5 positiewe en 5 negatiewe oor werksbeskrywings

U kan werknemersbeskrywings vir u voordeel ontwikkel en gebruik

Werknemer werksbeskrywings is geskrewe stellings wat die pligte, verantwoordelikhede, vereiste kwalifikasies en verslagdoening verhoudings van 'n spesifieke werk beskryf. Hulle is gebaseer op objektiewe inligting verkry deur werksontleding , 'n begrip van die vaardighede en vaardighede wat benodig word om die nodige take te verrig, asook die behoeftes van die organisasie om werk te lewer.

Werknemerbeskrywings identifiseer en identifiseer die verantwoordelikhede van 'n spesifieke werk duidelik.

Hulle bevat ook inligting oor werksomstandighede, gereedskap, toerusting wat gebruik word, kennis en vaardighede benodig, en verhoudings met ander posisies, insluitende die bestuurder wat die baas is.

Effektief ontwikkel, werknemerbeskrywings is kommunikasiehulpmiddels wat belangrik is vir u organisasie se sukses. Swak geskrewe werknemerbeskrywings, aan die ander kant, voeg by verwarring op die werkplek, maak kommunikasie seer en laat mense voel asof hulle nie weet wat van hulle verwag word nie .

Nog onseker oor die waarde van werkbeskrywings? As jy hulle as lewende gebruik, asemhaling dokumente wat gereeld opgedateer word om die veranderende werk van elke werknemer te weerspieël, kan hulle meer van 'n werkplan word as 'n stowwerige dokument wat dikwels irrelevant is.

Oorweeg hierdie vyf wenke oor werksbeskrywings.

Positiewe oor werksbeskrywings

Werknemersbeskrywings bied 'n geleentheid om jou maatskappy se rigting duidelik te kommunikeer en hulle vertel die werknemer waar hy of sy binne die groot prentjie pas.
Of jy nou 'n klein besigheid of 'n groot, multi-site organisasie is, goed geskrewe werknemerbeskrywings sal jou help om die rigting van jou senior leierskap in lyn te bring.

Belyning van die mense wat jy in diens neem met jou doelwitte, visie en missie , slaan sukses vir jou organisasie. As leier verseker u die interfunksionering van al die verskillende posisies en rolle wat nodig is om die werk vir die kliënt te kry.

Werknemersbeskrywings stel verwagtinge duidelik oor wat jy van mense verwag.
Volgens Ferdinand Fournies in Waarom doen werknemers nie wat hulle veronderstel is om te doen en wat om daaraan te doen nie? Dit is die eerste plek om te kyk of mense nie doen wat jy wil hê hulle moet doen nie.

Hy sê dat jy seker moet maak dat hulle jou verwagtinge duidelik verstaan. Hierdie begrip begin met die werkbeskrywing van die werknemer.

Werknemersbeskrywings help u om al u regsbasis te dek.
As voorbeeld sal u verseker dat die beskrywing van die fisiese vereistes van die werk akkuraat is vir die nakoming van die American With Disabilities Act (ADA) .

Of jy nuut werkers werf of werkgeleenthede plaas vir interne aansoekers , werknemerbeskrywings, vertel die kandidaat presies wat jy wil hê in jou geselekteerde persoon.
Hulle bied 'n duidelike beskrywing van wat jy verwag dat die gekose werknemer moet doen. Duidelike werkbeskrywingsbeskrywings kan jou help om jou voorkeurkandidate te kies en die kwessies en vrae van die mense wat nie gekies is, aan te spreek nie. 'N Posanalise is ook so nuttig.

Goedgeskrewe werknemerbeskrywings help organisasie-werknemers, wat moet werk met die persoon wat gehuur word, die grense van die persoon se verantwoordelikhede verstaan.
Mense wat betrokke was by die verhuringsproses, sal meer geneig wees om die sukses van die nuwe werknemer of bevorderde medewerker te ondersteun . Die ontwikkeling van werknemerbeskrywings is 'n maklike manier om mense in jou organisasie se sukses te betrek.

Dit gesê, vir 'n doeltreffende organisasie, kan werknemerbeskrywings jou vertraag as jy nie versigtig is nie. Werkbeskrywings kan jou sukses verwurg en mense terugbring in die organisatoriese kartondose wat jy hulle gevra het om jare lank uit te breek.

