Wat is fasilitering?

Gebruik fasilitering om vergaderings meer produktief te maak

Fasilitering is 'n proses wat opleiers, spanbouers, ontmoetingsleiers , bestuurders en kommunikeerders gebruik om inhoud, prosesse en strukture by te voeg om aan die behoeftes van 'n individu, groep of span te voldoen. Oor die algemeen word fasilitering gebruik om 'n groep mense te help om die doelwit wat in hul vergadering gestel word, te bereik.

Die hoofrol van 'n fasiliteerder is om waarde toe te voeg tot 'n groepbeplanning sessie of vergadering deur die groep op die taak te hou en in dieselfde rigting saam te beweeg.

Die fasiliteerder verseker ook dat elke groeplid deelneem aan die vergadering.

Groepfasilitering

Fasilitering van groepe of spanne word verskaf deur interne werknemers, of eksterne konsultante, wat vaardig is in:

Individuele Fasilitering

Wanneer individue deelneem aan die proses, is dit gewoonlik omdat twee of meer werknemers konflik , meningsverskil ervaar, gemeenskaplike doelwitte moet stel , of daar is 'n behoefte om 'n projek te ontbloot, te verwerk of te ervaar. 'N Gevorderde fasiliteerder kan die struktuur, inhoud en proses wat deur die individuele werknemers benodig word, voorsien om 'n wedersyds bevredigende oplossing vir hul probleme te bereik.

Eienskappe van individue wat fasiliteer

Fasilitering is 'n geleerde vaardigheid wat die meeste natuurlik kom by individue wat sulke eienskappe demonstreer soos:

Onder leiding van 'n vaardige fasiliteerder, vergaderings, spanbou-sessies en opleidingsklasse kan resultate sonder 'n leier bereik word. Dit is omdat spandeelnemers in 'n groep dikwels nie die vaardighede, toestemming en ondersteuning benodig om hul eie werkprosesse effektief te fasiliteer nie.

Vermy mededingende gesprekke in vergaderings

Dit is dikwels moeilik om doeltreffende werksverhoudinge met mense by die werk te hê. Dit is waar fasilitering handig is. Doeltreffende groepfasilitering in vergaderings bestuur die interaksie van moeilike mense wat mededingende gesprekke voer.

Buite-onderwerp gesprekke tussen twee of meer vergadering lede mors tyd, inhibeer groep vordering, en beperk die bydraes van individue tot die span as geheel. Daarbenewens ontwrig mededingende gesprekke in verskeie klein groepe, selfs wanneer dit op die onderwerp is, spanlede van die insigte wat die lede van die span bespreek.

Dit lei uiteindelik tot beperkte idees wat in vergaderings geproduseer word.

Of jy nou die ontmoetingsleier, 'n bestuurder of 'n groepslid is, kan die volgende idees gebruik om die groep weer bymekaar te bring wanneer groeplede meer as een bespreking op 'n keer hou.

Bestuur van mededingende gesprekke

'N Finale woord oor mededingende gesprekke in vergaderings

Mense spandeer 'n goeie deel van hul werksweek bywoning van besigheidsvergaderings. Dit is jou verantwoordelikheid as bestuurder of vergaderingleier om seker te maak dat werknemers hul tyd goed benut. Doeltreffende ontmoetingsbestuur behou hul tyd en deur die beheer van sy gesprekke kan u verseker dat die vergadering op die onderwerp bly en kwaliteit werk lewer.