul kultuur. Kandidate kan hulself vergoed vir 'n vergoedingspakket. Of hulle kan van die begin af met 'n nuwe onderhoudvoerder begin.

Uit my persoonlike ervarings, as 'n kandidaat terug gevra word vir meer as twee of drie onderhoude , is die maatskappy nie seker wat hulle wil of nodig het in 'n kandidaat nie. Dit kan 'n vermorsing van tyd en hulpbronne vir beide die kandidaat en die maatskappy wees.

Afsluiting

Onderhoude is tydrowend en opleiding is nodig om dit goed te doen. Hulle is 'n buigsame metode om kandidate vir alle vlakke en tipes posisies te assesseer en te kies. Hulle genereer data, waardeur die onderhoudvoerder die data kan analiseer om inligting te verkry oor die vraag of 'n kandidaat goed geskik is vir die maatskappy. Inligting uit verskillende onderhoude is egter moontlik moeilik om te bestuur. Dit het hierdie eienskappe.

Dit is noodsaaklik dat maatskappye ondervindingstyle en formate vind wat voordelig is vir die behoeftes van beide die maatskappy en sy potensiële werknemers. Jy sal banksterkte bou en die regte mense in die regte sitplekke kry, op die bus beweeg.

Nita Wilmott (nitawilmott@valornet.com) is tans 'n voltydse student, hoofvak in Menslike Hulpbronne , by Tulsa Community College in Tulsa, Oklahoma. Sy het voorheen twee besighede besit en in baie korporasies in 'n verskeidenheid nywerhede gewerk.