Die doel? Werknemer werksbeskrywings wat die positiewe impak wat in die eerste gedeelte van hierdie artikel bespreek word, sonder hierdie potensiële negatiewe resultate bevat. Jy kan die balans skep wat werknemerbeskrywings toelaat om prestasie in te lig, te kommunikeer en in lyn te bring sonder om jou spoed, buigsaamheid en voorwaartse beweging te beskadig .

Soos jy werknemerbeskrywings ontwikkel, erken dat hulle een komponent is in 'n effektiewe prestasiebestuurstelsel . Oorweeg hierdie waarskuwings oor werknemerbeskrywings.

Negatiewe potensiaal van werknemerbeskrywings

Werknemersbeskrywings het ook hul nadeel.

Gebruik hierdie idees om die negatiewe aspekte van werknemerbeskrywings te identifiseer en om hulle positief te maak.

Werknemers se posbeskrywings word dater sodra jy hulle skryf in 'n vinnige, veranderende, kliëntgedrewe werksomgewing.
U moet werknemerbeskrywings met gereelde onderhandelde doelwitte en ontwikkelingsgeleenthede aanvul, ten minste, kwartaalliks, verkieslik maandeliks. Dit vereis dat die werknemer met die baas of die span vergader om die volgende stel spesifieke, meetbare doelwitte te vestig.

Hierdie ontmoeting moet ook realisties wees. As die werknemer nuwe doelwitte ontvang en steeds verantwoordelik is vir elke taak wat op die oorspronklike werknemer se posbeskrywing gelys word, is dit onbillik.

Veral as die doelwitte en werkverrigting vasgelê word aan salaris of bonus, moet jy kyk na waar die werknemer sy tyd belê. As die werkbeskrywings 'n verkeerde prentjie bevat, verander die werkbeskrywing van die werknemer.

Maak sekere werknemerbeskrywings beskik oor genoeg buigsaamheid sodat individue kan "buite die boks werk."
En nee, vergelyk nie "ander pligte soos deur die bestuurder toegewys nie", met kreatiewe denke . Werknemers se posbeskrywings moet buigsaam wees sodat werknemers gemaklike kruisopleiding kan help, 'n ander spanlid help om 'n taak te bereik, en selfversekerd dat hulle toepaslike besluite kan neem om hul kliënte te dien.

Jy wil hê mense wat gemaklik is, neem redelike kanse en strek hul perke. Jy wil nie mense aanmoedig om te dink nie, "Dis nie my werk nie."

Swakgeskrewe werknemerbeskrywings kan dien as bewys van verkeerd of verkeerd in 'n onregmatige beëindiging .
Volgens dr. John Sullivan, 'n landswye bekende Mnr. Kenner, is daar baie redes om werkopdragte te stop. Dit sluit in die feit dat die meeste vaag, onmeetbaar, ontydig en ongebruik is.

Om doeltreffend te wees, moet jy gereeld na werkvoorskrifte kyk en dit gebruik as deel van jou daaglikse werk.
Benewens die opdatering van gereelde doelstellings en doelwitte soos hierbo uiteengesit, is werkbeskrywings van werknemers 'n integrale deel van die prestasiebestuurs- en evalueringsisteem . Hulle word gebruik om salarisverhogings en bonuskwalifikasies te bepaal .

Hulle is 'n werkverwysing om te bepaal hoe 'n werknemer haar tyd by die werk spandeer. Hulle bied 'n meetbare fokus vir energie en aandag. Indien nie, is Dr Sullivan korrek. Elimineer werkbeskrywingsbeskrywings.

Werknemer werksbeskrywings wat ongebruikte in 'n laai sit, of erger, geliasseer in die HR-kantoor, is 'n vermorsing van tyd; hulle moet integraal in jou huurproses wees.
Neem die aksies wat in die eerste gedeelte van hierdie artikel bespreek word, en maak werkbeskrywings 'n integrale deel van u huur- en keuringsproses .

Gebruik werknemer se werksbeskrywings om werknemers se eienaarskap en ondersteuning vir die posisie te verkry en om die parameters van die vaardighede en vermoëns wat jy soek, te bepaal. In die verhuring kan goed geskrewe werknemerbeskrywings jou help om goeie huurbesluite te neem. En die huur van die regte span is noodsaaklik vir u toekomstige sukses.

Wil jy meer inligting oor werksbeskrywings?