Hoe om 'n effektiewe vergadering agenda te ontwikkel

Jou voorbereiding bepaal of jy jou verlangde uitkomste bereik

'N Vergaderingsagenda is die lys van items wat deelnemers hoop om op 'n vergadering te bereik. Die agenda moet 'n paar dae voorafgaand aan 'n vergadering aan die deelnemers versprei word, ten minste 24 uur van vooraf, sodat deelnemers die geleentheid het om voor te berei vir die vergadering.

In kombinasie met vergadering minute , die dokumentasie wat deelnemers ontvang na 'n vergadering, die agenda is die plan vir die vergadering en die gerapporteerde opvolg vir die vorige vergadering.

Wanneer u 'n agenda ontwikkel vir 'n vergadering wat nie gereeld geskeduleer word nie, sal die volgende stappe u help. Later in hierdie artikel sien jy 'n agenda sjabloon vir 'n gereelde geskeduleerde vergadering. Die twee tipes vergaderings deel soortgelyke agendapunte, maar is nie presies dieselfde nie.

Ontwikkeling van 'n vergadering agenda

Identifiseer eers of ander werknemers nodig is om u te help om die vergadering te beplan. Bepaal dan wat jy hoop om te bereik deur die vergadering te hou. Stel doeleike doelwitte vir u vergadering . Die doelwitte wat u gestel het, sal die raamwerk vir 'n effektiewe ontmoetingsplan bepaal . Maak seker dat jy nie meer beplan het as wat redelikerwys bereikbaar is binne die tydsduur van jou vergadering nie.

Soos Stephen Covey in die "Sewe Gewoontes van Hoogs Doeltreffende Mense" gesê het, "Begin met die einde in gedagte." U vergadering doel sal die vergadering fokus, die vergadering agenda, en die vergadering deelnemers.

Om 'n agenda te maak, maak 'n plan vir die vergadering.

Jy begin met die hoofdoel of doel wat jy probeer bereik deur die vergadering te hou. Sodra jy besluit het oor jou doel, moet jy bepaal of jy die bystand van bykomende werknemers nodig het om jou agenda te beplan. Indien wel, nooi hulle om by u aan te sluit om u ontmoetingsagentskap gewoonlik per e-pos of teks te maak, sodat u nie die behoefte aan 'n addisionele vergadering hoef te skep nie.

Besluite om te maak soos u u ontmoetingsagenda ontwikkel

Nadat u algemene doelwit bepaal is, moet u, of u span, die volgende besluite neem. Benewens die doel of doel van die vergadering, verskyn elkeen van hierdie items op die vergadering agenda.

Bykomend tot die bogenoemde besluit items, moet die standaard vergadering agenda items insluit:

Besluit wie moet deelneem om u ontmoetingsagenda te bereik

Sodra jy besluit het dat 'n vergadering nodig is om jou doel te bereik, moet jy die lys van deelnemers ontwikkel.

Nie elke werknemer kan of moet deelneem aan elke vergadering nie, maar die uitnodiging van die regte deelnemers sal jou waarskynlikheid van sukses verhoog.

Hoe om die deelnemers te identifiseer wat nodig is om u ontmoetingsagenda te bereik

Bepaal jou deelnemers vir 'n eenmalige of kort reeks vergaderings of vir 'n gereelde geskeduleerde of deurlopende vergadering deur jouself vrae soos die volgende te vra.

Het u 'n vergadering agenda nodig vir gereelde geskeduleerde vergaderings?

Nie elke vergadering het 'n pasgemaakte agenda nodig nie. Die meeste werknemers het gereeld vergaderings vir hul departemente of werksgroepe beplan. U het ook spanne en projekte waarin u deelneem.

'N Deurlopende projek mag nie 'n nuut ontwikkelde agenda vir elke vergadering vereis nie, maar u span sal goed bedien word deur 'n standaardbenadering tot u vergadering aan te neem.

Die gereelde geskeduleerde werknemervergadering is in drie segmente verdeel waarvoor elkeen standaardagenda-items bevat: Inligtingsitems, Aksepunte en Vooruitbeplanning.

Komponente van 'n vergadering agenda vir gereelde geskeduleerde vergaderings

Informatiewe Items

Skryf enige agendapunte uit wat inligting vir elke vergadering is. Byvoorbeeld, die bestuurder verander die groep op die uitkomste van die senior bestuursvergadering.

Aksie-items

Plaas op die agenda enige items wat u verwag dat die groep op elke gereelde geskeduleerde vergadering wil hersien. Byvoorbeeld, prestasie om te begroot vir die tydperk en die identifisering van kostebesparings en deurlopende verbeterings wat die groep beplan om te bereik.

Vooruitbeplanning

Plaas op die agenda enige items waarvoor die groep voornemens is om voor te berei of voor te berei. Byvoorbeeld, die korttermyndoelwitte vir die volgende maand of die behoefte aan medewerkerbystand op aanstaande opdragte.

As jy hierdie riglyne volg wanneer jy jou ontmoetingsagenda ontwikkel, verhoog jy die waarskynlikheid dat jou vergadering resultate sal lewer.

Voorbeeld Vergadering Agenda vir 'n gereelde geskeduleerde vergadering

Gebruik hierdie voorbeeld agenda vir 'n gereelde geskeduleerde vergadering om te verseker dat u vergadering die resultate lewer wat u soek.