Werknemerberoepe Help werknemers om prestasie te verbeter

Waarom sou 'n werknemer 'n aanklagbrief ontvang?

'N Werknemer se berisping is 'n amptelike kennisgewing aan 'n werknemer, hetsy mondeling of skriftelik, dat sy of haar prestasie nie voldoen aan verwagtinge in een of meer aspekte van hul werk nie. Die werknemer se berisping word verskaf na aanleiding van die mislukking van informele toesighoudende afrigting om die werknemer te help om die vereiste prestasie te verbeter.

Gewoonlik is die eerste stap in 'n progressiewe dissiplinêre aksie berisping 'n mondelinge berisping.

As die werknemer versuim om te verbeter in die areas wat daarop gewys word, is die volgende stap 'n (meer ernstige) skriftelike mondelinge berisping. Dit behoort die dissiplinêre optrede te verhoog tot 'n nuwe vlak van kommer vir die werknemer.

Progressiewe Dissiplinêre Aksie

Alhoewel elke situasie anders is, sal die werknemer tipies, soos die dissiplinêre optrede vorder, die volgende stappe behels die toenemende aantal onbetaalde dae van opskorting uit die werk. Werknemers wat hulself as ontvanger van toenemende dissiplinêre vlakke bevind, verwag die onmiddellike vordering

Dit gebeur nie altyd nie.

Gevolglik moet die werkgewer in elk stadium mondeling beter nog skriftelik verklaar, skriftelik gestel word - dat die werknemer se gebrek aan reaksie tot bykomende dissiplinêre optrede tot en met beëindiging kan lei.

Dit dek die werkgewer as dit op enige stadium in die dissiplinêre proses blyk dat die werknemer nie hul prestasie kan of sal nie verbeter nie.

Sodra dit vasgestel is, is daar geen punt om die progressiewe dissipline voort te sit nie. Dit is tydrowend en lastig vir 'n bestuurder wat 'n werknemer nodig het om op te tree en hul werk te doen, en om welke rede ookal, word die werk nie gedoen nie.

Doel van die werknemers se berisping

Die doel van 'n berisping is om 'n werknemer se aandag te kry.

Dit stel hom of haar op die hoogte dat die versuim om hul prestasie te verbeter, meer dissiplinêre optrede tot gevolg sal hê en kan lei tot ontslag.

Die meerderheid van die werknemers wat mondelinge berisping ontvang, vereis nooit dat die werkgewer na 'n hoër vlak styg nie, en jy wil altyd 'n werknemer die voordeel van die twyfel gee. 'N Werknemer kan besluit om die probleem reg te stel of met hul bestuurder te onderhandel om na 'n ander werk of werksoek te gaan en op te hou nadat hy 'n nuwe geleentheid gekry het.

'N Papierroete is die sleutel

Terwyl die meeste mense 'n goeie werk wil doen, is daar altyd die vreemde werknemer wat steeds misluk, ten spyte van die berispe. Prestasie-resensies en mondelinge en skriftelike berispe sal die dokumentasie voorsien wat nodig is vir 'n organisasie om uiteindelik ' n werknemer te ontslaan . Indien regverdige waarskuwing verskaf is, het die werkgewer die reg en regsgronde (dws dokumentasie) om die nodige stappe te doen om te beëindig.

Die meeste medium- tot grootmaatskappye het 'n werknemerhandboek wat die beleid oor berisping en dissiplinêre stappe duidelik uiteensit. Hierdie handleiding moet altyd aan alle werknemers beskikbaar gestel word.

Die Werknemer Handboek

In ooreenstemming met die beleid wat in die werknemerhandboek uiteengesit word, kan 'n beroepsbeampte die eerste, laaste of die enigste stap wees wat voor die diensbeëindiging vereis word .

Dit hang alles af van die erns van die nie-prestasie of die neerslag gebeurtenis.

As jou besigheid klein is, weet jy dalk nie hoe om 'n brief van berisping te skryf nie , daarom is dit die beste om na 'n paar voorbeelde te kyk.

Dit is belangrik om daarop te let dat werkwette en regulasies wissel van staat tot staat, dus daar is geen definitiewe gronde vir die verhuring van 'n werknemer nie, tensy hulle die wet oortree. Kontroleer altyd met u prokureur voordat u regstappe neem.