Leer oor die rolle en verantwoordelikhede van 'n vergaderingleier

Vergadering Leiers is die sleutel tot 'n suksesvolle vergadering wat sy doelwitte bereik

Die ontmoeting leier is die werknemer wat verantwoordelik is vir die beplanning, organisering, bestuur van die besonderhede oor en die deelnemers uitgenooi na 'n vergadering. Hy of sy is die werknemer wat in beheer is van en verantwoordelik is vir die vordering van die werklike vergadering . Hulle neem aksie voor, gedurende en na die vergadering om te verseker dat die vergadering sy doelwitte suksesvol bereik.

Wie lei die vergadering?

Die vergaderingleier is die sleutel om vergaderings en spanne suksesvol te maak .

Die werknemer wat as die ontmoetingsleier dien, is krities belangrik. In sommige vergaderings is die leier die departementshoof, die spanleier of die persoon wat deur senior bestuur aangestel is om 'n inisiatief te lei. Hierdie werknemers is gekies om hul leierskapsrol as gevolg van hul vermeende vaardighede as bestuurder of leier.

Ander tye kan 'n werknemer natuurlik as leier opduik. Hierdie leiers is werknemers wat ander werknemers opkyk en respekteer . By ander geleenthede kan 'n span besluit om die leierskaprol onder alle lede te draai. Dit laat alle spanlede toe om hul vaardighede as ontmoetingsleiers te ontwikkel en om suksesvolle vergaderings in die algemeen te skep.

Verantwoordelikhede van die Vergaderingsleier

Hierna volg die sleutel verantwoordelikhede van 'n vergadering leier.

Bykomende Leierrolle

Die vergaderingleier neem hierdie verantwoordelikhede op, maar het ook rolle wat verband hou met kommunikasie , verslagdoening en spanmaatsprestasie .

Elke lid van 'n span of vergadering wat kruis-funksioneel is, het 'n verpligting om sy of haar departement te hou of op hoogte te hou van die aktiwiteite en vordering van 'n vergadering of deurlopende span. Hulle het ook die verantwoordelikheid om insette te soek van kollegas wat nie op die span of in die vergadering is nie. Nie elke werknemer kan elke vergadering bywoon nie.

Die leier het die bykomende verantwoordelikheid om senior bestuurders betrokke te hou en ingelig te word deur effektiewe kommunikasie en terugvoer.

Die bou van eienaarskap van werknemers buite die span of vergadering, veral organisasie-leiers, verseker dat die span of vergadering suksesvol is om sy oplossings of idees te ontwikkel, te implementeer en te integreer.

As 'n deelnemende deelnemer ondoeltreffend in die vergadering optree, is die leier verantwoordelik om die gedrag reg te stel deur middel van effektiewe ontmoetingsleertechnieken tydens die vergadering en doeltreffende afrigting buite die vergadering . 'N Deelnemende deelnemer wat die vergadering monopoliseer met sy of haar menings of kritiek op ander lede van hulle, moet reggestel word voordat die individu die sukses van die vergadering saboteer.

Hierdie aksies is nodig totdat die deelnemers ontmoet, 'n vlak van troos en volwassenheid bereik wat hulle in staat stel om die leier te help deur hulself te chimeer as ondoeltreffende gebeurtenisse ontvou en disfunksionele lede onderbreek die vordering .

'N effektiewe ontmoetingsleier waarborg nie dat 'n projek of span suksesvol verrig nie, maar hy of sy is 'n belangrike bydraende faktor wanneer projekte, departemente, vergaderings of spanne slaag.

Vergaderings minute is 'n effektiewe bydraer tot suksesvolle vergaderings wanneer minute geskik geskryf en versprei word op 'n tydige wyse.